שתף

עצמאים? גם לכם מגיעים דמי אבטלה!

בנוסף על החוק המקנה דמי אבטלה גם לעצמאיים, הועברו לאחרונה מספר תיקונים חשובים נוספים עבור אוכלוסיית העצמאיים. הפרטים, בכתבה שלפניכם

02.09.2011

במהלך חודש יולי 2011 אושרה על ידי הממשלה הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי אבטלה לעצמאיים), התשס"ט 2009, על פיה הרי שהחל מה-1 בינואר 2012 גם עצמאים יהיו זכאים לדמי אבטלה במקרה והעסק שלהם ייסגר. מדובר בשינוי משמעותי ביותר עבור אוכלוסיה זו שעד כה נותרת הייתה חסרת אונים במקרה של אבטלה וקושי במציאת מקור הכנסה חדש.

דמי אבטלה לעצמאיים כתיקון למצב קיים

מנגנון קבלת דמי אבטלה המוכר במסגרת חוק הביטוח הלאומי נוצר על מנת לאפשר לציבור המובטלים לשוב למעגל העבודה ולהעניק להם רשת ביטחון, אשר תעזור להם להתקיים בכבוד במהלך תקופת האבטלה. טרם קבלת ההצעה המדוברת במאמר זה, הרי שחוק הביטוח הלאומי עיגן את זכותם של שכירים בלבד לקבל דמי אבטלה במידה ואינם עובדים עוד במקום עבודתם, זאת בכפוף להתקיימות התנאים אותם החוק מפרט, דוגמת מספר ימי עבודה מינימאליים במקום העבודה. למרבה הצער, לא דן החוק גם בזכותם של עובדים עצמאיים אשר חדלו מעבודתם לקבל דמי אבטלה, מה שאינו עומד בקנה אחד עם הרצון להבטיח בטחון סוציאלי לכל העובדים. זאת ועוד – לנוכח המצב הכלכלי הקשה המאפיין את המשק הישראלי בשנים האחרונות, הרי שבעלי עסקים רבים עומדים בפני פשיטת רגל אולם מאידך, אינם זכאים לסיוע מהמדינה, זאת למרות תשלומי הביטוח הלאומי והמיסים להם הם מחויבים באופן שוטף.

תשלום דמי אבטלה לעצמאיים – לא דרך ביטוח לאומי

הצעת הממשלה שאושרה לאחרונה מציעה מנגנון חדשני. בניגוד לדמי האבטלה לשכירים המשולמים על ידי הביטוח הלאומי, הרי שדמי האבטלה לעצמאיים ישולמו ממקור אחר לגמרי – קופת פיצויים אליה יפרישו העצמאיים כספים מתוך הכנסתם השנתית. הפרשות כספיות אלה יוכרו כהוצאה מוכרת וכאשר יבקש העצמאי למשוך אותן, הרי שהתשלום שיקבל יהיה פטור ממס. עם זאת, על מנת להיות זכאי לקבלת הכספים יידרש העצמאי להוכיח כי אינו משתכר עוד מהעסק שבבעלותו וכי זה נסגר, כך שנדרש למקור הכנסה חדש בדמות כספי הפיצויים שהפריש.

הסיבה למנגנון זה הינה פשוטה – דמי האבטלה של עובדים שכירים מחושבים על פי תקופת המשכורות האחרונות במקום עבודתם, אולם משכורותיהם של עובדים עצמאיים משתנות באופן תדיר ואינן קבועות. לפיכך, נקבע כי חישוב דמי האבטלה המגיעים לעובדים עצמאיים יבוצע על פי שיעורי ההכנסה הממוצעת שלהם בשנתיים שקדמו לסגירת העסק. בנוסף, קובע התיקון כי עובדים עצמאיים לא יוכלו לקבל דמי אבטלה אלא על פי מכסה מדוקדקת, המאפשרת מתן דמי אבטלה במספר פעמים קבוע ומוסדר מראש, עד שלוש פעמים במהלך חייו, לתקופה של עד שישה חודשים בלבד. חשוב לדעת, כי במידה ועצמאי המפריש כספים לקרן הפיצויים, אולם לא נדרש להם במהלך כל שנות עבודתו, הרי שיוכל לקבלם בעת הפרישה.

נתון נוסף: על מנת שעובד עצמאי יוכל למשוך את סכומי האבטלה שצבר בקרן, יהיה עליו להפריש אליה כספים במשך 6 שנים רצופות. בכך, דומה יותר ויותר מנגנון זה למנגנון קרן ההשתלמות לשכירים ועצמאיים. משמעות נוספת היא כי כאשר יכנס החוק לתוקף בתחילת 2012, הרי שפירותיו יקטפו רק שש שנים לאחר מכן.

מיהם העצמאים הזכאים לקבל דמי אבטלה?

חוק דמי אבטלה לעצמאיים מעגן את הגדרת העובד העצמאי באופן מוסדר. על פי החוק, עובד עצמאי הוא מי שעבד שלא כשכיר במהלך שנת המס או חלק ממנה, או היה בעל שליטה בעסק כזה או אחר במהלך שנה זו. כפי שהוזכר קודם לכן, על מנת להיחשב כמובטל, יידרש העצמאי למסור תצהיר שאושר על ידי עורך דין או רו"ח, המצהיר על כך שהפסיק לעבוד במשלח ידו, שהעסק שלו נסגר או שהחברה בה הוא שולט – הפסיקה את פעילותה. קל להבין אם כך, כי האחריות להוכחת האבטלה מצויה על בעל העסק. עם זאת, משאיר החוק פתח להוספת מקרי אבטלה נוספים, זאת באמצעות אישור תקנות עתידיות על ידי שר התמ"ת והכנסת.

בתקופה האחרונה הועברו מספר תיקונים נוספים לעצמאיים

בנוסף על החוק המקנה דמי אבטלה גם לעצמאיים, הועברו לאחרונה מספר תיקונים חשובים נוספים עבור אוכלוסיית העצמאיים. כך לדוגמא, עבר לאחרונה שינוי המאפשר לעצמאיים לשלם את תשלומי המע"מ רק לאחר שקיבלו את כספם מהלקוח, ולא לאחר שהנפיקו עבורו חשבונית כפי שהיה עד כה. עד לתיקון זה, שילמו בעלי העסקים את המע"מ ב-15 לחודש לאחר שהנפיקו חשבונית ללקוח, גם אם לא קיבלו את הכסף עצמו (שהרי פעמים רבות משולמים כספים אלה על פי בסיס שוטף + 30, 60 ואפילו 90 ימים), מה שכמובן יצר מאזן שלילי בין ההכנסות וההוצאות של העסק.

תיקון חשוב נוסף קובע, כי גם עסקים קטנים יוכלו להשתלב בהליכי רכש ממשלתיים, כך שבהליכים אלה יוקצו מראש אחוזים לעסקים קטנים, מה שכמובן יפתח בפניהם את הדלת להשתלבות מהירה וטובה יותר בעולם העסקי.

* במידה וברצונכם שנציג מטעמנו יחזור אליכם בנוגע להלוואה לכל מטרה, אנא מלאו את הסעיפים הקצרים הבאים:

שדה חובה


שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש