שתף

שוק המשכנתאות – סיכום ביניים

17.06.2013
בנק ישראל מוריד את הריבית – ממשלת ישראל מעלה את המע"מ – ועם ישראל מסתער על המשכנתאות. בחודש מאי נרשם זינוק חד בנטילת משכנתאות ומנתוני בנק ישראל עולה כי בחודש זה נלקחו הלוואות משכנתא בסכום כולל שעומד על 5.64 מיליארד שקל – עלייה של של 47% בהשוואה לחודש אפריל. בנק ישראל נאבק כבר מספר שנים בהעדפת הציבור למשכנתאות בריבית משתנה, מחשש שעליית הריבית בעתיד תגרום לקשיים רבים בהחזר המשכנתאות, אבל הציבור ממאן להתרשם וחלקן של אלו עדיין גדול משמעותית ביחס למשכנתאות בריבית קבועה. היקף המשכנתאות בריבית משתנה שנלקח במאי עמד על 4.17 מיליארד שקל (46% לעומת אפריל). היקף המשכנתאות בריבית קבועה עלה ב-51% (1.47 מיליארד שקל). היקף המשכנתאות שנלקחו היה הגדול ביותר מאז אוגוסט אשתקד, אז עמד על 5.8 מיליארד שקל. העלייה בנתוני המשכנתאות חופפת גם לנתונים הראשוניים של משרד האוצר – כי בחודש מאי נרשם זינוק במספר רכישת הדירות חדשות – ונשבר שיא מאז 2002. כל זאת - כאשר מחירי הדירות ממשיכים לעלות. נתונים חדשים של האגף למידע וניתוח כלכלי במשרד הבינוי והשיכון מגלים כי המחיר החציוני של דירה חדשה בישראל ברבעון הראשון של 2013 עלה ב-7% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד (עלייה ריאלית של 5.5%) ועמד על 1.38 מיליון שקל. המחיר הממוצע של דירה חדשה גבוה בכ-9% מהחציון - 1.5 מיליון שקל. המחיר החציוני של דירת יד שנייה ברבעון הראשון של 2013 עלה ב-11% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד - עלייה ריאלית במחיר של 9.6% - לכמיליון שקל. המחיר הממוצע של דירות יד שנייה גבוה בכ-13% מהחציון - 1.13 מיליון שקל. מספר המשכורות הדרושות לשכיר לרכישת דירה ממוצעת עלה ל-135 בממוצע הארצי (לעומת 131 בשנים 2011-2012, או 103 ב-2008). אם תרצו לרכוש דירה של חמישה חדרים, תזדקקו ללא פחות מ-181 משכורות, קצת יותר מ-15 שנות עבודה. מי שמסתפק בדירת שלושה חדרים יד שנייה, יצטרך לעבוד 7.5 שנים. נתוני המשרד מגלים גם כי רמת הסיכון של משקי הבית הולכת ועולה: "בחינת היקף ההלוואות לדיור בהשוואה לשכר מלמדת על עליית החוב הריאלי של משקי בית לדיור מאז 2005 בשיעור של 35% לעומת יציבות בשכר". המשרד מזהיר כי "עלייה באינפלציה או בריבית המשתנה עשויים לגרום לקשיים ניכרים בקרב נוטלי הלוואות לדיור... כשהפגיעה צפויה בעיקר בקרב רוכשי דירה יחידה שבניגוד למשקיעים אינם מקבלים תשלום שכר דירה כגיבוי לתשלומי המשכנתא". מהנתונים עולה עוד כי מימוש הלוואות מדינה על ידי זכאים עלה משמעותית בשנת 2012 לכ-5,700 - גבוה בכ-160% מהשפל בשנת 2011 – בזכות הורדת הריבית בהלוואות מדינה לזכאים לשיעור של 3% במקום 4%. ב-2012. לעומת זאת, ברבעון הראשון של 2013 מימשו רק כ-1,110 זכאים הלוואות מדינה (קצב שנתי של כ-4,440 מממשים). זאת, בשל הפחתת יתרון היחסי בהלוואות המדינה בהן הריבית קבועה ביחס לריבית הרגילה של הבנקים למשכנתאות. במשרד קוראים לפעול להפחתה נוספת בריבית על ההלוואות לזכאים כדי לשמור על היתרון בהן לעומת הלוואות בנק חלופיות. סקירת משרד השיכון מזהירה גם מפני משבר משכנתאות אפשרי בשוק הדיור. שיעור ההחזר החודשי הממוצע כחלק מההכנסה בינואר-אפריל 2013 עמד על 30%, אולם בקרב כ-41% מסך הלווים שיעור ההחזר גבוה יותר. הנתונים מראים כי הדירות הזולות יותר, שמחירן נמוך מ-1.2 מיליון, ממונפות יותר ושיעור המימון של הבנקים גבוה מ-60% במקרים רבים. מאז 2008 ועד היום עלתה יתרת החוב של משקי הבית לדיור בלא פחות מ-41%. המחיר הממוצע של שכר הדירה עומד על 3,411 שקל לחודש. בתל אביב שכר הדירה הוא הגבוה ביותר ועמד על 5,059 שקל לחודש. בקריות משלמים השוכרים את המחיר הממוצע הנמוך ביותר - 2,141 שקל לחודש. מחירי השכירות עלו מאז 2008 ב-48% ברמה הארצית. ומה קורה בתחום שיווק הקרקעות: הרבעון הראשון של 2013 נפתח עם נתוני שיווק גבוהים של ג-15.5 אלף יחידות דיור, בחודש האחרון פורסמו מכרזים למכירת קרקעות המיועדות לבניית 4,850 יחידות דיור. בחודש מאי נרכשו כ-12 אלף דירות, זינוק של 33% לעומת אפריל השנה. זאת לאחר שבחודש אפריל נרשמה עלייה של 15% במספר העסקאות בדירות בהשוואה למרץ, לאחר ירידה בשיעור מצטבר של 25% בשלושת החודשים הקודמים.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש