שתף

שכירים? הכירו את ההטבות המופיעות בתלוש המשכורת שלכם ואת משמעותן

בעת חתימה על חוזה חדש טרם תחילת עבודה, מעטים מבינים כי לא רק על השכר יש להתמקח, כי אם גם על ההפרשה לפנסיה ולגמול ההשתלמות. אלה הם חסכונות לטווח הארוך שחשיבותם עצומה, כמו גם יכולת המיקוח של העובד אודות גובה ההפרשה ומועדיה

מתי בפעם האחרונה הסתכלתם על תלוש המשכורת שלכם לעומק והתעמקתם בסעיפי החיסכון המצויים בו?

סביר להניח כי עבר מאז זמן מה, אולם עובדה זו משותפת בהחלט למרבית השכירים בארץ. רובנו בודקים את השורה התחתונה של החוזה (כלומר, בכמה יתעשר חשבון העו"ש שלכם עם כניסת המשכורת) ,ללא התחשבות במרכיבים אחרים הגלומים בשכר, בדגש על מרכיבי החיסכון.

זוהי טעות ענקית!

זאת ועוד: בעת חתימה על חוזה חדש טרם תחילת עבודה, מעטים מבינים כי לא רק על השכר יש להתמקח, כי אם גם על ההפרשה לפנסיה ולגמול ההשתלמות. אלה הם חסכונות לטווח הארוך שחשיבותם עצומה, כמו גם יכולת המיקוח של העובד אודות גובה ההפרשה ומועדיה.

חסכונות בדמות קרנות פנסיה, קופות גמל וביטוחי חיים

חיסכון פנסיוני הוא אחד החשובים והמרכזיים ביותר עבור כל עובד שכיר. בין אם מדובר בקרנות פנסיה, קופות גמל או ביטוח חיים, הרי שהעובד זכאי לבחור כל חיסכון פנסיוני ראוי בעיניו ובלבד שהוא תואם את הכללים שנקבעו על ידי המדינה.

במסגרת חוק פנסיה חובה משנת 2008, חייב כל מעסיק להפריש חסכונות פנסיוניים עבור עובדיו. הפרשה זו מבוצעת ישירות אל קרן פנסיה ייעודית קיימת או חדשה, או כל מכשיר פנסיוני אחר וקיים המצוי בידי העובד (לדוגמא, ביטוח מנהלים או קופת גמל). ההפרשה לקרן פנסיה המחויבת על פי חוק מבוססת על מדרגות גדלות והולכות, של כ-2.5% מדי שנה, אולם ישנם מקומות עבודה רבים המאפשרים חסכון רב יותר במסלול זה, הנחלק בין העובד והמעביד.

תגמולי החיסכון הפנסיוני מתקבלים כקצבה, ללא תלות במסלול החסכון הנבחר.

רק במידה וסכום הקצבה החודשית המשולמת עולה על סכום מינימאלי שנקבע בחוק (על פי חישובים הלוקחים בחשבון את הסכום הצבור בחיסכון ולוחות תוחלת החיים), הרי שניתן להוון את יתרת הסכום הצבור למשיכה הונית.

במידה ומדובר באפיק הוני, כקופות הגמל, סכום החסכון יועבר עם גיל הפרישה לקרן המשלמת לקצבה.

העובדים יכולים לחלק את ההפרשה הפנסיונית בין אפיקי חסכון שונים ולהפיק מכל אחד את הטבות המס ואת היתרונות הרלוונטיים עבורו. בנוסף, ניתן לעבור בין מסלולים וחברות המנהלות חסכונות פנסיונים ללא תשלום קנסות או איבוד ותק.

כך ישנו הבדל בין קרנות הפנסיה הותיקות המבוססות על העיקרון של ערבות הדדית, ביטוחי המנהלים הקיצבתיים המאפשרים שילוב ביטוחים נוספים (דוגמת ביטוח אובדן כושר עבודה) וכן קופות הגמל, המשלמות קצבה בעת הגעה של העובד אל גיל 65.

ומה לגבי קרנות השתלמות?

חוק פנסיית חובה אינו חל על קרן השתלמות, אולם מדובר בהטבה חשובה שמומלץ מאוד לכלול אותה בחוזה.

נכון, במקור נועדה קרן ההשתלמות לאפשר לעובדים לצאת ללימודים ולפתח את עצמם מקצועית, אולם בימינו אנו, ניתן למשוך את כספי הקרן לכל צורך או ייעוד (טיול גדול לחו"ל, החלפת הרכב, שיפוץ גדול בבית ועוד).

קרן השתלמות נפתחת לתקופה של 6 שנים, ורק עם סיומן ניתן למשוך את כספי הקרן.

יחד עם זאת, יש לזכור כי בעת משיכת כל הכספים תיסגר הקרן והעובד יוכל להמשיך לחסוך רק אם יפתח קרן השתלמות חדשה (ובה שוב ייסגר הכסף ל-6 שנים נוספות).

לפיכך, פעמים רבות מומלץ שלא למשוך את כל סכום הכסף, או להפריש אל מספר קרנות הנפתחות במועדים שונים.

גובה ההפרשה המקסימאלי הפטור ממס אל קרן ההשתלמות עומד על פי חוק בגובה 10% משכר הברוטו של העובד, ביחס של 1:3, לפיכך במרבית המקרים תתחלק ההפרשה בין העובד (2.5%) ובין המעביד (7.5%). בנוסף, יש לשים לב גם אל תקרת ההפקדה החודשית הפטורה ממס. כספי ההפרשה לקרן ההשתלמות אינם נכללים בשכר הבסיסי ואינם מחושבים לצורך ניכוי מס הכנסה מהשכר.

מרכיבי חסכון נוספים לשכירים – אל תשאירו אותם מחוץ למו"מ!

 1. דמי הבראה - אלה מחושבים לפי הוותק במקום העבודה ומיועדים לכסות את הוצאות הנופש וההבראה של העובד. דמי ההבראה חייבים במס הכנסה, בדמי ביטוח לאומי ובביטוח בריאות, אולם אינם נכללים בחישוב ההכנסות לפיצויי פיטורין. בזכות דמי ההבראה יכול העובד לצאת לחופשה שנתית ולחדש כוחות. חשוב לדעת כי מי שעובד במשרה חלקית, זכאי לדמי הבראה ביחס ישיר לאחוזי המשרה שלו (כלומר, חלקיים).
   
 2. ימי מחלה, שמטרתם להמשיך לאפשר לעובד ולבני משפחתו להתקיים בכבוד גם כשהעובד אינו יכול להגיע למקום עבודתו מסיבות רפואיות. בשנים האחרונות נוספו במסגרת ימי המחלה גם ימי מחלת ילד, הנזקפים על חשבון ימי המחלה של ההורה. על פי חוק, ניתן לצבור ימי מחלה עד תקרה (יום וחצי לכל חודש עבודה אצל המעביד, ולא יותר מ-90 יום) אולם ישנם מקומות עבודה המאפשרים צבירה חופשית של ימים אלה. חוק ימי מחלה קובע כי ביום הראשון של המחלה לא יקבל העובד שכר, בימים השני והשלישי יקבל תמורה בגובה 37.5% מהשכר הרגיל, ומהיום הרביעי ואילך – יקבל שכר בגובה 75% משכרו.
   
 3. ימי חופשה – אלה נקבעים על פי הוותק של העובד במקום עבודתו ועל פי חוק "חופשה שנתית" (ממינימום של 12 ימי חופשה שנתית, ועד למקסימום 26 לעובדים 5 ימים בשבוע). מרבית המעבידים אינם מאפשרים לצבור את ימי החופשה השנתית ולהעבירם משנה לשנה, אולם העובד יכול לבקש לפדותם בכסף.
   
 4. ביטוחים, דוגמת ביטוח בריאות, ביטוח שיניים, ביטוח תאונות אישיות ועוד – אלה הם רכיבים חשובים ויקרים, שביכולתם לחסוך הוצאות רבות עבור העובדים. מטרתם של ביטוחים אלה היא להרחיב את סל הטיפולים והתרופות להם זכאי העובד ובני משפחתו בהשוואה לסל הממשלתי המוגדר במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
   
 5. אופציות – מאפיינות מאוד חברות startup כמכשיר להגברת המוטיבציה ולתגמול עתידי במקרה של הצלחת החברה. הטבה זו הינה משמעותית, אולם תלויה במועד ההצטרפות של העובד לחברה, נתח האופציות שנותר לחלוקה וכמובן – סיכויי ההצלחה וההנפקה בבורסה לניירות ערך.
   
 6. משכורת 13 – בונוס המוענק אחת לשנה, בגובה משכורת אחת, שתיים או שלוש משכורות. מדובר בהטבה משמעותית ובסכום ברוטו נאה, אולם יש לשים לב לתשלום המס שיידרש, הפרשות לקרן פנסיה ולגמול ההשתלמות שאינן מחושבות על פי הטבה זו.
   
 7. רכב חברה, טלפון סלולארי – אלה נמנים על תנאי העבודה הבולטים בשוק העבודה הישראלי, עבור מי שנדרשים להיות צמודים אליהם כחלק ממסגרת עבודתם. עם זאת, ישנם מגזרים (דוגמת מקומות עבודה פרטיים בתחום ההיי טק והמחשוב) בהם ניתנים הטבות אלה לעובדים כחלק מחבילת תנאים אטרקטיבית, גם אם אינם נדרשים להסתובב עם הרכב כחלק מדרישות המקצוע. חשוב לדעת! הטבות אלה מחושבות כחלק משכר הברוטו, לפיכך מחויבות במס.

*במידה וברצונכם שנציג מטעמנו יחזור אליכם בנוגע לביטוח אובדן כושר עבודה (אכ"ע), אנא מלאו את הסעיפים הקצרים הבאים:

שדה חובה


שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש