שתף

תוצאות כספיות של בנק דיסקונט ניו-יורק לרבעון הראשון לשנת 2006

11.05.2006
הרווח הנקי של הבנק ברבעון הראשון של השנה הסתכם ב – 9.5 מיליון דולר, לעומת כ-13 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, ירידה בשיעור של 27.6%. השיפור בעסקי הבנק, קרי, הגידול באשראי לציבור, גידול בפיקדונות הציבור, שיפור ברווח מפעולות מימון - לא קיבלו ביטוי מלא בשורת הרווח הנקי בשל גידול בהוצאות התפעוליות בשיעור של 16% (35.5 מיליון $ ברבעון הראשון 2006 לעומת 30.5 מיליון $ ברבעון המקביל אשתקד) אשר נובע מעלויות יישום והוצאות הנלוות להסדר שחתם אי די בי ניו יורק עם רשויות הפיקוח האמריקאיות. 2. התשואה על ההון ליום 31.3.2006, הגיעה ל – 7.1% בחישוב שנתי, לעומת 10.2% בתקופה המקבילה אשתקד. 3. ההון העצמי של בנק דיסקונט ניו-יורק ליום 31.3.2006 הסתכם ב -547 מיליון דולר לעומת 521 מיליון $ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 5%. 4. סך כל הנכסים של בנק דיסקונט ניו-יורק ליום 31.3.2006, הסתכם ב – 9.08 מיליארד דולר לעומת 8.7 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ – 4.2% . אי די בי ניו יורק הינו הבנק התשיעי בגודלו במדינת ניו-יורק והוא הבנק הגדול מבין הבנקים הישראליים בחו``ל. הבנק פועל ברחבי ארצות הברית וכן מפעיל חברות בנות ונציגויות בדרום ומרכז אמריקה. דיסקונט ניו יורק מנוהל ע``י המנכ``ל ראובן שפיגל ויו``ר דירקטוריון הבנק הוא לן גרינשטיין.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש