שתף

סדרת מוצרי אשראי חדשנים וייחודים בבנק הבינלאומי

21.02.2006
אשראי צמוד עם תקרת ריבית, אשראי שיקלי עם תקרת ריבית, ואשראי בריבית מתכווצת. הבנק הבינלאומי משיק סדרת מוצרי אשראי חדשים, חדשנים וייחודים הן למשקי בית וללקוחות פרטיים, והן ללקוחות עסקיים. המוצרים עונים על הצורך שנוצר באפיקי אשראי חלופיים לחריגות ממסגרות משיכת היתר וזאת לקראת כניסתן לתוקף של תקנות בנק ישראל האוסרות על חריגות כאלה. בנוסף עונה סדרת המוצרים על צרכי אשראי אחרים כמו קניות ושיפוצים לקראת חג האביב במקרה של לקוחות פרטיים והשקעות עסקיות במקרה של לקוחות עסקיים. מוצרי האשראי למשקי הבית וללקוחות פרטיים 1. אשראי צמוד מדד עם תקרה - אשראי לשנה בריבית צמודה בשיעור של 6.5%. הריבית הנומינלית המקסימלית, כלומר הריבית בתוספת הפרשי הצמדה, מוגבלת לשיעור שנתי של 9%. מגבלה זו מנטרלת למעשה את הסיכון של עליית מדד המחירים לצרכן מעל ל-2.5% מיום קבלת ההלוואה. 2. אשראי שיקלי עם תקרה - אשראי לתקופה של שנתיים הנושא ריבית פריים (כיום 6.25% ) בתוספת 1%. התקרה במוצר היא הגבלת ריבית הפריים ל-7% , כלומר הריבית המקסימלית על האשראי יכלה להגיע ל-8%. כך למעשה יכול הלקוח לקבל אשראי בריבית שיקלית לא צמודה ובנוסף להגביל את הסיכון לעליית ריבית הפריים מעל ל-1% במהלך השניים הקרובות. 3. אשראי בריבית מתכווצת – אשראי שיקלי לא צמוד לתקופה של שנתיים הנושא ריבית התחלתית של פריים בתוספת 2%. המרווח מהפריים ילך ויפחת עם התקדמות פירעונות הקרן והריבית בשיעור של 0.5% מידי שלושה חודשים, כך ששלושת החודשים האחרונים הריבית תגיע לפריים פחות 1.5%. בנוסף ניתנת ללקוח זכות לפירעון מוקדם בכל עת. בנוסף מציע הבינלאומי הלוואה למימון רכישת רכב בשיעור של עד 100% משווי הרכב. מימון מלא של 100% ניתן במקרה של רכישת רכב מהשנה נוכחית ומשנה קודמת. במקרה של רכב בן שנתיים ניתן מימון של 75%. ההלוואה היא לתקופה של עד 36 חודש. שיעור הריבית תלוי הן בגיל הרכב הנרכש והן בפעילות הלקוח. מוצרי אשראי ללקוחות עסקיים: 1. אשראי בריבית מתכווצת – הלוואה לשנה והלוואה לשנתיים על בסיס ריבית הפריים. ההלוואה לשנה מתחילה בריבית פריים פלוס 0.65%, ויורדת במדרגות של 0.15% מידי חודש, כאשר בחודש האחרון הריבית מגיעה לפריים מינוס 1%. ההלוואה לשנתיים מתחילה בריבית של פריים פלוס 0.75% כאשר הריבית יורדת במדרגות של 0.25% מידי שלושה חודשים. בתקופת הריבית האחרונה מגיע שיעורה לפריים מינוס 1%. תנאים אלה ניתנים להלוואות חדשות. 2. אשראי מהקרן לעסקים קטנים - כדי לענות על הצורך הגובר והולך גם של העסקים הקטנים באפיקי אשראי חדשים יצא הבנק לאחרונה גם במבצע הלוואות לפלח שוק זה. ההלוואות ניתנות מהקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות המדינה, וזאת לאחר שהבנק זכה במכרז לבצוע הלוואות מקרן זו. מדובר בהלוואות בריבית מופחתת של פריים פלוס 0.5%, ריבית שתגבה על 50 אלף שקל מתוך סכום ההלוואה ועל לא יותר מ-25% מסך ההלוואה. יתרת ההלוואה ניתנת בריבית של עד פריים בתוספת 2.9%. תנאים אלה יוענקו לבקשות להלוואה שיוגשו עד ה-10 למרץ 2006 ויבוצעו עד סוף חודש יוני 2006. נציין כי לפי תנאי האשראי בקרן לעסקים קטנים צריך הלווה לספק בטחונות בשיעור של 30% מהיקף האשראי בלבד כאשר יתר האשראי מובטח בערבות המדינה.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש