שתף

ניתוח הדו"ח השנתי

הדו"ח השנתי מהווה עבורכם כלי בקרה חשוב, בעזרתו תוכלו לבדוק האם הפרטים שבו תואמים את התוכנית שביקשתם. זכרו! סטטוס לא מעודכן או טעות בפרטים האישיים שלכם, יכולים להגדיל את הפרמיה החודשית שתידרשו לשלם

27.07.2010

הדו"ח השנתי מסכם את זכאויותיכם.

באותה המידה, הוא מבטא את מחוייבות קרן פנסיה או חברת הביטוח כלפיכם.

הדו"ח מהווה עבורכם כלי בקרה חשוב, בעזרתו תוכלו לבדוק האם הפרטים שבו תואמים את התוכנית שביקשתם.

חשוב לזכור! כי סטטוס לא מעודכן או טעות בפרטים האישיים שלכם, יכולים להגדיל את הפרמיה החודשית שתידרשו לשלם.

איסוף הדו"חות השנתיים חשוב גם לבדיקת מצבכם טרם מועד פידיון הכספים.

באמצעות הדו"חות תוכלו לוודא כי קיבלתם את כל המגיע לכם.

כמו כן, הדו"חות השנתיים יסייעו לכם להתחקות אחר השינויים שחלו עקב מעבר בין מעסיקים, שינוי במסלולים וכדומה, שלרוב אינם מתועדים כהלכה בקרנות הפנסיה ובחברות הביטוח.

פרטים שיש לשים אליהם לב בדו"ח:

 • פרטים אישיים, כגון: שם הקופה ומועד תחילת הוותק. חשוב לעדכן את הקופה בנוגע לשינוי בפרטים האישיים. כל זאת, כדי להימנע ממצבים של תשלום פרמיה מיותרת כנשוי, לדוגמא בעודך אלמן/נה. כמו כן, רצוי לבדוק שטופס המוטבים שבידי קרן הפנסיה / חברת הביטוח - מעודכן.
 • פירוט ההפקדות בקופה בטבלה בה מצויינים שכר הברוטו שממנו מחושבות ההפרשות ופירוט ההפרשות - במקרה של שכירים תהיה הפרדה של פירוט ההפרשות לפי הפרשות מעביד והפרשות העובד.
 • ריכוז תנועות ויתרות בחשבון המאפשר לכם לראות את ההפקדות והמשיכות במידה ובוצעו, בתוספת הרווחים או בניכוי ההפסדים של הקופה, ובניכוי של דמי הניהול שנגבו מכם.
 • בחברת ביטוח, במידה והחיסכון כולל מרכיב ביטוחי, תופיע בסעיף זה פרמיית הביטוח ששילמתם במהלך השנה.
 • שיעור התשואה האישי נטו שקיבלתם על ההפקדות שלכם, כלומר: שיעור התשואה על הרווחים בניכוי דמי ניהול.
 • פירוט צבירת הסכומים לפני ואחרי הרפורמה. על הסכומים השונים חלים כללי מיסוי ו"תקרת הפקדה" שונים (כפי שמצוין בהערות לדו"ח).

חלק ב' – פרטים כלליים על קרן הפנסיה / חברת הביטוח:

 • תשואה נומינלית ברוטו ונטו (לפני ואחרי דמי ניהול) שעשתה הקופה בסך הכל. לכם חשובה השורה התחתונה, הווי אומר: הנטו.
 • התשואה הממוצעת ברוטו ב- 4 שנים האחרונות מאפשרת מדידת ביצועים על פני זמן ארוך יותר או במילים אחרות את יציבות ביצועי הקופה.
 • התפלגות נכסי הקופה לפי קבוצות נכסים בעלי רמות סיכון שונות: מזומנים, אג"ח ממשלתיות, אג"ח קונצרניות ומניות. תמהיל ההשקעות קובע את רמת הסיכון בו מושקעים כספי החיסכון.
  כדי להשלים את התמונה כדאי לבדוק מהם מדדי הסיכון מדדי ביצועים ומדדי נזילות של הקופה שלכם. מדדים אלו אינם מופיעים בדו"ח, אולם ניתן למצוא אותם גם באינטרנט.

המשך – מעבר בין קרנות פנסיה פוליסות ביטוח וקופות גמל

מדריך פנסיה וגמל – תוכן עניינים

* במידה וברצונכם שנציג מטעמנו יחזור אליכם בנוגע לבדיקת פוליסות הביטוח שלכם, אנא מלאו את הסעיפים הקצרים הבאים:

שדה חובה

שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש