שתף

רפורמה בביטוח בריאות

משרד האוצר החליט לחייב את החברות לבצע עדכונים קבועים בפוליסות – במטרה להוזיל את המחירים. הפרטים בכתבה שלפניכם

04.05.2015

משרד האוצר פירסם באחרונה חוזר סופי, שמשנה את מבנה ביטוחי הבריאות הפרטיים הקיימים כיום.

השינויים נכנסים לתוקף בתחילת מאי.

נכון להיום, כאשר מבוטח חדש חותם על ביטוח, הוא מקבל הצעה למחיר פרמיה אותה ישלם לכל אורך חיי הביטוח, כאשר זו תישאר קבועה.

בהתאם לתקנות החדשות - חברות הביטוח יחויבו לבצע עדכון בפוליסות ובמחיריהן, אחת לשנתיים.

באוצר קיבלו את ההחלטה לאחר שמבדיקה מקיפה שערכו עלה כי חברות הביטוח לוקחות כיום מחיר גבוה מראש, בשל הסיכון הרב שבפוליסה מובטחת מראש.

כעת, הם מצפים שהפוליסות יוזלו.

אנשי המשרד הסבירו כי כל שינוי במחיר הפוליסה יהיה רוחבי. כלומר: אחיד לכל המבוטחים באותה קבוצת גיל ללא שהמבוטחים יצטרכו לעבור בדיקה חדשה לאימות מצבם הרפואי.

שינוי נוסף בתחום נוגע למבנה חבילות הביטוח שמוצעות למבוטחים.

נכון להיום, הביטוחים בתחום הבריאות נמכרים כחבילה שבה כלולים כמה סוגים שונים של ביטוחים (ניתוחים, ביטוח בהשתלות, מימון תרופות שלא כלולות בסל הבריאות וכו').

מבנה זה אינו מאפשר לרכוש את הסעיפים בנפרד, ותורם למצב הקיים שבו לאנשים רבים יש ביטוחים כפולים, מאחר שנוצרת חפיפה בין הסעיפים הכלולים בביטוח הפרטי לבין אלו שנכללים בביטוחים של קופות החולים, או בביטוח אחר שנרכש בעבר באופן פרטי או במסגרת העבודה.

כעת - למבוטחים תתאפשר רכישה בנפרד של כיסוי לניתוחים, כיסוי להשתלות, כיסוי לתרופות וכיסוי למחלות קשות.

כמו כן, חברת הביטוח לא תתנה הנחה בתוכנית מסוימת ברכישה, או באחזקתה של תכנית אחרת.

החוזר גם קובע, כי תהיה אפשרות לביטול כיסויים שנרכשו כחבילה מאוגדת.

באוצר הסבירו כי נכון להיום "למבוטח אין יכולת לקבל החלטה מושכלת בנוגע לצורך שלו בכל אחד מהכיסויים הנכללים בחבילה המוצעת. דבר זה מוביל לרכישת כיסויים שלא תוכננו מראש. שנית, למבוטח אין יכולת להשוות בין עלות הכיסויים אצל מבטחים שונים.

"בנוסף, לעיתים המבוטח אינו מבין כי הוא רוכש תכניות ביטוח שונות המשווקת לו באופן מאוגד, ובשל כך, לרוב, גם אינו מודע לזכויותיו בדבר אפשרויות הביטול של חלק מהכיסויים שרכש ללא צורך לבטל את כל החבילה".

מעוניינים בביטוח בריאות? לחצו כאן

שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader