שתף

תגובת הנהלת בנק הפועלים לחשדות המיוחסים לבניף הבנק ברח` הירקון בתל-אביב

07.03.2006
צבי זיו, המנהל הכללי של בנק הפועלים מבקש למסור לציבור את הפרטים הידועים לו לגבי החשדות, הנוגעים לסניף בנק הפועלים ברחוב הירקון בתל-אביב. זאת בהתאם למדיניות הבנק, הגורסת שקיפות, בנוגע להתנהלותו ולפעולותיו: בתחילת 2004 קיבל בנק הפועלים מידע, ממנו עולה חשד להלבנת הון בבנק הפועלים . היועץ המשפטי של הבנק ומבקר הבנק פנו למשטרת ישראל ומסרו לה את המידע שברשותם . נמסר להם כי המשטרה מנהלת חקירה והם נדרשו לשמור על סודיות. למידע נוסף בנושא ניהול תיקי השקעות המשטרה לא מסרה ליועץ המשפטי של הבנק ולמבקר הבנק מידע כלשהו בקשר לחקירה עצמה היקפה ומהותה. בפרט לא נמסר להם מהם הסכומים בהם מדובר, מיהם הלקוחות בהם מדובר ומה מעורבות עובדי הבנק בפרשה הנחקרת. היועץ המשפטי ומבקר הבנק נדרשו שלא לדבר עם איש בנושא זה. זמן קצר לאחר מכן, התקיימה פגישה נוספת במשטרה בה נכח גם מנכ``ל הבנק. בפגישה זו נמסר לנציגי הבנק כי מתנהלת חקירה בנושא הלבנת הון בקשר לסניף הירקון. המשטרה בקשה את שיתוף הפעולה של הבנק בביצוע צווים שיפוטיים שונים שהוצאו במהלך החקירה. הבנק שיתף פעולה עם המשטרה בביצוע הצווים השיפוטיים. מאז ואילך התקיימו פגישות נוספות בין נציגי הבנק, היועץ המשפטי הראשי ומבקרת הפנים ובין המשטרה. הבנק סייע למשטרה בכל נושא שבו התבקש. המשטרה הביעה שביעות רצון מלאה משיתוף הפעולה של הבנק לאורך כל התקופה. בפגישה האמורה הזהירה המשטרה את נציגי הבנק שלא לגלות לאיש בבנק - לרבות בעלי השליטה, חברי הדירקטוריון וההנהלה - מידע כלשהו על החקירה, לרבות עצם קיומה של החקירה, ושלא לבצע אף פעולה שעלולה לפגוע בחקירה או לשבש אותה. הבנק נדרש שלא להתערב בדרך כלשהי בנושא החקירה. הבנק נדרש להימנע מביצוע כל בדיקה או חקירה מקבילה וכן להגביל את פעילות הביקורת הפנימית של הבנק בקשר לסניף נשוא החקירה. כן העלתה המשטרה דרישות נוספות שעם כולן שיתף הבנק פעולה. רק כעת, לאחר פרסום דבר החקירה ע``י המשטרה, התבררו לבעלי השליטה, לחברי הדירקטוריון ולבנק לראשונה הפרטים הקשורים בהיקף החקירה, לרבות החשדות הקשורים בסכומים שבהם מדובר, החשדות כנגד מספר עובדי הסניף, ושמות הלקוחות המעורבים בפרשה. העובדות שהתגלו לבנק אתמול לא היו ידועות לו עד אותו מועד. החקירה נמצאת בעיצומה וטרם הסתיימה והבנק מודע רק לחשדות הראשוניים שנמסרו לפרסום ביום ראשון. בנק הפועלים , כבנק המוביל בישראל, רואה עצמו חלוץ במלחמה כנגד חריגה מכל נורמה ציבורית ומעבר על החוק. המלחמה בהלבנת הון היא מרכיב מרכזי במאבקו זה של הבנק לה הקדיש מאמצים ואמצעים רבים, על כך יעידו גם השבחים שחלקו המפקח על הבנקים ויו``ר הרשות להלבנת הון, עם חשיפת החשדות בנושא. בנק הפועלים לא יפסיק את מאבקו בכל פגיעה בחוק ובתוכה כמובן המאבק נגד הלבנת הון. הבנק ממתין לקבלת התוצאות המלאות של חקירת המשטרה, לה ימשיך לסייע באופן המלא והשלם ביותר. עם קבלת התוצאות תיושמנה באופן בלתי מתפשר כל המסקנות הנדרשות מהן. עד אז הנחתה הנהלת הבנק את החטיבה לניהול סיכונים לבחון, באופן מיידי את הנושא על-פי המתחייב. בצד ההתייחסות המחמירה לעצם החשדות מבקשת הנהלת הבנק להעמיד על דיוקם את הפרטים הנוגעים להיקף הבדיקה. על פי פרטי החשבונות שהועברו לבנק ביום ראשון בערב מסתבר שנשוא החקירה מהווים שברי אחוזים מכלל פיקדונות הבנק. מהאמור לעיל עולה כי החקירה המתמקדת בסניף אחד בלבד ובמספר חשבונות מוגבל, ואין בה כדי להשפיע על כלל הציבור, על כלל פעילותו של הבנק או על התוצאות העסקיות של הבנק. בנק הפועלים מתחייב כי עם סיום בירור החשדות וקבלת המסקנות, יפעל בנחישות ובנחרצות ליישום התיקונים המתבקשים. הנהלת הבנק גאה בציבור עובדיה המסורים ותפעל עימם להבטחת המובילות של הבנק לטובת ציבור הלקוחות ולמען כלכלת ישראל.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש