שתף

שוק הפנסיה – סיכום שנת 2008

22.03.2009

שוק הפנסיה – מה קרה לנו השנה?
שנת 2008 הייתה שנה סוערת בשוק הפנסיה בישראל. זו הייתה שנה חשובה ביותר הן מבחינת החלת חוקי פנסיה חדשים, והן מבחינת המשבר בשוקי ההון בכל העולם, שכמובן נתן אותותיו והשפיע גם על אפיקי ההשקעה הפנסיונים: קרנות פנסיה, פנסיה וכן ביטוח מנהלים שנת 2008 מאחורינו, וזה הזמן לערוך סיכום, ולהבין מה בעצם עבר שוק הפנסיה בישראל במהלך שנה זו? מה אירע לחסכונות באפיק פנסיה, מה השפיע על ביטוח מנהלים, ומה מצבן של פנסיה בישראל כיום?

שינויים רגולאטורים – חוק פנסיה
אחרי טיוטות רבות, התנגדויות ודיונים ממושכים, הוחל לפעול בשנת 2008 תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) – התשס"ח. תיקון 3 הביא עימו מהפיכה אל שוק הפנסיה בישראל. הוא כולל שורה של תיקוני חקיקה המתייחסים להפקדות החדשות אל קופות גמל החל מ-1 בינואר 2008. תיקון 3 כולל ארבעה שינויים משמעותיים בנושאי פנסיה בישראל: אפשרות לניוד חיסכון פנסיוני, פנסיה חובה, האחדת הכללים לחיסכון בקצבה ובהון וכניסת הבנקים לתחום הייעוץ הפנסיוני. תיקון 3 הביא לשינוי משמעותי במבנה החיסכון הפנסיוני בישראל, והוא מגביר את התחרות בין קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וביטוחי חיים. אישור החוק מציין את המשכה של המהפכה בתחום הפנסיוני שהוביל אגף שוק ההון במשרד האוצר. המהפכה משתלבת עם צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף שהוציא שר התעשייה, המסחר והתעסוקה אלי ישי ב-30 בדצמבר 2007.
להרחבה בנושא תיקון 3 – לחץ לכתבה

ניוד חסכון פנסיוני – החוסכים מרוויחים
התקנות החדשות המאפשרות ניוד חסכון פנסיוני בכל האפיקים - קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים - מבשרות על מהפכה צרכנית של ממש, שמביאה להגדלת כוחם של החוסכים לגיל פרישה, ולשיפור מעמדם מול החברות בשוק הפנסיה בישראל. החל משנת 2008 צרכני שוק הפנסיה מקבלים את הפריבילגיה לבחור בכל עת את החיסכון הפנסיוני המתאים להם ביותר. חשוב לציין, שגם אם בסופו של דבר יחליטו שלא להעביר חיסכון פנסיוני ממקום אחד לאחר, הרי שהחוק מאפשר להם סוף סוף להתמקח על דמי הניהול שנגבים מהם בכל אפיק שהוא (קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה), ועל טיב השירות שמוענק להם בגופים השונים המנהלים חסכון פנסיוני.

חוק פנסיה חובה – מי נהנה? במסגרת תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים התשס"ח ותחת ההסכם הקיבוצי הכללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק בין לשכת התאום של הארגונים הכלכלים וההסתדרות הכללית נוספו בשנת 2008 כמיליון ישראלים הנהנים מחסכון פנסיה. חשוב לומר, כי ההסכם חל רק על עובדים, שעדיין לא נהנים מהסדר פנסיוני קיים. מי שיש לו כבר הסדר פנסיוני מול המעסיק לא יחוש בשינוי. חוק פנסיה חובה קובע, כי כל מעסיק יפריש לעובד סכום מינימאלי, הנגזר משכרו של העובד, לטובת ביטוח פנסיוני: קופת גמל או קרן פנסיה. השכר המבוטח לצורך ביצוע ההפרשות הינו שכר העובד ורכיביו כמשמעם בחוק עד התקרה המפורטת. החל מ-2008 העובדים זכאים לביטוח פנסיוני, ולביצוע ההפרשות בתום 6 חודשים מתחילת עבודתם.

המשבר הכלכלי וההשפעה על שוק הפנסיה
המשבר הכלכלי, שפקד את העולם וישראל במהלך שנת 2008, השפיע מאד על תשואות קופות גמל וכן ביטוחי מנהלים. החוסכים בענף הפנסיה ניזוקו מעט פחות ביחס לענפים האחרים, שאיבדו כ-20% מהחסכונות. החוסכים באפיק קרנות פנסיה הפסידו במהלך 2008 11.5% מחסכונותיהם )לא כולל השפעת המדד וקיזוז דמי ניהול). הסיבה לכך שאפיק קרנות פנסיה ניזוק פחות מאפיקי קופות גמל או ביטוחי מנהלים נובעת מהעובדה, כי קרנות פנסיה עדיין נהנות מאגרות חוב מיועדות שמנפיקה להם הממשלה, והם משקיעות 30% מחסכונות העמיתים באפיק זה. אגרות החוב המיועדות מבטיחות תשואה של 4.86%, והן היו רשת הביטחון לחוסכים באפיק קרנות פנסיה ב-2008.

קרנות פנסיה חדשות ב-2008
קרנות פנסיה חדשות הופיעו בתחילת 2008 עם החתימה ההיסטורית על הסכם פנסיה חובה במשק, שצירף מאות אלפי אזרחים למעגל מקבלי הפנסיה. רובם המכריע של החוסכים הצטרף אל קרנות פנסיה חדשות. ב-2008 גייסו קרנות פנסיה החדשות 8.2 מיליארד שקל. לאחר נטרול של השפעת התשואה השלילית בגובה 11.5%, צמח אפיק חסכון הפנסיה ב-2 מיליארד במהלך 2008. קרן פנסיה מקפת צברה 2.4 מיליארד שקל, ומובילה לפני קרן פנסיה מבטחים החדשה, שצברה 2.37 מיליארד.

לא לקרנות פנסיה קטנות
גם ב-2008 קרנות פנסיה קטנות לא הצליחו להתחרות בקרנות הפנסיה הגדולות. בתחילת 2008, כשהחיסכון הפנסיוני בישראל הפך לקצבתי, היה נדמה שמעתה כל בית השקעות יצטרך קרן פנסיה לצד קופת הגמל שלו - כדי שזו תוכל לשלם את הקצבה לעמיתים. אולם, עלויות הקמת קרנות פנסיה הן לא זניחות, ובמהלך השנה הצטרפה לשוק קרן הפנסיה רק הקרן של בית ההשקעות אלטשולר שחם. לעומת זאת, קרן הפנסיה של הכשרה ביטוח יצאה מהשוק, מכיוון שחברת הביטוח נאלצה לעמוד בדרישות הון והחליטה לוותר על פעילות הפנסיה. קרנות קטנות אחרות, כמו הלמן אלדובי ומנוף של הראל, סיימו בתשואות שליליות, והמשך דרכן אינה ברורה. בתחתית נמצאת מיטב פנסיה עם תשואה שלילית של 19.51% ב-2008. כל קרנות פנסיה הקטנות גייסו יחד ב-2008 כ-270 מיליון שקל בלבד.

שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש