בנק מזרחי טפחות - משכנתא בחופשה - הקפאת המשכנתא פעם בשנה