.

כלל תמר שקלי טווח קצר - פירוט ביצועים ופרטים

קופת גמל - כלל תמר שקלי טווח קצר מסוג תגמולים ואישית לפיצויים
הכלולה בקטגוריית ראשית של קופות שיקלי ובקטגוריית משנה שקלי טווח קצר
היקף הנכסים של תגמולים ואישית לפיצויים כלל תמר שקלי טווח קצר לסוף תקופת הדיווח עמד על 319.58 מיליון ₪
מנהלי כלל תמר שקלי טווח קצר תגמולים ואישית לפיצויים הנם כלל פנסיה וגמל בע"מ

שם קופה

כלל תמר שקלי טווח קצר

תאריך הפקת הדוח

31/08/2015

סוג קופה

תגמולים ואישית לפיצויים

שם תאגיד שולט

אחר

שם חברה מנהלת

כלל פנסיה וגמל בע"מ

תאריך הקמה

11/10/1994

אוכלוסיית יעד

כלל האוכלוסיה

התמחות ראשית

שיקלי

התמחות מישנית

שקלי טווח קצר

מי תקופת דיווח

01/08/2014

עד תקופת דיווח

01/07/2015

הפקדות ללא חברות

2.64

משיכות ללא חברות

23.46

תאריך הקמה

11/10/1994

חברות בין הקופות

-44.25

צבירה נטו

-65.07

יתרת נכסים לסוף תקופה

319.58

שיעור דמי ניהול אחרון

0.72

תשואה ממוצעת לתקופה

0.03

תשואה מצטברת לתקופה

0.36

תשואה ממוצעת 36 חדשים

0.09

תשואה ממוצעת 60 חדשים

0.14

תשואה מצטברת 36 חדשים

3.45

תשואה מצטברת 60 חדשים

9.02

סטיית תקן 36 חדשים

0.07

סטיית תקן 60 חדשים

0.1

שארפ 24 חודש

2.391

שארפ 36 חודש

2.775

שארפ 24 יחסי

-1.331

שארפ 36 יחסי

-1.483

מצב דיווח

דווח
סגור חלון וחזור למערכת קופות גמל