שתף

ניצול ריבית על המשכנתא להפחתת המס על שכיר העובד מביתו או על שכר דירה

15.10.2007
נכתב ב- 7.4.06 ע``י עו``ד אריה ליבוביץ כולנו היינו רוצים להקטין את הריבית המשולמת על המשכנתא ובכן הדבר אפשרי במקרים הבאים: • ניכוי הריבית על המשכנתא לשכיר העובד מביתו רבים אינם יודעים כי גם שכיר, העובד מביתו, זכאי לניכוי הוצאות יחסי של הוצאות הבית ובכלל זה הוצאות הריבית על המשכנתא. הניכוי יעשה באמצעות הגשת דו``ח להחזר מס לרשות המיסים ואינו מצריך פתיחת תיק במס הכנסה. לדוגמא שכיר שרכש דירה בת 3 חדרים והעושה שימוש באחד החדרים לצורך עבודה מן הבית, מעין משרד זוטא. יוצא איפוא כי 33% מן הדירה משמשים אותו להפקת הכנסתו (גם אם בפועל הדירה כולה נמצאת בבעלותו הפרטית). אם הוצאות הריבית בשנה בגין המשכנתא הינן 15,000 ₪ הרי שהחלק מהוצאות הריבית אותו יש לייחס לפעילות העסקית עומד על 5000 ₪. מתוך סכום זה רשאי הנישום - השכיר לנכות 80% (בהתאם לסעיף 17 להוראות חוק התיאומים ) כך שבפועל הוא רשאי לנכות במהלך שנה: 4000 ₪. לסיכום, רבים מן השכירים במשק על אף שקיים בביתם חדר עבודה, אינם ערים לאפשרות לנכות את הוצאות המשכנתא בגין החלק היחסי של אותו חדר וכך למעשה הם מעשירים את אוצר המדינה ``בהתנדבות``. • ניכוי הריבית על משכנתא כנגד שכר דירה הדעה הרווחת בציבור הינה כי הכנסה מהשכרת דירת מגורים זכאית לפטור מן המס. בפועל אין הדברים כה פשוטים. הפטור מן המס מוגבל רק לתקרה מסויימת של שכר דירה. בשנת 2005 תקרת הפטור עמדה על 5,595 ₪ לחודש ובשנת 2006 תקרת הפטור עומדת על סך 3,730 ₪ לחודש (תקרת הפטור מתייחסת להכנסה מדמי שכירות ברוטו, קרי לפני ניכוי הוצאות). באופן עקרוני בפני משכיר דירת מגורים עומדים 3 מסלולי מיסוי: המסלול האחד, מסלול הפטור עד גובה תקרת הפטור כפי שהוסבר לעיל (מעבר לתקרת הפטור חל שיעור המס השולי האישי החל על אותו בעל דירה); המסלול השני הינו מסלול מס מופחת על פיו מתחייב המשכיר במס בשיעור של 10% בלבד על ההכנסה ברוטו מדמי השכירות, ללא כל הגבלת תקרה. הזכאות למסלול זה מותנית במספר תנאים ביניהם שההכנסה אינה עולה לכדי הכנסה מעסק (משמע אין לו מספר רב של דירות שהוא עוסק בהשכרתן - לדוגמא 7 דירות), אין אפשרות לנכות פחת והוצאות וכן תנאים נוספים; המסלול השלישי הינו מסלול של מיסוי בשיעור המס השולי המלא של המשכיר - בעל הבית, על הכנסתו נטו מדמי השכירות (משמע בניכוי הוצאות שונות דוגמת: פחת, תיקונים, מימון וכיוצ``ב, קיזוזים וזיכויים – כנהוג בכל הכנסה רגילה אחרת). עולה איפה כי מי שמשתמש במסלול הראשון של הפטור ממס אך הכנסתו מהשכרת דירות גבוהה מסכום הפטור (סכום שהלך ופחת בשנים האחרונות), לדוגמא מחמת העובדה שהוא משכיר 2 או 3 דירות; יוכל לנכות את הוצאות ריבית המשכנתא (כמו גם הוצאות המשכנתא עצמה) ששימשה לרכישת הדירות כנגד המס בו הוא מתחייב. מקום בו המדובר בהוצאות משכנתא וריבית משכנתא ניכרות, יהיה בכך בכדי לאפס (לאיין) את החיוב במס למשך שנים ארוכות. הכותב הנו עו``ד ממשרד דר` אלתר ושות` המספק ייעוץ בנושאי מיסים www.altertax.co.il מדריך משכנתא החזרי מס לשכירים מחשבון אינפלציה
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש