.

נירית כללית - פירוט ביצועים ופרטים

קופת גמל - נירית כללית מסוג קרנות השתלמות
הכלולה בקטגוריית ראשית של קופות כללי ובקטגוריית משנה כללי
היקף הנכסים של קרנות השתלמות נירית כללית לסוף תקופת הדיווח עמד על 0 מיליון ₪
מנהלי נירית כללית קרנות השתלמות הנם אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

שם קופה

נירית כללית

תאריך הפקת הדוח

28/09/2014

סוג קופה

קרנות השתלמות

שם תאגיד שולט

אלטשולר שחם בע"מ

שם חברה מנהלת

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

תאריך הקמה

15/04/1985

אוכלוסיית יעד

כלל האוכלוסיה

התמחות ראשית

כללי

התמחות מישנית

כללי

מי תקופת דיווח

01/09/2013

עד תקופת דיווח

01/09/2013

הפקדות ללא חברות

9.5

משיכות ללא חברות

3.82

תאריך הקמה

15/04/1985

חברות בין הקופות

12.54

צבירה נטו

18.22

יתרת נכסים לסוף תקופה

0

שיעור דמי ניהול אחרון

אין נתונים

תשואה ממוצעת לתקופה

אין נתונים

תשואה מצטברת לתקופה

אין נתונים

תשואה ממוצעת 36 חדשים

אין נתונים

תשואה ממוצעת 60 חדשים

אין נתונים

תשואה מצטברת 36 חדשים

אין נתונים

תשואה מצטברת 60 חדשים

אין נתונים

סטיית תקן 36 חדשים

אין נתונים

סטיית תקן 60 חדשים

אין נתונים

שארפ 24 חודש

אין נתונים

שארפ 36 חודש

אין נתונים

שארפ 24 יחסי

אין נתונים

שארפ 36 יחסי

אין נתונים

מצב דיווח

לא דווח
סגור חלון וחזור למערכת קופות גמל