.

מגדל קהל השתלמות מסלול כללי - פירוט ביצועים ופרטים

קופת גמל - מגדל קהל השתלמות מסלול כללי מסוג קרנות השתלמות
הכלולה בקטגוריית ראשית של קופות כללי ובקטגוריית משנה כללי
היקף הנכסים של קרנות השתלמות מגדל קהל השתלמות מסלול כללי לסוף תקופת הדיווח עמד על 0 מיליון ₪
מנהלי מגדל קהל השתלמות מסלול כללי קרנות השתלמות הנם מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

שם קופה

מגדל קהל השתלמות מסלול כללי

תאריך הפקת הדוח

28/12/2014

סוג קופה

קרנות השתלמות

שם תאגיד שולט

שלמה אליהו אחזקות בע"מ

שם חברה מנהלת

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

תאריך הקמה

01/04/1980

אוכלוסיית יעד

כלל האוכלוסיה

התמחות ראשית

כללי

התמחות מישנית

כללי

מי תקופת דיווח

01/12/2013

עד תקופת דיווח

01/12/2013

הפקדות ללא חברות

167.81

משיכות ללא חברות

75.55

תאריך הקמה

01/04/1980

חברות בין הקופות

-75.86

צבירה נטו

16.4

יתרת נכסים לסוף תקופה

0

שיעור דמי ניהול אחרון

0.9

תשואה ממוצעת לתקופה

אין נתונים

תשואה מצטברת לתקופה

אין נתונים

תשואה ממוצעת 36 חדשים

אין נתונים

תשואה ממוצעת 60 חדשים

אין נתונים

תשואה מצטברת 36 חדשים

אין נתונים

תשואה מצטברת 60 חדשים

אין נתונים

סטיית תקן 36 חדשים

אין נתונים

סטיית תקן 60 חדשים

אין נתונים

שארפ 24 חודש

אין נתונים

שארפ 36 חודש

אין נתונים

שארפ 24 יחסי

אין נתונים

שארפ 36 יחסי

אין נתונים

מצב דיווח

לא דווח
סגור חלון וחזור למערכת קופות גמל