שתף

פרעון מוקדם

פרעון מוקדם

11.07.2017

התמזל מזלכם ונחתה עליכם ירושה לא צפויה או כל סכום כסף מפתיע אחר?
כעת אתם רוצים לפרוע את המשכנתא לפני מועד סיומה.

בשורה טובה: הפירעון המוקדם אפשרי, אולם בסוגי הלוואות מסוימים תשלמו עמלות פירע ון מוקדם. לכן צריך לשקול תמיד את הכדאיות הכלכלית של העניין.

על המעוניינים לבצע פירעון מוקדם לעמוד בשני תנאים:
האחד - שסכום הפירעון המוקדם יהיה לפחות 10% מיתרת ההלוואה שנותרה לפירעון.
השני - שהם ישלמו לבנק עמלת פירעון מוקדם כפי שקבע נגיד בנק ישראל.

 

פירעון חלקי – במידה והחלטתם לפרוע רק חלק מסכום המשכנתא, עליכם להיות מאוד ברורים לגבי אופן הפירעון הרצוי לכם.

במידה ולא נתתם הוראה מפורשת, יקצר הבנק את תקופת ההלוואה, וגובה ההחזר החודשי לא ישתנה (כך שאם אתם מעדיפים דווקא להקטין את ההחזר החודשי, בקשו זאת במפורש).
במידה והחוב הכולל שלכם מחולק לכמה הלוואות, ולא פרטתם איזו מהן אתם מעוניינים לפרוע, חייב לבנק לפרוע את הלוואה היקרה ביותר מבחינתכם.

על הבנק למסור ללווה המבקש לבצע פירעון מוקדם של ההלוואה פירוט של יתרת ההלוואה למרכיביה השונים.

 

עמלות פירעון מוקדם

 

נתחיל בבשורות הטובות, משכנתא שלקחתם באמצעות תעודת זכאות פטורה מכל עמלה.

 

לכל שאר הסכום המשלים מהבנק, או אם לקחתם משכנתא ללא זכאות תידרשו לשלם את העמלות הבאות :

 

``עמלה תפעולית`` בסך 60 ₪.
``עמלת אי הודעה``- אם לא מסרתם הודעה מראש של 10 ימים, או שהפירעון נעשה 30 יום לאחר ההודעה, תשלמו 0.1% מהסכום שנפרע.

``עמלת פערי ריבית`` - העמלה העיקרית אותה תדרשו לשלם במקרה בו נטלתם משכנתא בריבית קבועה, ושער הריבית בזמן הפירעון נמוך משער הריבית בזמן לקיחת המשכנתא,
או אם נטלתם משכנתא בריבית משתנה, ופרעתם אותה שלא במועד שינוי הריבית (בהלוואות בהן שינוי הריבית ידועים מראש, והם בתדירות של יותר מפעם בשנה).

``עמלת מדד ממוצע``- אם המשכנתא שלכם צמודה למדד, והפירעון נעשה בין ה-1 ל-15 בחודש, תשלמו את עמלה זו, שהיא מחצית מהשיעור הממוצע של השינוי במדד ב-12 המדדים האחרונים.
את ``עמלת הפרשי שער`` ישלמו בעלי משכנתאות צמודות מט``ח, אם לא מסרו הודעה מוקדמת של 2 ימי עסקים.

 

המפקח על הבנקים קבע כי הקנס בגין פירעון מוקדם יופחת בשיעורים קבועים כפונקציה של גיל ההלוואה.

 

במשכנתאות רגילות קיימת הפחתה בשיעור 20% מהקנס במלאת 3 שנים ממועד נטילתה, והפחתה של 30% במלאת 5 שנים למועד תחילת המשכנתא.
במשכנתאות משלימות לזכאים קיימת הפחתה של 10% בגין כל שנה שלמה שחלפה ממועד נטילת המשכנתא, עד הפחתה מקסימלית של 40%.

 

קיזוז עמלות – במידה וביצעתם פירעון מוקדם כאשר הריבית באותו תקופה גבוהה מאשר הריבית בתקופה שלקחתם את המשכנתא, תעמוד לזכותכם מעין ``יתרת זכות``.
את הסכום שכביכול מגיע לכם מהפרשי הריביות, תוכלו לקזז עם שאר הריביות אותן גובה הבנק (עמל תפעולית, אי הודעה מוקדמת, מדד ממוצע וכו`).
אם היתרה שעומדת לזכותכם גבוה מסך כל העמלות, לא תקבלו זיכוי נוסף.

 

אישור על פירעון מוקדם - לאחר פירעון ההלוואה (מלא או חלקי), על הבנק למסור ללווה אישור בכתב על כך.
לאחר פירעון מוקדם, מלא או חלקי, שבעקבותיו הבנק אינו דורש עוד פוליסת ביטוח, יצוין באישור הנ``ל, בין היתר, כי לנוכח פירעון ההלוואה ניתן, מבחינת הבנק, לבטל את סעיף השעבוד לטובתו בפוליסה.

אם ברצונכם לזרז את הליך קבלת האישור בגין הפירעון המוקדם, העבירו לנציג הבנק שממנו נטלתם את ההלוואה, סמוך לביצוע הפירעון, העתק של טופס ההפקדה. אם הפירעון בוצע באמצעות צ`ק, ולא במזומן, צרפו לטופס ההפקדה גם תצלום של הצ`ק ואישור של הבנק המסחרי שעליו משוך הצ`ק.

 

ביטול שעבוד הנכס

 

לאחר פירעון מלא של הלוואה לדיור, שלהבטחתה שיעבד הלווה את דירת מגוריו או כל נכס אחר, על הבנק לפעול לביטול השעבוד/ים כדלקמן:
כאשר מדובר במשכנתא או במשכון רשום, על הבנק להגיש בתוך 30 יום מיום הפירעון, הודעה על מחיקת השעבוד למי שאצלו הוא נרשם. אם מדובר בבנק למשכנתאות (להבדיל מבנק מסחרי), הבנק רשאי להגיש את ההודעה האמורה בתוך 60 יום מיום הפירעון.

כל הליך ביטול השעבוד במהלך התקופה הנ``ל מבוצע על ידי הבנק, וההוצאות הכרוכות בכך חלות עליו בלבד. אולם באפשרותכם לפעול למחיקת השעבוד בתקופה קצרה יותר, על ידי דרישה לקבלת מסמכי ביטול השעבוד מהבנק לידיכם. במקרה זה הטרחה וההוצאות הכרוכות בביטול השעבוד יחולו עליכם.

 

בחזרה למדריך המלא לקבלת משכנתא


לפרק הבא : מיחזור משכנתא

שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש