שתף

פירעון מוקדם של המשכנתא

פירעון מוקדם של המשכנתא אפשרי, אולם בסוגי הלוואות מסוימים תשלמו עמלות פירעון מוקדם. לכן רצוי מאוד לשקול תמיד את הכדאיות הכלכלית של העניין

11.07.2017

התמזל מזלכם ונחתה עליכם ירושה לא צפויה או כל סכום כסף מפתיע אחר?

כעת אתם רוצים לפרוע את המשכנתא לפני מועד סיומה.

בשורה טובה: הפירעון המוקדם אפשרי, אולם בסוגי הלוואות מסוימים תשלמו עמלות פירעון מוקדם. לכן רצוי מאוד לשקול תמיד את הכדאיות הכלכלית של העניין.

על המעוניינים לבצע פירעון מוקדם לעמוד בשני תנאים:

1. התנאי הראשון - שסכום הפירעון המוקדם יהיה לפחות 10% מיתרת ההלוואה שנותרה לפירעון.

2. התנאי השני - שהם ישלמו לבנק עמלת פירעון מוקדם כפי שקבע נגיד בנק ישראל.

פירעון חלקי

במידה והחלטתם לפרוע רק חלק מסכום המשכנתא, עליכם להיות מאוד ברורים לגבי אופן הפירעון הרצוי לכם.

במידה ולא נתתם הוראה מפורשת, יקצר הבנק את תקופת ההלוואה וגובה ההחזר החודשי לא ישתנה (כך, שאם אתם מעדיפים דווקא להקטין את ההחזר החודשי, בקשו זאת במפורש).

במידה והחוב הכולל שלכם מחולק לכמה הלוואות, ולא פרטתם איזו מהן אתם מעוניינים לפרוע, חייב לבנק לפרוע את הלוואה היקרה ביותר מבחינתכם.

על הבנק למסור ללווה המבקש לבצע פירעון מוקדם של ההלוואה פירוט של יתרת ההלוואה למרכיביה השונים.

עמלות פירעון מוקדם

נתחיל בבשורות הטובות, משכנתא שלקחתם באמצעות תעודת זכאות פטורה מכל עמלה.

לכל שאר הסכום המשלים מהבנק, או אם לקחתם משכנתא ללא זכאות, תידרשו לשלם את העמלות הבאות:

1. "עמלה תפעולית"

עמלה בסך 60 ש"ח.

2. "עמלת אי הודעה"

אם לא מסרתם הודעה מראש של 10 ימים, או שהפירעון נעשה 30 יום לאחר ההודעה, תשלמו 0.1% מהסכום שנפרע.

3. "עמלת פערי ריבית"

העמלה העיקרית אותה תידרשו לשלם במקרה בו נטלתם משכנתא בריבית קבועה, ושער הריבית בזמן הפירעון נמוך משער הריבית בזמן לקיחת המשכנתא.

מקרה נוסף: אם נטלתם משכנתא בריבית משתנה, ופרעתם אותה שלא במועד שינוי הריבית (בהלוואות בהן שינוי הריבית ידועים מראש, והם בתדירות של יותר מפעם בשנה).

4. "עמלת מדד ממוצע"-

אם המשכנתא שלכם צמודה למדד, והפירעון נעשה בין ה-1 ל-15 בחודש, תשלמו עמלה זו, שהיא מחצית מהשיעור הממוצע של השינוי במדד ב-12 המדדים האחרונים.

את "עמלת הפרשי שער" ישלמו בעלי משכנתאות צמודות מט"ח, אם לא מסרו הודעה מוקדמת של 2 ימי עסקים.

המפקח על הבנקים קבע כי הקנס בגין פירעון מוקדם יופחת בשיעורים קבועים כפונקציה של גיל ההלוואה.

במשכנתאות רגילות קיימת הפחתה בשיעור 20% מהקנס במלאת 3 שנים ממועד נטילתה, והפחתה של 30% במלאת 5 שנים למועד תחילת המשכנתא.

במשכנתאות משלימות לזכאים קיימת הפחתה של 10% בגין כל שנה שלמה שחלפה ממועד נטילת המשכנתא, עד הפחתה מקסימלית של 40%.

מושגים נוספים שחשוב שתכירו במקרה של רצון לפירעון מוקדם של המשכנתא שלכם:

1. קיזוז עמלות –

במידה וביצעתם פירעון מוקדם כאשר הריבית באותו תקופה גבוהה מאשר הריבית בתקופה שלקחתם את המשכנתא, תעמוד לזכותכם מעין "יתרת זכות".

את הסכום שכביכול מגיע לכם מהפרשי הריביות, תוכלו לקזז עם שאר הריביות אותן גובה הבנק (עמלה תפעולית, אי הודעה מוקדמת, מדד ממוצע וכו').

חשוב לזכור! כי אם היתרה שעומדת לזכותכם גבוה מסך כל העמלות, לא תקבלו זיכוי נוסף.

2. אישור על פירעון מוקדם -

לאחר פירעון ההלוואה (פירעון מלא או פירעון חלקי), על הבנק למסור ללווה אישור בכתב על כך.

לאחר פירעון מוקדם, מלא או חלקי, שבעקבותיו הבנק אינו דורש עוד פוליסת ביטוח, יצויין באישור הנ"ל, בין היתר, כי לנוכח פירעון ההלוואה ניתן, מבחינת הבנק, לבטל את סעיף השיעבוד לטובתו בפוליסה.

אם ברצונכם לזרז את הליך קבלת האישור בגין הפירעון המוקדם, העבירו לנציג הבנק שממנו נטלתם את ההלוואה, סמוך לביצוע הפירעון, העתק של טופס ההפקדה.

אם הפירעון בוצע באמצעות צ'ק, ולא במזומן, צרפו לטופס ההפקדה גם תצלום של הצ'ק ואישור של הבנק המסחרי שעליו משוך הצ'ק.

3. ביטול שיעבוד הנכס - 

לאחר פירעון מלא של הלוואה לדיור, שלהבטחתה שיעבד הלווה את דירת מגוריו או כל נכס אחר, על הבנק לפעול לביטול השיעבוד/ים כדלקמן:

א. כאשר מדובר במשכנתא או במשכון רשום, על הבנק להגיש בתוך 30 ימים מיום הפירעון, הודעה על מחיקת השיעבוד למי שאצלו הוא נרשם.

אם מדובר בבנק למשכנתאות (להבדיל מבנק מסחרי), הבנק רשאי להגיש את ההודעה האמורה בתוך 60 יום מיום הפירעון.

ב. הטירחה וההוצאות הכרוכות בביטול השעבוד יחולו עליכם במקרה של מחיקת השיעבוד בתקופה קצרה יותר, בין היתר: על ידי דרישה לקבלת מסמכי ביטול השעבוד מהבנק לידיכם בתקופה קצרה יותר מ-30 ימים מיום הפירעון.

 

בחזרה למדריך המלא לקבלת משכנתא

לפרק הבא: מיחזור משכנתא

 

* לפגישה חינם עם יועץ משכנתאות, השאירו פרטים:

שדה חובה

שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש