.

פסגות גדיש כללי - פירוט ביצועים ופרטים

קופת גמל - פסגות גדיש כללי מסוג תגמולים ואישית לפיצויים
הכלולה בקטגוריית ראשית של קופות כללי ובקטגוריית משנה כללי
היקף הנכסים של תגמולים ואישית לפיצויים פסגות גדיש כללי לסוף תקופת הדיווח עמד על 29311.28 מיליון ₪
מנהלי פסגות גדיש כללי תגמולים ואישית לפיצויים הנם פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ

שם קופה

פסגות גדיש כללי

תאריך הפקת הדוח

31/08/2015

סוג קופה

תגמולים ואישית לפיצויים

שם תאגיד שולט

פסגות בית השקעות בע"מ

שם חברה מנהלת

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ

תאריך הקמה

02/02/1976

אוכלוסיית יעד

כלל האוכלוסיה

התמחות ראשית

כללי

התמחות מישנית

כללי

מי תקופת דיווח

01/08/2014

עד תקופת דיווח

01/07/2015

הפקדות ללא חברות

534.19

משיכות ללא חברות

1151.97

תאריך הקמה

02/02/1976

חברות בין הקופות

-185.08

צבירה נטו

-802.86

יתרת נכסים לסוף תקופה

29311.28

שיעור דמי ניהול אחרון

0.81

תשואה ממוצעת לתקופה

0.67

תשואה מצטברת לתקופה

8.37

תשואה ממוצעת 36 חדשים

0.73

תשואה ממוצעת 60 חדשים

0.58

תשואה מצטברת 36 חדשים

29.81

תשואה מצטברת 60 חדשים

41.24

סטיית תקן 36 חדשים

1.06

סטיית תקן 60 חדשים

1.31

שארפ 24 חודש

5.403

שארפ 36 חודש

6.823

שארפ 24 יחסי

1.477

שארפ 36 יחסי

1.388

מצב דיווח

דווח
סגור חלון וחזור למערכת קופות גמל