שתף

גרירת משכנתא

גרירת משכנתא מתבצעת כאשר הלווה מוכר את דירתו הישנה המשועבדת לבנק מבלי לסלק את ההלוואה הקיימת, אלא הוא מחליט לגרור אותה לטובת רכישת דירה חדשה

11.07.2017

מהלך של גרירת משכנתא הוא תהליך שבו מבקש הלווה להחליף את הנכס, המשועבד לבנק כבטוחה להלוואה, בנכס אחר.

מהלך של גרירת משכנתא יתבקש כאשר הלווה מוכר את דירתו הישנה המשועבדת לבנק מבלי לסלק את ההלוואה הקיימת, אלא מעביר אותה לדירה החדשה.

לאחר מתן אישור הבנק למהלך, יבוטל השעבוד הקיים על הנכס הישן ויירשם שוב על הנכס החדש.

על פי הנהלים למתן הלוואות לדיור, בנק לא יסרב לבקשת לווה לשעבד נכס חלופי במקום הנכס הממושכן להבטחת ההלוואה (גרירת הלוואה) ולא יתנה את הגרירה בשינוי תנאי ההלוואה הקיימים, אלא מסיבות סבירות, שיובאו לידיעת הלווה.

במקרים שבהם לא ניתן לגרור את ההלוואה לנכס אחר (לדוגמה: אם מכרתם דירה ששועבדה לטובת הבנק וטרם רכשתם דירה חלופית) - עשוי הבנק לאשר המצאת בטוחה חלופית אחרת שוות ערך, כגון: ערבות בנקאית, פיקדון משועבד וכיוצא באלה).

מאחר שאישור הבנק לביצוע הגרירה לנכס אחר או להמצאת בטוחה חלופית נתון, בנסיבות מסוימות, לשיקול דעת הבנק וכפוף לנהליו באותה עת, מומלץ לברר, לפני תחילתם של הליכים אלה, את האפשרויות העומדות בפני הלווה ואת השלכותיהן (סוג הבטוחה החלופית המוסכמת על הבנק, תשלום עמלות, תקופת תוקף האישור וכיוצא באלה).).

אלו המסמכים העיקריים שעליכם להמציא והתנאים הבסיסיים לשם גרירת המשכנתא:

 • העתק חוזה המכירה של דירתכם הנוכחית.
   
 • העתק חוזה הרכישה של דירתכם החדשה. אם עדיין לא רכשתם נכס, וברצונכם למכור את דירתכם הישנה (המשועבדת לבנק), ניתן, במקרים מסוימים, להמציא לבנק ערבות בנקאית להבטחת המשכנתא, לתקופת ביניים עד לרכישת הדירה החדשה.
   
 • יש ליצור שיעבוד וביטחונות על הדירה הנרכשת לטובת הבנק, לשביעות רצון הבנק ועל פי הנחיותיו.
   
 • על הלווים הגוררים ועל ערביהם (אם נדרשו) לחתום על מסמכי הגרירה.
   
 • על הלווים לשלם למוכר הדירה החדשה סכום השווה ליתרת הגרירה, בתוספת של   כ- 10% לפחות ממחיר הדירה הנרכשת.
   
 • לתשומת לבכם: על הלווים לשלם כספים אלה ממקורותיהם העצמאיים כתנאי לביצוע הגרירה, והם לא יקבלו אותם מהבנק.

תהליך הבקשה לגרירת משכנתא דומה לתהליך בקשת משכנתא ראשוני.

 • הגשת בקשה להלוואה כולל מסמכים הנוגעים ללווים ולעסקה: חוזה רכישה, חוזה מכירה, נסח רישום או אישור זכויות עדכני של הנכס הנוכחי והנרכש .
   
 • בדיקת הבקשה והמסמכים על ידי הבנק.
   
 • אישור הבקשה - במקרים של גרירת כספי הלוואת זכאות, תנאי ההלוואה עשויים להשתנות במעבר מיישוב ליישוב, בהתאם להנחיות משרד הבינוי והשיכון. ניתן לבקש גם הלוואה נוספת לצורך הרכישה.
   
 • ביצוע פעולות נוספות וצירוף מסמכים נוספים על פי הצורך (כגון: ביצוע שמאות על הדירה הנרכשת).
   
 • חתימה על הסכם הלוואה חדש - במקרים בהם מבוצעת הלוואה נוספת לצורך הרכישה.
   
 • ביצוע הגרירה בפועל - שעבוד נכס חדש ושחרור הנכס הנוכחי משעבוד.

 

בחזרה למדריך המלא לקבלת משכנתא

 

לפרק הבא: כיצד בנקרייט יכול לעזור לך בבחירת המשכנתא המתאימה לך?

 

לקבלת הצעות למיחזור משכנתא מחברות התמתחות במשכנתאות לחצו כאן

 

למחשבוני משכנתא לחצו כאן

 

לקבלת ייעוץ משכנתא מחברות המתמחות במשכנתאות לחצו כאן

 

* לפגישה חינם עם יועץ משכנתאות, מלאו פרטים:

שדה חובה

שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש