שתף

נסגרה עסקת לאומי-דסק``ש לרכישת 5% ממניות סלקום ע``י לאומי תמורת 72 מיליון דולר

14.05.2006
לאומי הודיע הבוקר כי סיכם עם חברת השקעות דיסקונט בע``מ (דסק``ש) על רכישת 5% ממניות סלקום ישראל בע``מ תמורת כ-72 מיליון דולר ארה``ב. העסקה מתבססת על שווי חברה של כ-1.4 מיליארד דולר ארה``ב. בהסכם נקבע כי במקרה שעד תום תקופה שנקבעה בין הצדדים תמכור דסק``ש מניות סלקום, או שסלקום תנפיק מניות ו/או ניירות ערך, במחיר למניה הנמוך מהמחיר ששילם לאומי, יבוצעו התאמות במחיר העסקה הנוכחית. עוד נקבע כי סלקום תאמץ מדיניות דיבידנד לפיה יחולק כדיבידנד מידי שנה לפחות 75% מהרווח השנתי הנקי אחרי מס, זאת בתנאי שחלוקת הדיבידנד לא תפגע לרעה בצרכי המזומנים של סלקום או בתכניות שאושרו על ידי דירקטוריון סלקום ובכפוף להגבלות על פי דין. במידה ולאומי יבקש למכור את מניות סלקום בתקופה של שנתיים מהשלמת העסקה או עד הנפקה ראשונה לציבור של סלקום (IPO), מקנה ההסכם לדסק``ש זכות סירוב ראשונה לרכישת המניות, אלא אם המכירה תתחייב על מנת לעמוד בדרישות הדין או תידרש על פי הוראת רשות מוסמכת. בתקופה שמתום שנתיים עד תום 3 שנים מהשלמת העסקה, או עד מועד ה-IPO, תהא דסק``ש זכאית להתנגד מטעמים סבירים לזהות רוכש מניות סלקום שימכור לאומי. השלמת העסקה כפופה לאישורים רגולטוריים, ככל שיידרשו, ואישור דירקטוריון סלקום. רוכש המניות יהיה לאומי או חברת בת בשליטתו, כפי שיודיע במועד השלמת העסקה (להלן ``הרוכש``). מנכ``ל קבוצת לאומי, גב` גליה מאור, ניווטה את גיבוש ההסכם מצד לאומי וסייעו בידה מנכ``ל לאומי ושות`, מר אבי זלדמן, המשנה למנכ``ל לאומי ושות`, גב` אסנת רונן ועוה``ד דליה טל.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש