שתף

קרנות נאמנות - שאלות נפוצות

"בנקרייט" מביאה אליכם את הפירוט והתשובות לשאלות המרכזיות שלכם לפני השקעה בקרנות נאמנות

23.07.2017

 

1. מהי קרן נאמנות?

קרן נאמנות היא הסדר שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומעסקה בהם.
כלומר: הכספים המושקעים בקרן משמשים אותה לרכישת ניירות ערך שונים בהתאם למדיניות ההשקעה של הקרן.

2. אילו סוגי קרנות קיימים?

קיימים כ- 20 סוגי קרנות נאמנות. השוני ביניהם הוא במדיניות ההשקעה של הקרן. משמע: קיימות קרנות המשקיעות במניות, קיימות קרנות המשקיעות באגרות חוב וכדומה.

3. כמה עולה להשקיע בקרן נאמנות?

עלות ההשקעה בקרן נאמנות מורכבת משתי עלויות נפרדות:

a. שיעור ההוספה - הפרש המחירים בין קניה למכירת יחידת השתתפות בקרן. שיעור ההוספה משולם עם קנייה ומכירת קרן, ללא קשר למשך ההחזקה בקרן.

b. דמי ניהול - שכרם של מנהל ונאמן הקרן, מחושבים כאחוז מהסכום המושקע בקרן. דמי הנהיהול משולמים בהתאם למשך ההחזקה בקרן.

4. מיהו ומה תפקידו של מנהל הקרן?

מנהל הקרן היא החברה המנהלת את נכסי הקרן עבור בעלי היחידות בקרן. ניהול זה כולל ביצוע עסקאות רכישה ומכירה של ניירות ערך ושאר פעולות נוספות.

5. מיהו ומה תפקידו של נאמן הקרן?

נאמן הקרן הינה חברה המחזיקה בנכסי הקרן עבור בעלי היחידות, ומפקחת על פעולות מנהל הקרן.

6. מי אחראי לכסף המושקע בקרן?

האחריות לכסף המושקע בקרן חלה על מנהל הקרן ונאמן הקרן כל אחד לפי תפקידו.

7. כיצד ניתן להשקיע בקרן נאמנות?

יש לפנות לבנק או לברוקר, ולתת הוראת קנייה לקרן תוך ציון שם או מספר הקרן והערך הכספי של הקניה.

8. כיצד נקבעת מדיניות ההשקעה של הקרן?

מדיניות ההשקעה של קרן נאמנות נקבעת בעת הקמת הקרן על ידי מנהל הקרן. מדיניות זו מופיעה בתשקיף ההנפקה של הקרן לציבור.
על מנת לשנות את מדיניות ההשקעה של הקרן יש להודיע על כך לציבור באמצעות פרסום בעיתונות ולבעלי היחידות על ידי משלוח הודעה מתאימה.

9. מהו הסיכון הגלום בקרן נאמנות?

הסיכון הגלום בקרן נאמנות הוא הסיכון הגלום בניירות הערך שהיא מחזיקה. כלומר: הסיכון נגזר ממדיניות ההשקעה של הקרן, שכן הסיכון באגרות חוב ממשלתיות נמוך משמעותית מהסיכון הטמון במניות או באופציות.

10. כיצד נקבע מחיר יחידה של הקרן?

מחיר יחידה הוא השווי הנקי של נכסי הקרן (שווי נכסי הקרן בניכוי התחייבויותיה), בתוספת הוצאות קנייה, מחולק במספר יחידות הקרן.

11. מהו מחיר הרכישה של יחידה בקרן?

מחיר הרכישה הוא מחיר יחידה בתוספת שיעור ההוספה לפי התשקיף.

12. אני משקיע פרטי, איזו קרן כדאי לי לקנות מבחינת שיקולי מס?

נחלק את כדאיות ההשקעה מבחינת מיסוי לאפיקי השקעות:

a. השקעה במניות, עסקאות עתידיות שאינם ניירות ערך (ני"ע) זרים ופקדונות צמודים או מט"ח - עדיף להשקיע בקרן חייבת או מעורבת לאור אפשרות קיזוז הפסדים.

השקעה בקרן פטורה תישא מס של 25% לעומת 15% על רווחי הון וריבית בקרן חייבת או מעורבת.

b. השקעה בפקדונות ואג"חים שקליים - עדיפות לקרן חייבת שתמוסה ב- 10% בלבד לעומת 25% ו- 15% בקרן פטורה או מעורבת, בהתאמה.

c. השקעה בניירות ערך (ני"ע) זרים - עדיפות לקרן פטורה שתמוסה ב- 25% בלבד לעומת 35% בשתי הקרנות אחרות.

d. השקעה במניות או עסקאות עתידיות שאינן נסחרות בבורסה - קרן פטורה או חייבת ימוסו ב- 25% בלבד, קרן מעורבת תמוסה ב- 25.2%, אולם תיהנה מאפשרות לקיזוז הפסדים.

13. אילו נתונים יש להביא בחשבון עם קניית קרן נאמנות?

a. סוג הקרן - יש לבדוק את מדיניות ההשקעה של הקרן, כגון: מניות / אגרות חוב / מטבע חוץ וכדומה.

b.שיעור ההוספה - יש לבדוק את הפער בין מחיר הקנייה למחיר המכירה. ככל שההפרש גבוה יותר - שיעור ההוספה גבוה יותר וכדאיות רכישת הקרן יורדת. 

c. דמי ניהול - ככל שדמי הניהול גבוהים יותר כדאיות רכישת הקרן יורדת.

d. ביצועים - בררו את המוניטין של מנהל הקרן ואת התשואה שהשיגה הקרן בשנים האחרונות לעומת קרנות אחרות מסוגה.

e. היקף נכסי הקרן - ככל שהיקף נכסי הקרן גבוה יותר - כך גמישות מנהלי הקרן נמוכה יותר. ככלל, קרנות קטנות עדיפות על קרנות גדולות.

14. אני משקיע עבור חברה הנישומה עפ"י חוק התיאומים, באיזו קרן כדאי לי להשקיע מבחינת שיקולי מס?

נחלק את כדאיות ההשקעה מבחינת מיסוי - לאפיקי ההשקעות:

a. השקעה במניות, עסקאות עתידיות שאינם ניירות ערך זרים ופקדונות צמודים או מט"חיים - עדיף להשקיע בקרן פטורה אשר תמוסה ב- 36%. קרן מעורבת תמוסה בשיעור גבוה יותר בחלוקת דיבידנד. קרן חייבת תישא כפל מס, ולכן אינה כדאית.      

b. השקעה בפקדונות ואג"חים שקליים - עדיפות לקרנות פטורות או מעורבות שימוסו ב- 36%.

c. השקעה בניירות ערך זרים - עדיפות לקרן פטורה שתמוסה ב- 36%, לעומת קרנות מעורבות שימוסו בכ- 51% וקרנות חייבות שיישאו כפל מס.

d. מניות או עסקאות עתידיות שאינן נסחרות בבורסה - עדיפות לקרנות פטורות שיימוסו ב- 36% לעומת קרנות מעורבות שיימוסו בכ-43% וקרנות חייבות שיישאו כפל מס.

15. מהי קרן כספית?

קרן נאמנות להשקעות קצרות טווח – עד 90 יום.

קרנות אלו יתמחו בהשקעה בני"ע סולידיים, כגון: השקעה באג"ח שקליות לטווח קצר (עד שנה), אג"ח קונצרניות בעלות דירוג גבוה לטווח קצר (עד שנה), מק"מים ופק"מים. עד 25% מנכסיה צפויים להיות מושקעים בני"ע מסחריים לא סחירים.

ההערכה הרווחת היא כי הקרנות יניבו תשואה קרובה לזו של מק"מ ל- 90 יום.

16. מה עדיף: קרן כספית או פיקדון קצר מועד בנקאי (פק"מ)?

השקעה בקרן כספית נחשבת להשקעה סולידית ובטוחה בשל הרכב ההשקעות בקרן. ההשקעה בקרן כספית נועדה להשיג תשואה עודפת מזו שמקבל לקוח פרטי על פיקדון בבנק. ההערכה היא כי התשואה תהיה דומה לתשואת המק"מ (מלווה קצר מועד) ל- 90 יום.
כמו כן, הקרן הכספית מאפשרת נזילות יומיומית ללא קנסות ומבלי לפגוע בתשואה על הקרן.

17. מהו שיעור המס על רווחי הון בהשקעה בקרן כספית?

המס על הרווחים מהשקעה בקרן כספית עומד בדרך כלל על 20% מהרווחים הריאליים, כלומר: מהרווחים בניכוי האינפלציה.

שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש