שתף

בנקאות - מילון מונחים

אתר "בנקרייט" מציג בפניכם את הפירוש לכמה מהמונחים המרכזיים והיותר מסובכים שוודאי נתקלתם בהם בבואכם להתנהל עם הבנק שלכם

11.07.2017

עולם הבנקאות מלווה את חיינו מאז היוולדנו. הוא אכן די מורכב, אך על מנת לפשט במעט הנה מילון למונחים למושגים מרכזיים ומורכבים הנהוגים בו:

 

 1. אג"ח זבל - איגרת חוב אשר התשלומים על הריבית והקרן על ידי החברה המנפיקה אותה הינם בעלי רמת ודאות נמוכה ולפיכך התשואה הנדרשת על ידי המשקיעים בה הינה גבוהה מאד.
   

 2. אג"ח מיועדות - אג"ח שמונפקות ע"י הממשלה עבור קרנות פנסיה. עד 1992 היו מונפקות גם אג"ח עבור חברות הביטוח. אג"ח מיועדות מונפקות בתנאים מיוחדים והן אינן סחירות.
   

 3. אג"ח קונצרני - אגרת חוב קונצרנית - איגרת חוב המונפקת על ידי פירמות ומהווה כלי לגיוס כספים מציבור המשקיעים. רמת הסיכון של האיגרת נקבעת על פי החוסן הפיננסי של החברה המנפיקה ומקדימות תשלומי האיגרת על פני התחייבויות אחרות של החברה.
   

 4. אגרת חוב - אג"ח - תעודה המונפקת על ידי חברה או ממשלה, ואשר בה מתחייב המנפיק לשלם כספים במועדים מסויימים לבעל התעודה. ניתן לרכוש אג"ח בעת הנפקה לציבור או במסחר בבורסה. מחיר האג"ח והתנאים הנלווים אליה גוזרים את הריבית הגלומה בה. אגרת חוב ממשלתית - איגרת חוב המונפקת על ידי בנק ישראל באמצעות מכרזים. אגרות חוב ממשלתיות נבדלות זו מזו בסוג הריבית המשולמת, באופן ההצמדה (מט''ח, מדד או לא צמודה כלל) ובאורך חיי האיגרת. איגרות חוב אלו הן בעלות רמת הסיכון הנמוכה ביותר.
   

 5. אינפלציה - תופעה כלכלית המתבטאת בעליית מחירם של שירותים ומוצרים, וירידה בכוח הקנייה של המטבע. תופעה הפוכה לדיפלציה.
   

 6. איתור כספים אבודים - איתור כספים אבודים מתבצע כאשר יש לכם חשד שקיים כסף אצל מוסדות וחברות שונים, אשר מגיע לכם. לרוב אנשים פונים לחברות וארגונים שמבצעים איתור כספים אבודים משתי סיבות עיקריות - או עקב כספי ביטוח שהגיעו להם בעבר, או עקב מוות של קרוב משפחה, שיכול להיות שהוריש להם סכום מסוים.

  ההערכות היום בקרב חברות שמבצעות איתור כספים אבודים, הן שבמוסדות והחברות בישראל, קיימים למעלה מ15 מיליארד ש"ח שמוגדרים ככספים שמגיעים לאנשים פרטיים מסיבות שונות. החברות שמבצעות איתור כספים אבודים, מבצעות לרוב את האיתור ללא תשלום, ואם התגלו כספים, הן גובות אחוזים מסוימים מהסכום שנמצא בתמורה לשירות.

  פעמים רבות איתור כספים אבודים מתבסס על כך שחברות ביטוח שונות התמזגו או נעלמו, או שקרובי משפחה שהלכו לעולמם מעולם לא הודיעו לאנשים שהם מוטבים שלהם.

 7. ארביטראז' - רווח ודאי ללא סיכון הנוצר כתוצאה מקניית נכס במחיר נמוך ומכירתו במחיר גבוה יותר בשווקים שונים, זאת כל עוד פער המחירים גבוה מההוצאות על פעולות הקניה והמכירה.
   

 8. בנק ישראל - הבנק הרכזי במדינת ישראל. הוקם ע"י ממשלת ישראל ופועל על פי "חוק בנק ישראל". תפקידיו: להסדיר ולפקח על המערכת הבנקאית בישראל, להנפיק מטבע ישראלי, לפקח על השימוש במט"ח ולבצע את הפעולות הבנקאיות של הממשלה.
   

 9. בנקים קואופרטיבים - בנק קואופרטיבי או בנק שיתופי, הינו מוסד פיננסי ששייך לחבריו הם גם הבעלים של הבנק וגם הצרכנים שלו. בנקים שיתופיים נוצרים בידי קבוצה בעלת אינטרנסים ומטרות משותפות ( עסקי , כלכלי , מיקום איזורי ועוד). בנקים שיתופיים מספקים לחבריהם שירותים בנקאיים.כגון : פתיחת חשבון בנק , הלוואות והפקדות וכיוצ"ב בנקים קואופרטיבים מספקים
   

 10. ברוקר - אדם המוסמך על ידי הבורסה לניירות ערך לבצע פעולות של קנייה ומכירת ניירות ערך עבור לקוחותיו.
   

 11. גילון - איגרת חוב שקלית בריבית משתנה המונפקת על ידי משרד האוצר לתקופה של עד 10 שנים. ריבית הגילון משתנה מידי רבעון/חצי שנה.
   

 12. גליל - אגרת חוב ממשלתית המבטיחה ריבית קבועה בנוסף להצמדה למדד. אג"ח זו מגינה מפני עליית אינפלציה שכן היא מספקת הצמדה למדד אולם עליית ריבית (שבדר"כ מתאימה לסביבת אינפלציה גבוהה) מקטינה את הרווח של ההשקעה באגרת זו. תשלום הקופון באגרת זו מתבצע אחת לשנה
   

 13. גרייס - תקופת דחייה של החזר הלוואה. יכול להיות דחייה של תחילת ההחזרים או דחייה של החזר הקרן במקרה של הלוואת בולט. הריבית על ההלוואה מחושבת גם בגין תקופת הגרייס.
   

 14. דו"ח רווח והפסד - דו"ח המרכז את הרווח או ההפסד, ההכנסות וההוצאות של החברה לתקופה מוגדרת (רבעון או שנה).
   

 15. דיפלציה - תופעה כלכלית במתבטאת בירידת מחירם של שירותים ומוצרים, ובעליית כוח הקנייה של המטבע. תופעה הפוכה לאינפלציה.
   

 16. הלוואות בלון - הלוואה בה לא משולמים כלל החזרים במהלך תקופת ההלוואה ובתום התקופה משלמים הן את הקרן והן את הריבית. מאחר והריבית אינה משולמת לאורך תקופת ההלוואה בתום התקופה תשולם ריבית דריבית.
   

 17. הלוואת בולט (Bullet) - בהלוואת בוליט (Bullet) משולם החזר חודשי על חשבון הריבית בלבד ובסוף תקופת ההלוואה מוחזרת הקרן במלואה.
   

 18. המפקח על הבנקים - המפקח על הבנקים הוא רשות פיקוח הממונה על הבנקים. מטרתו העיקרית של המפקח על הבנקים היא להגן על לקוחות הבנקים וכלל הצרכנים. אחריותו על היציבות הפיננסית של הבנקים ושמירתם מקריסה .
   

 19. ועדת טרכטנברג - ועדת טרכטנברג היא ועדה ציבורית שבראשה עומד פרופסור מנואל טרכטנברג (יו"ר הוועדה לתקצוב ההשכלה הגבוהה בישראל), אשר הוקמה על ידי ראש הממשלה בתור מענה לדרישות של מחאת הדיור הארצית, שהתפשטה במהירות למחאה על יוקר המחיה.

  ועדת טרכטנברג כוללת מספר משתתפים, כאשר חלקם מגיעים מהמגזר הציבורי, חלקם מהמגזר הפרטי וחלקם מעולם האקדמיה.
  ראש הממשלה מינה את השרים מיכאל איתן ולימור לבנת בתור משקיפים מטעם הממשלה.

  בין החברים של ועדת טרכטנברג, ראוי לציין את אייל גבאי מנכ"ל משרד ראש הממשלה, פרופסור פנינה קליין כלת פרס ישראל לחינוך, ד"ר טלי רגב ממרכז טאוב ועוד משתתפים נוספים. ועדת טרכטנברג הגישה זה מכבר מספר מסקנות הנוגעות לתחומי כמו מיסוי, דיור ציבורי ומדיניות רווחה, אשר דלפו לתקשורת. עם זאת, יו"ר הוועדה הכריז כי הוועדה צריכה לקיים עוד מספר פגישות על מנת להגיע להחלטות סופיות בנושא.

   

 20. חשבונות מוגבלים - בתחום הבנקאות, חשבונות מוגבלים יכולים להיות עניין לא פשוט עבור כל הצדדים. בין אם מדובר בשירותי בנקאות פרטיים או בשירותי בנקאות מסחריים, ההגבלה למעשה מנטרלת את השימוש החופשי בחשבון ומעמידה בפני הלקוח קשיים ועוגמת נפש.

  חשבונות מוגבלים גם לא מאפשרים העברת כספים, בתהליך שיכול לפגוע בספקים ונותני שירותים רבים אחרים. אזרחים רבים לא יודעים זאת, אך ניתן לאתר חשבונות מוגבלים בצורה פשוטה בעזרת מערכת הקיימת באתר בנק ישראל.

  באמצעות מספר חשבון, מספר סניף וקוד הבנק, אשר מופיעים על השיק יכול כל אדם לבדוק האם חשבון לגביו הוא חושד הוא אכן חשבון מוגבל. יש לזכור, כי גם מבחינת חברות וגופי בנקאות החשבונות המוגבלים הם מצב שיש להימנע ממנו, ולכן לרוב הם יפעלו ויזהירו מראש על מנת שהלקוח לא יגיע לידי כך.

   

 21. טייקונים - טייקונים הוא כינוי אשר ניתן לאנשים אשר צברו הון כלכלי גבוה במיוחד, והם נחשבים כבולטים ללא עוררין בתחום מסוים. יש טייקונים של תקשורת, של נפט, של נדל"ן, ובעצם של כל תחום כלכלי שקיים בעולם.

  המונח עצמו לקוח דווקא מיפנית וסינית, שם משמעותו "אדון גדול". בעוד שבשפות המזרח הרחוק טייקון נחשב למילה ישנה שכמעט אינה בשימוש, הרי שבעיתונות המערב עשו שימוש במילה זו כבר במאה ה19.
  טייקונים בישראל עלו לכותרות בנסיבות מעט שונות, עם פרוץ המשבר הכלכלי העולמי בארה"ב ובעולם.

  אז החלו לכנות בעיתונות את אנשי העסקים הישראלים, שהפסידו כסף בעקבות המשבר, בכינוי זה. מכיוון שאותם טייקונים הפסידו כסף רב (שכן הם השקיעו באג"ח קונצרניות אמריקאיות), החל דיון ציבורי בישראל, האם זה מתפקידה של המדינה לעזור לאותם אנשי עסקים להיחלץ מהמשבר. כיום עם מחאת יוקר המחיה, שוב יש התייחסות לטייקונים, בעיקר לשלילה מבחינת מארגני המחאה.

   

 22. יום ערך - היום שבו הקונה/המוכר נכס פיננסי, מחויב/מזוכה בחשבונו. בדרך כלל זהו גם יום ביצוע העסקה, אולם לא תמיד. למשל בקניית מק"מ מחויב הקונה ביום ערך של יום המחרת, והמוכר מזוכה אף הוא בערך של יום המחרת.
   

 23. יוקר המחיה - יוקר המחיה הוא מונח מתחום הכלכלה והחברה. כאשר מדברים על יוקר המחיה (או לעתים על עלות המחיה), הכוונה היא להוצאה הממוצעת של משק בית במדינה מסוימת, על מנת שאיכות החיים שלו תהיה במידה מסוימת.

  על כן, המונח של יוקר המחיה יכול להשתנות גם על פי המדינה שעליה מדברים, וגם על פי רמת החיים שעליה מקיימים את הדיון. 
  לרוב מקובל לדבר על יוקר המחיה, בהקשר לקיומה של רמת חיים ממוצעת במדינה מפותחת.

  המדד שקובע את יוקר המחיה במדינת ישראל, הוא מדד המחירים לצרכן, שקובע מה היה סכום ההוצאות הממוצע של משק בית ישראלי בחודש מסוים. אם הצריכה עולה, כך גם יוקר המחיה עולה ואיתו לרוב גם נלווית עליית מחירים (שכן המדד מראה שאנשים יכולים לצרוך יותר, משמע הם מרוויחים יותר). נהוג גם לבצע השוואות של יוקר מחיה בין מדינות, על פי השוואה של כוח הקניה של הצרכנים במדינות.

   

 24. ייסוף - ייסוף הנו התחזקות של המטבע המקומי למול מטבע אחר. דוגמא: לפני הייסוף כל דולר = 5 שקלים ולאחר הייסוף כל דולר = 4 שקלים. 

  בעקבות הייסוף רכישת דולרים או כל מטבע זר זולה יותר. השפעת הייסוף על היבואנים המייבאים סחורות הנרכשות בדולרים לארץ חיובית, כיוון שמחירי הסחורות במונחי שקל ירדו
   

 25. לוח שפיצר - לוח סילוקין המשמש לחישוב החזרים חודשיים של הלוואה בה גובה ההחזר החודשי קבוע לכל תקופת ההלוואה. תמהיל החזרי הקרן והריבית בהחזר החודשי משתנים לאורך התקופה, כאשר ההחזר על חשבון הריבית הולך וקטן.
   

 26. מאפיני פיקדון - לפיקדון מספר מאפיינים, כגון:תקופת הפיקדון, סכום הפיקדון, סוג הריבית, האם הפיקדון יתחדש אוטומטית עם סיומו, ואם הוא יתחדש, האם יתחדש בסכום הקרן בלבד או בסכום הקרן והריבית יחדיו.
   

 27. מדד הדאו ג'ונס - מדד משוקלל של 30 שערי המניות של החברות הגדולות והמובילות שהסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק.
   

 28. מדד המחירים לצרכן - מדד המשקף את השינויים החודשיים של עליית מחירי מצרכים ושרותים המהווה סל צריכה של משפחה ממוצעת. מדד המחירים לצרכן מתפרסם ב - 15 לחודש.
   

 29. מדד המניות הכללי - מדד המשוקלל של כל שערי המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
   

 30. מדד המעו"ף - מדד ת"א 25 - מדד משוקלל של 25 שערי המניות של החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר שנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. אחת לשלושה חודשים נעשה עידכון של רשימת המניות המרכיבות את המדד.
   

 31. מדד תל אביב 100 - מדד משוקלל של שערי המניות של 100 החברות בעלות שווי השוק הגבוהה ביותר שנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. רשימת 100 מניות אלו מתעדכנת אחת לשלושה חודשים.
   

 32. מח"מ - משך חיים ממוצע של אגרת חוב. המח"מ נמדד בשנים ומשקלל את תשלומי הריבית התקופתיים של האגרת לאורך חייה עד לפידיון הסופי. ככל שהמח"מ ארוך יותר כך הסיכוי לתנודתיות של האגרת גדל.
   

 33. מט"ח - מטבע חוץ, מטבע המונפק על ידי מדינה זרה.
   

 34. מניה - תעודה שמציגה אחוזי בעלות והשתתפות החברה. תעודה זו מעניקה למחזיק בה זכות לקבלת חלק בחלוקת הרווחים של החברה, להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה. במקרה של פירוק החברה זכאים בעלי המניות להשתתף בחלוקת הנכסים שיוותרו לאחר פירעון חובות החברה.
   

 35. מס על רווח ריאלי - מס זה מחושב על הרווח בניכוי המדד כך למשל אם קיבלנו תשואה של 6% והמדד עלה ב- 4% המס יחושב רק על 2% מהרווח.
   

 36. מעמד הביניים - מעמד הביניים הוא שם כולל להגדרה של קבוצה המאופיינת בעיקר על פי ההכנסות שלה. יש מספר דרכים להגדיר האם אדם שייך אל מעמד הביניים, אולם שתי הדרכים העיקריות הן או על פי השוואה להכנסה הממוצעת במשק, או על פי השוואה להכנסה החציונית במשק (ההכנסה החציונית מתייחסת אך ורק לממוצע משכורת השכירים). 

  בשני המקרים, אדם יחשב כשייך אל מעמד הביניים אם הכנסתו היא בערך של כ75% עד ל125% מהקריטריונים הנ"ל. על פי ההגדרות המקובלות כיום במדינות המערב, מעמד הביניים הוא המעמד העיקרי שלמעשה מאייש עמדות ועבודות גם במגזר הפרטי וגם במגזר הציבורי, ובהתאם, הוא המגזר אשר רוכש את רוב מוצרי הצריכה הניתנים במדינה.

  במדינות בעלות אופי סוציאליסטי, נהוג לזהות את מעמד הביניים עם הבורגנות, ואנשי הצווארון הלבן, להבדיל מהפועלים. זאת בשונה מההגדרה במדינות המערב שם רק להכנסה יש השפעה על הגדרה זו.

   

 37. מפתח סניפי הבנקים - מפתח סניפי הבנקים הזמין לכל אזרח באתר בנק ישראל מאפשר איתור פשוט של סניפי בנקאות בכל רחבי הארץ. בין אם מדובר על בנקאות פרטית או בנקאות עסקית, פריסת הסניפים וזמינותם הכרחיים לניהול פיננסי תקין בצורה שוטפת.

  מפתח סניפי הבנקים של בנק ישראל הוא אינדיקציה מדויקת לכמות הסניפים השונים, ומהווה כלי עזר לציבור. 
  עם זאת, האחריות על המידע המוצג במפתח נמצאת בידי התאגידים עצמם. בנוסף, יש לזכור כי סניפי בנקאות ברשות הפלסטינית אינם מפוקחים על ידי בנק ישראל והימצאותם במפתח סניפי הבנקים היא לצרכי מידע בלבד.

  המפתח עצמו פועל בצורה מאוד פשוטה, ומבוסס על הזנת נתוני שם הבנק והעיר לגביה מחפשים מידע. ניתן גם להזין את מספר הסניף, שמו או כל טקסט חופשי אחר לביצוע חיפוש מהיר ומדויק יותר בקובץ הנתונים.

   

 38. מק''מ - אגרת חוב ממשלתית לתקופה של עד שנה אחת , במחיר נקוב של 100. האגרת נסחרת בבורסה ונקנית במחיר הנמוך מ - 100 , ומבטיחה פדיון עתידי ב - 100. המק"מ דומה בתכונותיו לפיקדון שקלי בנקאי, ויתרונו הוא בכך שהוא סחיר, וסמידה ומחזיקים אותו עד ליום הפדיון אזי התשואה בו מובטחת.
   

 39. משבר האשראי - משבר האשראי, אשר מכונה לעתים משבר הסאבפריים, הוא משבר כלכלי שהחל בארה"ב בשנת 2007, שהוביל בסופו של דבר למשבר הכלכלי העולמי של שנת 2008. הסיבות להיווצרות של משבר האשראי בארה"ב, הוא השגשוג בשוק הנדל"ן לאחר שנת 2000. 

  הבנקים העניקו משכנתאות עם ריבית גבוהה, אך ללא מקדמות לאנשים רבים שרמת ההחזר שלהם הייתה נמוכה (ומכאן השם סאב-פריים, מתחת למדד הפריים). בסופו של דבר, אנשים לא עמדו בתשלומים ולא יכלו למכור את הנכסים שלהם, עקב ההאטה הטבעית בשוק הנדל"ן שהחלה בשנים 2005-06.

  אולם גם הבנקים לא יכלו למכור את הנכסים מאותן סיבות בדיוק - כך החל משבר האשראי, כי חברות ובנקים רבים שהעניקו השוואות, פשוט לא יכלו להתמודד עם האשראי שהם עצמם העניקו ללקוחות שלהם. מכיוון שחברות רבות ברחבי העולם מקושרות לבנקים וחברות מימון אמריקאיות, משבר האשראי הוביל לפריצתו של משבר כלכלי גלובלי.

   

 40. נייר ערך - תעודות המונפקות בסדרות על ידי חברה, אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר ומקנות זכות חברות או השתתפות בהם או תביעה מהם. בין ניירות הערך ניתן למצוא מניות, איגרות חוב, אופציות, כתבי אופציות, קרנות נאמנות ועוד.
   

 41. נייר ערך מובנה/סטרקצ - סטרקצ'ר הוא חברה ייעודית שמונפקת לציבור באמצעות גופי השקעות ובנקים ומוצריה צמודים לביצועים של מניות, מדדים, מטבעות וריביות.

  המוצרים מאופיינים בנזילות נמוכה. בחלק מהמוצרים מובטחת למשקיע הקרן במלואה ובחלקם היא מובטחת באופן חלקי. בשונה מהפיקדונות המובנים הבנקאיים כאן הפיקוח נעשה ע"י הרשות לניירות ערך. כמו כן, המינימום להשקעה הוא 50 - 100 אלף דולר. 
  לפיקדון מובנה ראה ערך נפרד
   

 42. ניכיון צ'קים - ניכיון צ'קים הוא פעולה שבה אתם למעשה מקבלים חלק מהסכום שרשום בצ'ק לפקודתכם, לא מהחשבון של האדם שכתב את הצ'ק, אלא מצד ג' מסוים. למעשה, נהוג פעמים רבות להתייחס אל ניכיון צ'קים בתור הלוואה לכל דבר ועניין.

  כאשר אדם בא לבצע ניכיון צ'קים, הוא בעצם רוצה לקבל את רוב סכום הכסף כאן ועכשיו, במקום להמתין עד למועד של פירעון הצ'ק. בנקים רבים, וגם גופים פרטיים במשק מאפשרים לו לעשות זאת, כאשר הסכום מגיע בעצם מהם.

  על מנת שהתהליך ישתלם עבורם, אותן חברות מראש לוקחות אחוזים מסוימים מהערך המקורי של הצ'ק. ביום שמגיע פירעון הצ'ק, הוא הלכה למעשה מופקד אצל אותו צד ג' שביצע ניכיון צ'קים. חשוב לדעת שבביצוע של ניכיון צ'קים, האחריות על כך שהצ'ק לא יחזור היא על מי שביצע את הפעולה, והוא יצטרך להחזיר את הסכום בעצמו אם הצ'ק יחזור. 


  ניכיון שיקים - ניכיון שיקים הוא תהליך שכל אדם יכול לבצע מול צד מסוים, כאשר הוא מקבל שיק דחוי. במצב רגיל, הפקדה של שיק נעשית בין שני בעלי חשבון, כאשר הבנק הוא מתווך בעסקה (לכן שקים חוזרים כאשר אותו אדם שכתב את השק לא יכול למעשה לשלם את הסכום מהחשבון שלו). אולם בתהליך של ניכיון שקים, הסכום מגיע תחילה מהבנק או מחברה אחרת באופן מיידי. 

  אנשים רבים מבצעים ניכיון שיקים על מנת לקבל באופן מהיר סכום מסוים, במקום לקבל אותו בעתיד לתאריך שנקוב בו. על מנת שהתהליך יהיה משתלם לחברה שמבצעת ניכיון שיקים, נהוג לקחת סכום מסוים מערך השיק, וכך כאשר מגיע התאריך שבו השק באמת מופקד, אותה חברה מקבלת אחוזים מתוכו. לעומת זאת, אותו אדם שפנה לבצע ניכיון שיקים, יקבל את רוב הסכום כבר באותו היום שהוא יבצע את הפעולה, וכך יוכל ליהנות מסכום כסף שעדיין יהיה גבוה למדי.
   

 43. סוציאליזם - סוציאליזם הוא שם כולל למספר אידיאולוגיות, אשר גורסות כי הדרך לשגשוג חברתי של הפרט, מושגת באמצעות התערבות של המדינה במנגנונים הכלכליים (ובכך הוא נבדל מהקפיטליזם שחותר למעורבות מצומצמת ככל האפשר של המדינה). 

  החסידים של סוציאליזם גורסים, כי כאשר המדינה מפקחת על המנגנונים הכלכליים, ומקיימת הגבלים על החברה, היא עוזרת להגביר את השוויון הכלכלי ולמנוע פערים כלכליים ואף חברתיים. מכיוון שעל ידי הגברת השוויון, כל אחד מקבל נתח שווה מן העוגה, האוכלוסייה מרוצה והדבר גם עוזר לשמור על המסגרת המדינית.

  יש מספר זרמים של סוציאליזם, כאשר הדגם הבולט כיום הוא הדגם של סוציאל-דמוקרטיה, קרי, שימוש במנגנונים הדמוקרטיים של המדינה, ואף בזכות לקניין פרטי, אך עם מאפיינים מסוימים של סוציאליזם ומעורבות ממשלתית בחלק מהתעשיות הכלכליות במדינה, על מנת לחתור לרמה גבוהה יותר של שוויון.

   

 44. ספוט (spot) - עסקת חליפין ישירה של מטבע במטבע תוך יומיים לכל היותר. התשלום על המטבע שמוכרים וקבלת המטבע שקונים מתרחשים לאחר שני ימי עסקים. שער הספוט נקבע לפי שער החליפין בין המטבעות בתוספת הפרשי הריבית עליהם. עסקה זו מתאימה למשקיעים שרוצים להגן על עצמם מפני שינוי בשער חליפין (גידור סיכונים) או להרוויח מתנועת שער החליפין לכיוון מסוים
   

 45. ערך נקוב - הערך הבסיסי של איגרת חוב שנקבע בהנפקה הוא 100 אגורות, ועליו נוספים עם הזמן הפרשי ריבית והצמדה
   

 46. ערך שוק - המחיר בו ניתן לרכוש את איגרת החוב במהלך המסחר בשוקזפארי - מחיר הזהה לערך הנומינלי של אגרת חוב. מחיר שמתחת לפארי נקרא מחיר ניכיון והוא מגלם רווח הון בנוסף לתשואה המובטחת על האגרת
   

 47. פורוורד (forward) - עסקת חליפין של מטבע במטבע בתאריך עתידי קבוע מראש בשער חליפין שגם הוא נקבע מראש. במידה והיינו מבצעים רכישה של נניח דולרים תמורת שקל היום. עסקת החליפין היתה מתבצעת על פי שער החליפין של היום.

  אולם עסקת פורוורד הנו חוזה לביצוע עסקת חליפין עתידית בין מטבעות ולכן נלקחים בחשבון הפרשי הריביות על המטבע. 
  שער הפורוורד מחושב לפי נוסחא המגלמת את: 

  א. שער הספוט על המטבעות (שמחושב על בסיס שער החליפין והפרשי ריבית ליומיים). 
  ב. הפרשי הריבית בין המטבעות לתקופה שנקבעה מראש. 

  עסקת פורוורד משמשות לשני צרכים עיקריים: 

  ניהול / גידור סיכונים - עסקת הפורוורד מאפשרת לנטרל את הסיכון הטמון בתנודות שערי החליפין בעסקות יצוא, יבוא וכד'. 
  השקעה - עסקת הפורוורד מאפשרת מסחר בשערי חליפין תוך שימוש במינוף פיננסי ובמגוון של הוראות פעולה.
   

 48. פז"ק - ראשי תיבות של פקדון לזמן קצוב. צורת חיסכון שבה מפקיד אדם לפרק זמן מוגדר מראש: שבוע/חודש וכיו"ב, תוך קביעת שיעור הריבית שיקבל.
   

 49. פח"ק - ראשי תיבות של פקדון חוזר קרדיטורי. זהו פקדון בנקאי שנותן למשקיע בו ריבית יומית. פקדון זה הינו נזיל לחלוטין וניתן למימוש מדי יום.
   

 50. פיחות - פיחות הנו היחלשות של המטבע המקומי למול מטבע אחר. דוגמא: לפני פיחות כל דולר = 4 שקלים ולאחר הפיחות כל דולר = 5 שקלים. בעקבות הפיחות רכישת המטבע הזר יקרה יותר. השפעת הפיחות על היצואנים המוכרים סחורות בחו"ל תמורת דולרים חיובית כיוון שהתמורה השקלית שהם יקבלו תעלה. אצל היבואנים פיחות גורם לעליית מחיר הסחורות בשקלים.
   

 51. פיקדון מובנה - פיקדון המונפק באמצעות הבנק ולרוב מכונה סטרקצ'ר. זו אינו פיקדון בנקאי רגיל והוא טומן בחובו סיכון. הפיקדון צמוד לביצועים של מניות, מדדים, מטבעות או ריביות. בחלק מהפיקדונות קרן ההשקעה מובטחת למשקיע במלואה ובחלק היא מובטחת באופן חלקי. התשואה על המוצר מותנית בתנאי כלשהוא שנקבע מראש. הסיכון של המשקיע בפיקדון הוא באפשרות להפסד הריבית האלטרנטיבית ובחלק מהמקרים להפסד של חלק מהקרן. 
   

 52. פיקדון מתחדש עם תחנות יציאה - בפיקדון מתחדש נוצר אפקט של ריבית דריבית ועל כן נקבעת ריבית נומינלית נמוכה לעומת פיקדון עם תחנות יציאה כך שהריבית המתואמת השנתית בין שני הפיקדונות נשארת דומה.
   

 53. פצ''מ - פיקדון המאפשר הצמדת הכסף למטבע חוץ. תקופת הפקדונות הצמודים למט"ח נעה בין חודש לשנתיים. הפרשי השער פטורים ממס ואילו הריבית חייבת במס של 35%.
   

 54. פק"מ - פקדון לתקופה של 7 עד 365 ימים, כאשר הלקוח בוחר מראש את התקופה הרצויה לו והבנק מתחייב מראש על שיעורי ריבית לכל התקופה.
   

 55. פר"י - פיקדון בריבית יומית - פיקדון החל מיום אחד ומעלה, ניתן להפקיד כל סכום (מינימום 50 שקל( ואין צורך להגדיר מראש את תקופת ההפקדה.
   

 56. פר"מ - פקדון בריבית משתנה - פקדון לתקופה של 7 עד 365 ימים, בריבית משתנה הצמודה לריבית הפריים כאשר הריבית היא במרווח קבוע מריבית הפריים.
   

 57. צוות רוטשילד - צוות רוטשילד הוא השם שניתן בתקשורת לוועדה שהוקמה ע"י ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבראשה עומד פרופסור מנואל טרכטנברג.

  השם של צוות רוטשילד ניתן לה, משום שהוועדה הוקמה בעקבות מחאת האוהלים שהתפרסה ברחבי כל הארץ, שהמוקד המרכזי שלה הוא בשדרות רוטשילד אשר בתל אביב. 
  צוות רוטשילד החל את פעילותו ב11.8.11, ובמהלך חודשים אוגוסט וספטמבר אסף נתונים רבים הנוגעים לפתרונות בתחום הדיור, המיסוי, התחרות במשק, יוקר המחיה והשירותים הציבוריים.

  את המסקנות צוות רוטשילד מוסר לקבינט החברתי-כלכלי של ממשלת ישראל, שבראשו עומד שר האוצר יובל שטייניץ. לאחרונה, דלפו לתקשורת מספר מהמסקנות של צוות רוטשילד, אולם גורמים מטעם הצוות טוענים כי מדובר בחלקים קטנים מהדו"ח, ועל מנת להבין את המסקנות במלואן יש לקרוא אותו במלואו. ראוי לציין, כי צוות רוטשילד מקיים ערוץ תקשורת ישיר עם מנהיגי המחאה השונים. 

   

 58. קפ"מ - רשות ניירות הערך מתכוונת להציג עד סוף שנת 2013 , מוצר בשם קפ"מ : קרן פיקדונות ומלוות. המוצר הינו מוצר חליפי ותחרותי לפקדונות שקליים, המיועד ללקוחות המעוניינים לחסוך באופן סולידי לתקופה קצרה ובריבית גבוהה יותר מרוב הפקדונות שקיימים כרגע בשוק . 

  מטרת הרשות היא לייצר מוצר סולידי שהינו סוג של קרן נאמנות כספית עם ריבית גבוהה מזו של הפקדונות השקליים אבל עם סיכון .נמוך יותר מהם הקרן החדשה (קפ"מ) תהיה, בין היתר, משווקת על ידי הטלרים בבנק ולא תהיה זקוקה ל'יעוץ .ייעוץ השקעות או יועץ פיננסי מוסמך אחר
   

 59. קפיטליזם - קפיטליזם הוא שם לתנועה בעלת מאפיינים כלכליים וחברתיים, אשר שורשיה נעוצים במאה ה16 וה17. הרעיון העיקרי שעומד מאחורי תנועות שונות של קפיטליזם הוא בסופו של דבר, זכותו של הפרט להיותו בעל קניין פרטי.

  הפילוסופיה מאחורי קפיטליזם גורסת כי, ההיגיון הישר מכתיב לבני האדם לרצות להגיע לשגשוג כלכלי בעתות שלום, ולכן קפיטליזם הוא לא רק צורת חיים כלכלית נכונה, אלא אף צורה נכונה לתשתית פוליטית של מדינה. 


  על פי ערכי הקפיטליזם, על המדינה להתערב במידה פחותה ככל האפשר, ותפקיד המוסדות הוא אך ורק להבטיח דברים בסיסיים כגון ביטחון, חוק ומשפט. כמו כן, על מערכת המשפט להיות חזקה ויציבה, על מנת שתוכל להבטיח את הזכות והחירות של קניין פרטי לאזרחים.

  היום יש זרמים שונים של קפיטליזם ברחבי העולם, חלקם של כוחות שמרניים יותר, וחלקם של כוחות ליברליים, וברוב המקרים, המדינות הדמוקרטיות הן גם קפיטליסטיות וההפך (אם כי יש מספר יוצאים מן הכלל).

   

 60. קרן שווה - מסלול החזר להלוואות בו החלק בהחזר שהנו על חשבון הקרן קבוע לכל התקופה אך גובה ההחזר החודשי הכולל משתנה והוא הולך וקטן לאורך התקופה שכן תשלומי הריבית קטנים ככל שיתרת הקרן מצטמצמת. במסלול החזר זה סך תשלומי הריבית הנם הנמוכים ביותר ביחס לשאר מסלולי ההחזר הקיימים (שפיצר, בולט, בלון) עבור תקופות הלוואה זהות.
   

 61. רווחה - רווחה היא מצב שבו אדם חש כי מצבו הכלכלי מספק אותו, וכי הצרכים שלו מלאים, כך שהוא מגיע, הלכה למעשה למצב של נחת. לרוב נהוג להתייחס אל מדיניות של רווחה, כאל מדיניות הקשורה לאידיאולוגיה סוציאליסטית ולהתערבות ממשלתית (ולכן מדיניות של רווחה נפוצה יותר במערב אירופה מאשר בארה"ב). הרעיון מאחורי מדיניות של רווחה, הוא מצד אחד לספק לאוכלוסיה את התנאים המספיקים בשביל להתקיים בכבוד, ואף מעבר לכך, אולם מבלי שהדבר יכלול אלמנטים שונים של צדקה מוחלטת. יש מספר דרכים ליישם מדיניות של רווחה. דרך מאד פופולארית לדוגמא היא סבסוד של מוצרים או שירותים מסוימים עבור כלל האוכלוסייה או חלק ממנה. אפשרות אחרת היא מתן עידודים, תמריצים ושוברים לאנשים מקבוצות מסוימות בשביל לצאת ללימודים (אוכלוסיית חיילים משוחררים, אנשים הגרים בפריפריה ועוד).
   

 62. ריבית - התשלום הכספי שמשלם הלווה למלווה עבור מתן הרשות להשתמש בכספו לתקופת זמן מוגדרת.

 63. ריבית אפקטיבית - ריבית הלוקחת בחשבון את אפקט הריבית דריבית (ראה ערך). כך למשל אם הריבית הנומינלית השנתית על פיקדון הנה 5% הריבית האפקטיבית, המחושבת גם על הריבית שנצברה, תהיה 5.12%
   

 64. ריבית בנק ישראל - הריבית הנקבעת אחת לחודש על ידי בנק ישראל. ריבית זו הינה הריבית הבסיסית לאשראי לא צמוד.נגיד בנק ישראל מודיע על שיעור הריבית ביום שני הקודם ליום חמישי האחרון בחודש, ורק ביום חמישי נכנס השינוי לתוקף.
   

 65. ריבית דריבית - כאשר הריבית מחושבת גם על הריבית הנצברת, בנוסף לקרן.
   

 66. ריבית הפד - ריבית הנקבעת על ידי הפדרל ריזרב שהנו הבנק המרכזי של ארה"ב.
   

 67. ריבית הפריים - ריבית הפריים היא ריבית החובה הבסיסית שנקבעת ע"י הבנקים, ריבית זו מהווה בסיס לקביעת שיעורי הריבית בפיקדונות ובהלואות בריבית משתנה שאינם צמודים למדד המחירים לצרכן או לשער החליפין. בשנים האחרונות, ריבית הפריים גבוהה ב -1.5% מן הריבית הנקבעת על ידי בנק ישראל בתוכנית המוניטרית לכל חודש. ריבית הפריים משתנה במקביל לשינוי הריבית על ידי בנק ישראל.
   

 68. ריבית חח"ד - חח"ד (חשבון חוזר דביטורי) מהווה את מסגרת האשראי הניתנת ללקוחות עסקיים ואשר בדר"כ הנה גדולה יותר מזו של חשבונות עו"ש (עובר ושב). ריבית החח"ד מחושבת על בסיס הממוצע המשוקלל של ריבית הפריים, לפי מספר הימים שהייתה בתוקף ב-7 הבנקים הגדולים בישראל. תאום הריבית מבוצע בתחילת חודש.
   

 69. ריבית משתנה - ריבית המשתנה כפונקציה של גורם המוגדר מראש בעת פתיחת הפיקדון.
   

 70. ריבית נומינלית - ריבית נקובה על הלוואה או פיקדון ללא הצמדה למדד. לדוגמא ריבית נומינלית שנתית של 4% על פיקדון של 100,000 ש"ח תיתן לנו בסוף שנה 4,000 ש"ח אלא שאם המדד עלה ב-3% הערך הריאלי של הכסף יעלה רק ב- 1%, כלומר כוח הקנייה הריאלי שלנו גדל רק ב- 1,000 ש"ח.
   

 71. ריבית קבועה - ריבית הנקבעת בעת ההפקדה לפיקדון, ונשארת קבועה לכל תקופת הפיקדון.
   

 72. ריבית ריאלית - ריבית נומינלית בניכוי עליית המדד. הריבית הריאלית מודדת בכמה עלה כוח הקנייה שלנו בפועל לאור עליית המחירים במשק, כלומר נלקחת בחשבון שחיקת ערך הכסף כתוצאה מעליית האינפלציה.
   

 73. רשימת הבנקים בישראל - מתוך רשימת התאגידים הבנקאיים המוצגת באתר בנק ישראל יכולים לקוחות פרטיים ועסקיים לקבל את כל המידע שהם צריכים על שירותי בנקאות עתידיים. בעזרת טבלה המסודרת על פי קוד הבנק, שמו, כתובת הסניף המרכזי שלו ומספרי טלפון, פקס ומיקוד ניתן לקיים פיקוח על מגוון שירותי בנקאות, ואף לבחור את אלו הנוחים לנו ביותר מתוך קטגוריות של בנקים מסחריים, בנקים למשכנתאות, בנקי חוץ, קידום עסקים ועוד. בעולם של בנקאות מסחרית ופרטית המתפתחת מיום ליום כדאי להישאר עם היד על הדופק ולבחון את האלטרנטיבות השונות העומדות לרשותנו. בנק ישראל מציע שירות ציבורי יעיל וללא עלות, אשר השימוש בו פשוט וקל. ישנם מקרים רבים בהם אנו נזקקים לקוד בנק מסוים על מנת להשלים פעולת בנקאות מסוימת – ובעזרת רשימת התאגידים ניתן להשיג את המידע הזה במהירות.
   

 74. שחר - איגרת חוב שקלית בריבית קבועה, מונפקת על ידי משרד האוצר לתקופה של עד 10 שנים. בבורסה קיימות בכל עת מספר סדרות של שחרים הנבדלות בטווח לפידיון של כל אגרת. השחרים מבטיחים צשואה קבועה וידועה מראש במידה ומחזיקים ותם עד לפידיון.שיקים ל
   

 75. לא כיסוי - שיקים ללא כיסוי הם לא מצב שנוח להתמודד איתו, אך ישנם כלים לעשות זאת בצורה נכונה ויעילה. משרד הרווחה והשירותים הציבוריים מציע לכל אזרח מספר אפשרויות טיפול במצבי בנקאות של שיקים ללא כיסוי, ואת רובם ניתן ליישם בקלות וללא עלות. למרות שפעולות בנקאות רבות עולות כסף, המעקב אחר שיקים ללא כיסוי והיכולת להימנע מהם הם תוצאה של התנהלות נכונה נטו. ראשית, חשוב לזכור כי באופן כללי מתייחס התחום של בנקאות אל שיקים כאל מסמך סחיר לכל דבר. המשמעות עבורכם היא שאי-מניעת סחירות כזו יכולה להעמיד אתכם במצב בו אתם חייבים כסף לגוף זר עבור שיק שחזר. בנושא הזה ובנושאי בנקאות אחרים מומלץ להתייעץ עם פקידי הבנק, ולוודא כי אנחנו מבינים היטב את המהלכים שאנחנו מבצעים על בסיס כמעט יום יומי.
   

 76. תעודת זהות בנקאית - ת.ז. בנקאית הינו מסמך המכיל את כל המידע הפיננסי של הלקוח בבנק. המסמך נועד לעזור ללקוחות לדעת ולהבין את תנאי החשבון שלהם וכן לעודד את אפשרויות המיקוח של הלקוחות עם הבנקים. המטרה העקרית היא לנסות ולשפר את תנאי החשבון ולעודד מעבר של לקוחות בין הבנקים השונים.
   

 77. תפ"ס - ראשי תיבות של תעודת פקדון סחירה. זהו פקדון בנקאי שנותן למשקיע בו ריבית יומית. פקדון זה הינו נזיל לחלוטין וניתן למימוש מדי יום.
   

 78. תשואה - הרווח על ההשקעה הנמדד בדרך כלל באחוזים מסך ההשקעה.
   

 79. תשואה ברוטו לפדיון - התשואה השנתית המצטברת שתתקבל על אג"ח במידה שהאיגרת תוחזק עד למועד פירעונה, בהתאם לערך השוק תשואה מותאמת סיכון, או RAROC - Risk adjusted return on capial - זהו מדד הבודק את התשואה כפונקציה של הסיכון ולא כפרמטר העומד בפני עצמו. ובמילים אחרות, ב- RAROC בודק מהי התשואה העודפת שהבנק השיג מעל התשואה חסרת הסיכון. בנק ישראל אימץ מדד זה בפרמטר מוביל. הנוסחה בנויה כדלהלן: במונה התשואה על ההון פחות התשואה בהשקעה בנכס חסר סיכון (בנק ישראל הגדיר זאת כתשואה באג"ח ממשלתית צמודת מדד לחמש שנים), במכנה, סטיית תקן של התשואות להון
  הרבעוניות בשבע השנים האחרונות, כפול ערך סינטטי שנקבע ל- 2.33. 
  ככל שתוצאת הנוסחה גבוהה יותר, הבנק משיג תשואה טובה יותר תוך נטילת סיכון נמוך יותר. 
   

 80. תשואה נומינלית - הרווח הכולל על ההשקעה המחושב באחוזים מסך ההשקעה, כשהוא אינו מביא בחשבון את האינפלציה בתקופת ההשקעה.
   

 81. תשואה ראלית - הרווח של המשקיע בניכוי ירידת ערך הכסף בתקופת ההשקעה. התשואה הראלית מחושבת באחוזים מסך ההשקעה הראשונית.
   

 82. תשואת ריבית - הריבית העודפת לאחר מס שמקבל המחזיק באיגרת חוב כל שנה. ריבית זו מחושבת על פי הערך המתואם של האיגרת.

 

צפה במילון מונחים עבור :

 

משכנתאות | פנסיה / קופות גמל | קרנות נאמנות | ניהול תיקים | מיסים | ביטוח

 

 

* במידה וברצונכם שנציג מטעמנו יחזור אליכם בנוגע להעברת חשבון בנק, אנא מלאו את הסעיפים הקצרים הבאים:

שדה חובה

 

 

שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש