שתף

פיצוי פיטורים: האם אתם זכאים לפיצויי פיטורים וכמה מגיע לכם?

כמה פיצויים מגיעים לכם כשאתם מפוטרים, ומה קורה אם בחרתם להתפטר בעצמכם? קבלו את ההסבר המלא

04.11.2012

עובדים רבים במשק אינם יודעים מהן הזכויות המלאות שמגיעות להם בכל הקשור לפיצויי פיטורים. עובדה זו שבה והתבררה באחרונה בעקבות גלי פיטורים בכמה חברות גדולות במשק, שהציפו את הסוגיה הבעייתית.

מהו איפוא המעמד החוקי של העובד בנושא זה?

ובכן, כל עובד שכיר במשק שפוטר זכאי לקבל פיצויי פיטורים, זאת לבד ממספר מצומצם של מקרים שהוגדרו מראש כחריגים (למשל פיטורים על רקע מעילה ועוד). החוק קובע כי העובד זכאי לקבל פיצויים בגובה המשכורת האחרונה שלו - כפול מספר שנות עבודה שלו בחברה . כלומר – אם המשכורת האחרונה הייתה 10,000 שקל והעובד עבד בחברה במשך 10 שנים, הוא זכאי לפיצויי פיטורים בשיעור של 100,000 שקל ברוטו.

מעסיקים רבים נוהגים להפריש באופן קבוע מדי חודש כספים לתוכנית הפנסיונית של העובד, שחלקם מיועדים לפיצויים במקרה של פיטורים. במקרה שכזה, קובע החוק כי המעסיק יצטרך, במידת הצורך, לבצע השלמות של הסכומים שנצברו בקופת הפיצויים הצבורים - לפיצויים הנדרשים על פי החוק בהתאם למשכורת האחרונה ומספר שנות העבודה. הפערים יכולים לנבוע מעליות שכרו של העובד, מהפסדים שנצברו בתוכניות הפנסיה וכו'.

המצב החוקי נחשב זה שנים רבות לבעייתי.

מבחינת המעסיקים, הוא דורש מהם להקצות בהווה סכומי כסף עתידיים, לא מוגדרים, להפרשות לפיצויים – שכן אין ביכולתם לדעת מה יהיו גובה המשכורות של העובדים בעתיד. הדבר מקשה מאוד על התכנון הפיננסי של חברות, בעיקר כאלו שמעסיקות עובדים רבים, בתפקידים שונים ומגוונים.

מבחינת העובדים, הבעיה נוצרה משום שעל פי החוק עובד שהתפטר, לא היה זכאי לפיצויים המלאים שנקבעו בחוק (כלומר, רק להפרשות שבוצעו עבורו לפיצויים, אם בוצעו, דבר שלא שהמעביד אינו מחויב בו). הדבר גרם לעובדים לא מעטים במשך השנים שלא להתפטר למרות שרצו לעשות זאת, ואף לנסות לגרום לכך שיפוטרו, מצב שהיה לא בריא הן לעובדים והן למעסיקים.

ההסדר: סעיף 14

חוק פיצויי פיטורים שנחקק בשנת 1963 אפשר להסדיר את הנושא כאשר קבע שתשלום המעסיק לסעיף פיצויים בתוכנית הפנסיה "לא יבוא במקום פיצויי פיטורים, אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם קיבוצי... או אם תשלום כאמור אושר בצו על-ידי שר העבודה והרווחה".

בשנת 1998 אישרה הממשלה צו בנושא - שידוע כ"סעיף 14".

עם זאת, הסעיף הזה לא מוחל אוטומטית על כל חוזה העסקה במשק. כדי להחיל אותו, העובד ומעסיקו צריכים לחתום על נוסח האישור המלא – תוך שלושה חודשים מתחילת תשלומי המעסיק לקופות.

חשוב לדעת כי לא ניתן להחיל את הסעיף רטרואקטיבית, אלא אם מתקבל לכך אישור מיוחד ממשרד העבודה.

סעיף 14 קובע את שיעורי ההפקדות על חשבון המעסיק, בהתאם לתוכניות שמחזיק העובד.

ההפקדות לקרנות פנסיה הן 14.33% (8.33% לפיצויים ו-6% לתגמולים), ואילו התשלומים לפוליסות ביטוח הם 13.33% (8.33% לפיצויים ו-5% לתגמולים), ועד 2.5% לרכישת פיצוי לאובדן כושר עבודה (כאשר השיעור לא עולה על 75% מהשכר). המעסיק יכול להפקיד לסעיף הפיצויים רק 6% ובמקרה כזה אולם אז יכסו התשלומים רק 72% מחבותו לפיצויים, ויתרת ה-28% יושלמו לפי גובה השכר האחרון בעת סיום העבודה.

כאשר שני הצדדים מחליטים לאמץ את סעיף 14, ומכלילים אותו בחוזה ההעסקה, הדבר פוטר את המעסיק מהצורך להשלים לעובד המפוטר את סכום הפיצויים בהתאם לשכרו האחרון - והדבר מאפשר לו לתכנן את ההתחייבויות הפיננסיות העתידיות שלו במדויק.

העובד, לעומת זאת, מרוויח את האפשרות להתפטר, ללא ויתור על זכויותיו המלאות.

עם זאת, הסעיף חושף את גובה הפיצויים שלו לתנודות בבורסות (כדאי לציין בהקשר זה שהעובד רשאי להשקיע את כספי הפיצויים על-פי טעמיו האישיים, והוא אינו זקוק לאישור המעסיק).

מנגד, יש לציין כי בעבר מעסיקים רבים חששו להעלות שכר לעובדים שלא היו חתומים על הסעיף – בשל המשמעות העתידית להתחייבויות הפיצויים – כך שחתימה על הסעיף יכולה לאפשר לעובד שכיר לקבל העלאות שכר ביתר קלות.

שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש