שתף

העברת חשבון בנק / פתיחת חשבון בנק

כיום המעבר בין הבנקים פשוט מתמיד. זה הזמן לבחון את התנאים בחשבון הבנק הנוכחי שלכם ולהשוות. מרבית הבנקים מציעים תנאים מועדפים ללקוחות חדשים במטרה להגדיל את גיוס הלקוחות.

 

שדה חובה

בשנת 2008 נכנסה לתוקפה הרפורמה בעמלות הבנקים אשר צמצמה את מספר העמלות אשר הבנקים רשאים לגבות, הכניסה תעריפים אחידים והגבירה את השקיפות וכל זאת במטרה להגביר את התחרות בין הבנקים.

עד לכניסת הרפורמה לתוקף לא התקיימה תחרות של ממש בין הבנקים שכן  לבנקים הגדולים לא היה תמריץ משמעותי לחזר אחר לקוחותיהם ואילו לבנקים הקטנים לא היו האמצעים המספיקים ע"מ לחזר אחר לקוחות חדשים.הצמצום המשמעותי במספר העמלות ומתן שם אחיד לשירותים הבנקאיים הניתנים ע"י הבנקים השונים יצרו פלטפורמה שקופה ונוחה להשוואה בין הבנקים ואשר מגדילה את פוטנציאל הניידות ביניהם, או במילים אחרות מקילה על האפשרות למעבר לקוחות בין בנק לבנק.את יתרונות הניוד והמעבר הקל בין נותני שירותים חווינו כולנו הן במהפכת ניוד המספרים בשוק הסלולר והן בניוד בין קופות הגמל - ואולם - הדבר אשר הופך את מהפכות הניוד למיניהן לאפקטיביות באמת הנו מודעות והתנהגות צרכנית נבונה ובדיוק לשם כך נועדה הרפורמה בעמלות הבנקים.
 

 

מה נדרש לעשות על מנת "להצביע ברגליים" בעידן שלאחר הרפורמה בעמלות הבנקים?

 


כל בנק נדרש להנפיק ולמסור ללקוח טופס מידע ללקוח השוקל את סגירת חשבונו ומעבר לבנק אחר. על הבנק לספק טופס זה לכל לקוח המבקש אותו בין אם הלקוח מעוניין לעבור לבנק אחר או רק לבחון את האפשרות למעבר.
 

הטופס כולל פירוט כל הצעדים שעל הלקוח לנקוט בכדי לסגור את חשבונו, והבהרות שונות.* להלן המידע הקיים בטופס:

 • פירוט הלוואות שניתנו ללקוח: סכום היתרה לסילוק, שיטת פירעון ההלוואה, סוג הריבית ושיעור הריבית, סכום עמלת הפירעון המוקדם ועוד. מידע זה מאפשר ללקוח בחינת הכדאיות של פירעון מוקדם של ההלוואה ומחזורה באמצעות בנק אחר.
   
 • פירוט מסגרת אשראי של הלקוח: גובה המסגרת, היתרה המנוצלת, שיעורי הריבית על מסגרת האשראי, שיעור הריבית על חריגה מהמסגרת, סכום החריגה מהמסגרת (במקרה של חריגה), ועוד. באפשרותכם לדרוש השוואת התנאים או שיפורם בבנק החדש.
   
 • פירוט הפיקדונות של הלקוח: סוג הפיקדון, מועד המשיכה הקרוב, היתרה למועד המשיכה הקרוב, היתרה לשבירה מיידית, ככל שיש אפשרות לשבירה כאמור, תשלום מיוחד בגין שבירה מיידית, אם ישנו, האם הפיקדון משמש כביטחון והאם הפיקדונות משועבדים לבנק. המידע משמש לבחינת כדאיות של משיכת הפיקדון טרם מועד הפירעון.
   
 • פירוט הגופים אשר העבירו זיכויים לחשבון בשנה שקדמה למועד פניית הלקוח ופירוט ההרשאות לחיוב החשבון והוראות הקבע שבתוקף במועד הפנייה. רשימת הזיכויים, ההרשאות לחיוב והוראות הקבע תקל על הלקוח בהעברתם לבנק ולחשבון החדש.
   
 • פירוט כל ההתחייבויות ו/או הנכסים האחרים הקיימים בחשבון או הקשורים אליו כגון ניירות ערך, ערבויות בנקאיות, קופות גמל , קרנות השתלמות, וכן התחייבויות המבטיחות חיובים של צד שלישי כלפי הבנק, עיקולים הקיימים בחשבון וכיו"ב. מידע זה נחוץ לצורך הסדרת התחייבויות כלפי צדדים שלישיים.
   
 •  פירוט של כל העמלות אשר נגבו מראש ואשר לגביהן יזוכה הלקוח בהחזר יחסי, וכן של כל העמלות שהחשבון עתיד להתחייב בהן, ככל שהן ידועות לבנק במועד הפנייה. מידע זה חשוב בכדי לדעת באילו עמלות יזוכה הלקוח על ידי הבנק.
   
 • פירוט המורשים לפעול בחשבון על פי ייפוי כוח.
   
 • מידע על כרטיס האשראי: מסגרת האשראי בכרטיס, פירוט העסקאות המתמשכות (כמו מינויים לעיתונים או לשירותים אחרים), פירוט החיובים העתידיים בגין עסקאות שנעשו בכרטיס עד מועד הפנייה, פירוט ההטבות שצבר הלקוח בגין השימוש בכרטיס.

  הבנק יפנה את הלקוח להפקת מידע על כרטיס האשראי באמצעות מכשיר אוטומטי ובהיעדר אמצעי אלקטרוני זמין, יפנה הבנק בשם הלקוח לחברת כרטיסי האשראי לקבלת המידע. המידע ישמש את הבנק החדש בהעברת החיובים בעסקאות מתמשכות לכרטיס החדש שיונפק מטעמו ללקוח.

  כמו כן, פירוט זה יאפשר ללקוח לחשב את סכומי החיוב העתידיים בכדי להיערך לסגירת החשבון.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש