.

פסגות שיא השתלמות כללי - פירוט ביצועים ופרטים

קופת גמל - פסגות שיא השתלמות כללי מסוג קרנות השתלמות
הכלולה בקטגוריית ראשית של קופות כללי ובקטגוריית משנה כללי
היקף הנכסים של קרנות השתלמות פסגות שיא השתלמות כללי לסוף תקופת הדיווח עמד על 8708.96 מיליון ₪
מנהלי פסגות שיא השתלמות כללי קרנות השתלמות הנם פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ

שם קופה

פסגות שיא השתלמות כללי

תאריך הפקת הדוח

30/03/2015

סוג קופה

קרנות השתלמות

שם תאגיד שולט

Apax Partners Europe Managers Ltd.

שם חברה מנהלת

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ

תאריך הקמה

28/02/1979

אוכלוסיית יעד

כלל האוכלוסיה

התמחות ראשית

כללי

התמחות מישנית

כללי

מי תקופת דיווח

01/03/2014

עד תקופת דיווח

01/02/2015

הפקדות ללא חברות

894.78

משיכות ללא חברות

665.11

תאריך הקמה

28/02/1979

חברות בין הקופות

-147.11

צבירה נטו

82.56

יתרת נכסים לסוף תקופה

8708.96

שיעור דמי ניהול אחרון

0.9

תשואה ממוצעת לתקופה

0.63

תשואה מצטברת לתקופה

7.82

תשואה ממוצעת 36 חדשים

0.74

תשואה ממוצעת 60 חדשים

0.55

תשואה מצטברת 36 חדשים

30.3

תשואה מצטברת 60 חדשים

39

סטיית תקן 36 חדשים

1.14

סטיית תקן 60 חדשים

1.41

שארפ 24 חודש

7.291

שארפ 36 חודש

7.794

שארפ 24 יחסי

0.842

שארפ 36 יחסי

0.837

מצב דיווח

דווח
סגור חלון וחזור למערכת קופות גמל