שתף

שינוי אופן הצגת תשואות של תיקי השקעות מנוהלים

25.10.2011
בחודש יולי האחרון קיבלה הרשות לניירות ערך החלטה, לפיה יש להגביל את אופן הצגת התשואות של תיקי השקעות, כך שאלה יוצגו באופן חלקי בלבד וללקוחות פוטנציאלים בלבד. גם פרק הזמן להצגת תשואות אלה השתנה, ועומד כיום על שנה קלנדרית או 12 חודשים אחורה בלבד. סיבות לשינוי והבעיה שניצבה בפני הרשות לני"ע מנהלי תיקים, המנהלים מגעים עם לקוחות פוטנציאלים, נהגו עד כה להציג להם תשואות עבר של תיקי השקעות המנוהלים על ידם, כמו גם תשואה ממוצעת של קבוצת תיקים מנוהלים. הלקוחות מצידם, השתמשו במידע זה, על מנת לקבל החלטות אודות בחירת מנהל התיקים ובזכות התשואה המוצגת, למדו אודות מידת המקצועיות של מנהל התיקים ואופן ההתמודדות שלו עם תנאי שוק ההון. הבעיה בשיטה המתוארת לעיל היא כי באופן זה, הציגו מנהלי התיקים מידע חלקי לתקופות זמן שונות ומוטות המייצגות הצלחות בלבד, כך שהלקוח נחשף למידע שלעיתים היה מטעה, לא מדויק וקשה להשוואה אל מול ביצועיהם של מנהלי תיקים אחרים. בעיה זו הולכת ומעמיקה לנוכח היעדרם של תקנים ומדדים אוניברסליים, המאפשרים השוואה בין תיקי השקעות שונים – תיקים אלה מכילים השקעות המותאמות ללקוח ספציפי, לצרכים ולרמת הסיכון שבחר, לפיכך נתונים אלה אינם מהווים אינדיקציה לאיכות השירות שיקבל הלקוח החדש או למידת המקצועיות האמיתית של מנהל התיק. במילים אחרות – המציאות הוכיחה כי יכולת ההקשה של לקוחות על פי נתונים אלה הינה מטעה, ובעלת פוטנציאל גבוה יותר של פגיעה בלקוח, לעומת הסיכוי שנתונים אלה יתרמו לו בבחירת מנהל התיק ובהבנת אופי השירות שיזכה לו. הסבר פרטני אודות מהות השינוי בהצגת תשואות של תיקי השקעות 1. על פי השינוי, עליו החליטה הרשות לני"ע, הרי שהצגת נתונים ללקוח הינה אפשרית רק כאשר נלווים אליה הסברים מפורטים אודות רמת הסיכון המגולמת בתיק, היבטי הסיכון שבו, והקשר שבין הסיכון ובין התשואה שהושגה במסגרת תיק השקעות. אופן הצגת המידע צריך להיות פשוט וברור ככל האפשר, ללא הגדרות כוללניות או מעורפלות. 2. על פי החלטת הרשות, הרי שהצגת התשואה מוגבלת לתשואות של תיקים מסוימים ועל פי פרקי זמן שההוראה מגדירה – שנה קלנדרית אחרונה, מספר שנים קלנדריות אחרונות עוקבות, שנת פרסום אחרונה או שנות פרסום אחרונות עוקבות. 3. בעת הצגת התשואות בתקופת הזמן הנבחרת, הרי שניתן להציג רק את התיק בעל התשואה הגבוהה ביותר והתיק בעל התשואה הנמוכה ביותר ברמת הסיכון בה מעוניין הלקוח, או להציג את התשואה הממוצעת של התיקים המשתייכים לרמת סיכון זו (המחושבת כממוצע פשוט). 4. הצגת תשואות של תיקי השקעות אפשרית רק במפגש פנים אל פנים בין הלקוח ומנהל התיק (או בא כוחו). יש לשים לב, כי כל פרסום פומבי של תשואות עבר, אסור על פי החלטת הרשות לני"ע, כמו גם הצגתו בפני אדם שלא במסגרת התקנות. 5. על מנהל התיק, המציג את המידע, להבהיר ללקוח כי הרכב התיקים המוצג בפניו אינו תואם בהכרח את הרכב התיק הרלוונטי עבורו, וכי באם יחליט לעבוד עם מנהל התיקים המציג - יבנה עבורו תיק ספציפי המותאם לצרכיו ולטעמו. 6. כמו כן, על מנהל התיק להבהיר ללקוח, כי תשואות העבר המוצגות אינן מעידות על יכולתו להשיג תשואות דומות בעתיד. 7. הצגת התשואות תבוצע בניכוי דמי ניהול ועמלות ולפני ניכוי מיסים וכל הוצאה נוספת. 8. הצגת תשואות עבר אינה אפשרית גם על ידי חברות צד ג` שהן בעלות רישיון ייעוץ (לדוגמא, חברות המפנות לקוחות למנהלי תיקי השקעות). האחריות לקיום הסכם זה עומדת על מנהלי התיקים עצמם, כך שעליהם לדאוג שנתוניהם מוצגות בחברות צד ג` באופן ההולם את התקנות החדשות. 9. קיים איסור על מנהלי תיקים או מי מטעמם להציג תשואות עבר של נכסים פנסיוניים או פיננסיים, זאת מהסיבה כי אין קשר בין אופן הניהול של נכסים אלה ואופן הניהול של תיקי השקעות, כך שגם כאן ישנו ניסיון להימנע מהצגת מידע, שעלול בסופו של דבר להטעות את הלקוח ולמשוך אותו לכיוון מנהל תיקי השקעות כזה או אחר. מתי ניתן בכל זאת להציג תשואות עבר של תיקי השקעות ? האפשרות היחידה להציג תשואות עבר של תיקי השקעות היא כאשר לא ניתן לקשר בין הנתונים המוצגים ובין מנהלי התיקים. דוגמא לכך היא, כאשר הנתונים מוצגים כחלק ממאגר או כחלק מאיסוף סטטיסטי, מחקר אקדמי וכו`. בכל המקרים האלה לא יכול להיווצר מצב בו יבחר לקוח במנהל תיקים כזה או אחר על פי הנתונים המפורטים המוצגים בפניו.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש