שתף

משכנתאות - שאלות נפוצות

אלה השאלות הפופולריות ביותר שאנו כאן ב"בנקרייט" נתקלים בהן בנושא משכנתאות. גם השאלות וגם התשובות, בכתבה הנרחבת שלפניכם

10.07.2017

האם כל אחד יכול ללכת לבנק ולקבל משכנתא?

משכנתא היא הלוואה לכל דבר ועל כן הבנקים יכולים לברור את הלווים. בדרך כלל, הבנק ידרוש שסכום התחלתי מהנכס ישולם מהונו העצמי של הלווה וכן שיהיה נכס עומד ותלוי שעבורו ישתלם הכסף. בנוסף, דורשים הבנקים שההחזר לא יעלה על אחוז מסויים מהכנסתו של הלווה. יש לזכור שעמידה בתנאים מסוימים אינה מחייבת את הבנק לתת את המשכנתא ושמורה לו הזכות לברור את לוויו.

 

האם כספי המשכנתא מגיעים לחשבוני הפרטי?

משכנתא הינה הלוואה ייחודית. התנאים הגלומים בה מחייבים שהכספים יועברו ישירות לקבלן המבצע או למוכר הדירה ולא ללווה עצמו.

 

מה לקחת: ריבית קבועה או ריבית משתנה?

זו שאלה נפוצה ומסובכת. אך ניתן להשתמש בכלל האצבע הבא: הריבית על המשכנתאות נעה לרוב בין 8%-5.

על כן, אם הריבית גבוהה כדאי לקחת משכנתא עם ריבית משתנה שכן צפויה ירידה בריבית ואם הריבית נמוכה כדאי לקחת ריבית קבועה כדי לקבע את הריבית.

 

מהן העמלות והתשלומים העיקריים בעת לקיחת משכנתא?

העמלות והתשלומים בעת לקיחת משכנתא מתחלקים לחמישה חלקים עיקריים:

א. עמלת פתיחת תיק - עמלה חד פעמית בגין השירות הכרוך בפתיחת תיק משכנתא. העמלה מוגדרת בדרך כלל כשיעור מהיקף המשכנתא ולא פחות ממינימום המופיע בתעריפון הבנק. מומלץ להתמקח על עמלה זו.

ב. תשלום בגין שמאות - הבנק המעוניין להעריך את שווי הדירה הנרכשת לוקח שמאי ומשלם את שכרו. שכר השמאי נגבה מהלקוח.

ג. עמלת נוטריון - במידה ויש צורך במסמכי שיעבוד או ייפוי כח נחוצה חתימת נוטריון. הנוטריון גובה את שכרו ישירות מהלקוח.

ד. רישום משכנתא / הערת אזהרה - האגרה נגביית על ידי לשכת רישום המקרקעין בעת רישום שיעבוד הנכס לבנק.

 

מהן העמלות העיקריות בעת פירעון מוקדם של משכנתא?

העמלות העיקריות בעת פרעון מוקדם של משכנתא הן:

א. עמלת אי-הודעה מוקדמת - בחלק מההלוואות מחוייבים הלקוחות להודיע 30-45 יום לפני פירעון המשכנתא. אי הודעה מחייבת בעמלה של כ- 1% מסכום הפרעון.

ב. עמלת פיצוי מדד - פירעון של משכנתא צמודה בין ה-1 ל-15 לחודש מחייב בדר"כ בעמלה בגובה 3 חודשי מדד אחרונים.

ג. עמלת היוון - עמלה המגלמת את הפער בין ריבית ההלוואה לבין הריבית הממוצעת בבנקים בתקופת הפרעון. במידה וריבית הלוואה נמוכה מהריבית הממוצעת אזי אין כל עמלה ולעיתים ניתן אף לקזז מול שאר העמלות.

ד. עמלה מיכונית - עמלה אדמינסטרטיבית לכיסוי העלויות הכרוכות בפירעון מוקדם. בפיקוח בנק ישראל.

 

מהם היתרונות והחסרונות של משכנתא בריבית קבועה צמודת מדד?

היתרון הוא שאין כל חשש מעליית הריבית במשך כל תקופת המשכנתא.

החסרונות הם שבתקופת אינפלציה גבוהה ההחזרים החודשיים יגדלו, ובעת פירעון מוקדם עלול להיות קנס.

 

מהם היתרונות והחסרונות של משכנתא צמודת מדד בריבית משתנה?

היתרונות הם שבתקופה של ריבית גבוהה ניתן לקחת משכנתא בריבית משתנה לתקופה קצרה, ולקבע את הריבית עם ירידת הריביות בשוק.

כמו כן, ניתן לסלק את המשכנתא ללא קנסות ועמלות.

החסרונות הם שהריבית עלולה גם לעלות, וגם בתקופת אינפלציה גבוהה יגדלו ההחזרים החודשיים.

 

מהם היתרונות והחסרונות של משכנתא דולרית / ריבית צמודת יורו?

היתרון כיום הוא הריבית הנמוכה יחסית וכן העובדה שניתן לסלק את המשכנתא ללא עמלות וקנסות.

החסרונות הם שעלייה בריבית בחו"ל או פיחותים בשער השקל עלולים להגדיל את ההחזרים בצורה ניכרת. הלוואות מסוג זה מתאפיינות במרווח נוסף על ריבית הליבור, בחלק מהבנקים מרווח נוסף זה עלול להשתנות מידי כמה שנים בהתאם לעלויות הגיוס של הבנק - יש לוודא כי המרווח לא ישתנה בעתיד.

מומלצת בעיקר למי ששכרו או הכנסותיו צמודות לדולר או ליורו.

ריבית סבירה: ליבור דולר פלוס 1.5-2.5% / ליבור יורו פלוס 2-3%.

 

מהם היתרונות והחסרונות במשכנתא בריבית הנגזרת מריבית הפריים (ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח של 1.5%)?

היתרונות הם שהמשכנתא לא מושפעת מהמדד וכן ניתנת לפירעון ללא קנסות ועמלות.

החסרון הוא שריבית הפריים עלולה לעלות דבר שיגדיל את ההחזרים החודשיים.

ריבית סבירה פריים מינוס 0.5%.

 

איזה סוג משכנתא מומלץ לאדם הצופה קבלת סכום כסף ניכר בעתיד (מתנה/ ירושה....)?

מומלץ לו לקחת משכנתא צמודת מדד בריבית משתנה או בריבית דולרית או המבוססת על ריבית בנק ישראל. זאת, מאחר שבעת פירעון מוקדם של כל המשכנתא או חלקה הוא לא ישא בקנסות או בעמלות בשל הפירעון המוקדם.

 

מהו מס בולים על המשכנתא?

על כל עסקה המתבצעת בישראל יש לשלם מס בולים בשיעור של 4 פרומיל, כלומר 0.4% על סך ההחזרים החודשיים.

החל מינואר 2005 בוטל מס הבולים בגין הסכמי משכנתא, ועל כן בעת לקיחת משכנתא חדשה או מחזור משכנתא אין לשלם מס בולים כלל.

 

כיצד אני יכול לבדוק את הכדאיות הכלכלית שבמחזור המשכנתא שברשותי?

פנה לבנק שלך ושאל את כדאיות הפעולה.

הבנק מחוייב לפעול בתום לב ולספק את כל הפרטים, המידע והחישובים.

במידה ואתה חושד כי הבנק אינו מספק את כל המידע הנחוץ, פנה לבנק אחר.

בנק זה יחשוב שהמשכנתא תועבר אליו ועל כן צפוי לתת שירות טוב ובתום לב.

 

האם יש הנחות על עמלת פירעון מוקדם בעת מחזור המשכנתא?

כן. בנק ישראל הוציא הנחיות לפיהן ככל שהלקוח וותיק יותר הוא יזכה להנחה גדולה יותר בעמלות הפירעון המוקדם.

לווה המשלם משכנתא משלימה לזכאים פחות משנה לא יקבל הנחה כלל, לווה המשלם 2-3 שנים יקבל הנחה של 20%, לווה המשלם 3-4 שנים יקבל הנחה של 30%, ולווה המשלם את המשכנתא תקופה ארוכה יותר צפוי לקבל הנחה של עד 40% מעמלת הפירעון המוקדם.

לגבי הלוואות למי שאינם זכאים שיעור ההנחות נמוך יותר, מי שמשלם את המשכנתא עד 3 שנים לא יקבל הנחה כלל, מי שמשלם את המשכנתא 3-5 שנים יקבל הנחה של 20% ומי שמשלם משכנתא תקופה ארוכה יותר יקבל הנחה של עד 30% מגובה עמלת פירעון המוקדם.

להזכירכם: עמלת פירעון מוקדם ישלם רק לווה שנטל הלוואה בריבית קבועה בתקופה שהריבית היתה גבוהה מהריבית הנוכחית.

 

איני יכול לשלם את החזרי המשכנתא, מה לעשות?

ליצור קשר עוד היום עם בנק המשכנתאות ולהגיע להסדר או לפיתרון זמני.

מומלץ להתמודד עם הבעיה עוד לפני שנקלעתם למצב בו לא ניתן עוד לשלם את החזרי המשכנתא.

ככל שתקדימו את הפנייה לבנק ואת הניסיון למצוא פתרון למצוקה, כך יגדל הסיכוי שהבנק יסכים להגיע להסדר ללא חיוב בהוצאות / ריבית פיגורים וכדומה.

 

נקלעתי לחוסר יכולת זמני לשלם את החזרי המשכנתא, מה לעשות?

במקרה של חוסר יכולת זמני יש לפנות לבנק המשכנתאות ולבדוק אפשרות לקבלת חודש "גרייס", כלומר: שבמשך חודש אחד לא תשלמו את ההחזר החודשי, ותקופת המשכנתא תגדל בחודש אחד.

נדגיש כי חשוב לטפל בבעיה מוקדם ככל שניתן, על מנת להימנע מריביות פיגורים, שכר טרחת עו"ד וכדומה.

 

מה לעשות אם לא אוכל לשלם את החזרי המשכנתא במשך תקופה ארוכה?

קיימות 2 אפשרויות, האחת לנסות ולהגיע להסדר עם הבנק לתשלומי חוב פיגורים.

לבנקים נכונות להגיע להסדרים כאמור מאחר והם מתקשים למכור דירות.

האפשרות השנייה היא לפנות לוועדת חריגים של הבנק לשם בחינת הבקשה לחתימה על הסכם משכנתא חדש עם פריסת תשלומים ארוכה יותר.

אם חלק מכספי המשכנתא מקורם בסיוע לזכאים של משרד השיכון ניתן לפנות לוועדה בין-משרדית של משרד השיכון ומשרד האוצר בבקשה לפריסה מחודשת של המשכנתא.

הפנייה לוועדה נעשית בכתב באמצעות הבנק ממנו נלקחה המשכנתא.

 

הגיעה תביעה מההוצאה לפועל, מה לעשות?

עו"ד של הבנק פתח נגדכם תיק בהוצאה לפועל.

במקרה כזה, ניתן לבקש מההוצאה לפועל להסדיר את החוב, כדי למנוע את מכירת הדירה.

במידה ולא תעמדו בהסדרי התשלומים תועבר הדירה לכונס נכסים לשם מכירתה ותשלום החוב.

במידה ואתם מעוניינים למכור את דירתכם באופן עצמאי במקום שהדירה תימכר על-ידי כונס הנכסים, עליכם להודיע על בקשתכם תוך 20 יום בלבד מיום קבלת האזהרה על פתיחת התיק.

 

ננקטו נגדי הליכי הוצאה לפועל, מה לעשות?

לפנות לוועדה הבין-משרדית של משרד השיכון ומשרד האוצר, ובמקביל להגיש בקשה להוצאה לפועל לעכב את נקיטת ההליכים עד לקבלת החלטת הוועדה.

כמו כן ניתן לפנות לעו"ד של הבנק בניסיון להגיע להסדר פשרה.

רצוי להגיע להסדר גם לגבי שכר הטרחה שלו. אם אין לכם אפשרות לשלם את שכר טרחת העו"ד ולא הצלחתם להגיע עימו להסדר, ניתן לבקש לכלול את תשלום שכר הטרחה בפריסה המחודשת של המשכנתא.

 

מה המשמעות של מינוי כונס נכסים לדירה שלי?

ההוצאה לפועל ממנה כונס נכסים כדי לפעול למכירת הדירה.

המסגרת הכינוס פועל העו"ד לקבלת צו-פינוי של הדיירים הנוכחיים.

הליך הכינוס ממומן גם הוא על ידי הלווים.

גם בשלב זה מומלץ לנסות ולהגיע להסדר עם הכונס.

סביר להניח שכל הסדר יהיה טוב יותר עבור הלווים.

אם אין סיכוי להסדר מומלץ להגיע להסדר שאתם תמכרו את הדירה, שכן מכירת הדירה באופן עצמאי תוביל במרבית המקרים למחיר גבוהה יותר והקטנת הוצאות כינוס הנכסים.

אם הכונס מסרב לכך שהדירה תמכר על ידי הלווים ניתן לפנות לראש ההוצאה לפועל ולבקש ארכה של 90 יום לצורך מכירת הנכס שלא על ידי הכונס.

 

מה קורה עם הדירה נמכרה במחיר הנמוך ממחיר החוב לבנק?

על הלווים לשלם את יתרת החוב.

ניתן לפנות לוועדה הבינ-משרדית לשם הפחתת החוב הנותר או פריסתו. ב

מידה והחוב מקורו בכספי הבנק יש לפנות למחלקת הסילוקין בבנק ולהגיע להסדר ביחס ליתרת החוב.

 

למי ניתן לפנות במצב של מצוקה עקב לקיחת משכנתא?

ניתן לפנות לעמותת "ידיד - מרכז זכויות בקהילה".

בעמותה לא פועלים למחיקת חובות הדיירים לבנק, אלא אך ורק לסייע לדיירים לממש את הזכויות המוקנות להם ע"י החוק.

לקבלת מידע וסיוע, פנו לטלפון 1-700-500313 לעמותת "ידיד".

 

תוך כמה זמן ניתן לקבל את השיק בגין כספי המשכנתא המבוקשת?

לאחר אישור סופי של המשכנתא, תקבלו מספר מסמכים מהבנק אותם יש להחתים (יפויי כוח נוטריוני / הודעת משכון וכדומה).

כאשר תסיימו להחתים את הטפסים תונפק המחאה בדרך כלל לפקודת המוכר.

לסיכום, משך תהליך קבלת המשכנתא תלוי בכם.

נדגיש ונציין כי עיכוב ממושך בהעברת הטפסים עלול לגרום לשינוי ריבית המשכנתא.

 

כיצד והיכן מנפיקים תעודת זכאות?

תעודת הזכאות מונפקת בסניף בנק המשכנתאות.

 

אילו מסמכים דרושים להגשת בקשה למשכנתא?

לאישור עקרוני של משכנתא נחוצים:

  1. תעודת זהות של מבקש המשכנתא.
  2. אישורי הכנסה (לשכירים - שלושה תלושי שכר אחרונים, לעצמאים - שומת מס אחרונה).
  3. תדפיסי חשבון עוש של שלושת החודשים האחרונים.

לאישור סופי של משכנתא נחוצים:

  1. חוזה רכישה מקורי.
  2. רוכשי דירה מקבלן יתבקשו להציג נסח טאבו של החלקה עליה נבנה הפרוייקט (כאשר הדירה נבניית על קרקע פרטית).
  3. לרוכשי דירות יד שנייה - העתק עדכני ומלא של נסח טאבו המצביע על זכויות המוכרים בדירה.

 

כמה זמן נדרש להנפקת תעודת זכאות?

בקשת הנפקת התעודה מבוצעת על ידי פקיד בנק המשכנתאות.

הבקשה מועברת על ידי הבנק למשרד השיכון והבינוי לבדיקת הזכאות והנפקת התעודה.

במידה והכל תקין התעודה מונפקת תוך כשבוע ימים.

 

מדוע צריך לעשות ביטוחים ומהי עלותם?

ביטוח חיים הוא חלק מהביטחונות הנדרשים על ידי הבנקים להבטחת החזר ההלוואה.

עלות ביטוח החיים וביטוח הנכס מושפעים מגובה ההלוואה / גודל הנכס וכדומה.

מומלץ לבדוק את עלויות הביטוח בחברות הביטוח, ולהשוותם לעלויות הביטוח באמצעות הבנקים.

 

מהי התקופה המקסימלית או המינימלית למשכנתא?

בהלוואות זכאות התקופה המינימלית היא 4 שנים והמקסימלית עד 28 שנה בהתאם לתעודת הזכאות.

הלוואות מכספי הבנק תקופת ההלוואה משתנה בהתאם לסוג ההלוואה.

משכנתא בריבית קבועה ניתן לקבל בדרך כלל לתקופה מקסימלית של 25 שנה.

 

האם זה משנה באיזה בנק מנוהל החשבון שלי לצורך קבלת המשכנתא?

לא, החזרי המשכנתא משולמים בהוראת קבע מחשבון הבנק, ולכן ניתן להמציא לבנק הוראת קבע מכל בנק בו מתנהל החשבון.

 

מתי יש לשלם את מס הרכישה?

מס רכישה ניתן לשלם בתשלום אחד או במספר תשלומים צמודי מדד הנושאים ריבית קבועה של כ-4% לשנה.

התשלום הראשון או היחיד חייב להתבצע עד 50 יום ממועד חתימת החוזה.

 

האם הבנקים מאשרים את כל הפניות לקבלת משכנתא?

שלילי. בשנת 2003, למשל, הבנקים לא אישרו כ- 23% מהבקשות לקבלת משכנתא בשל החשש כי הלווים יתקשו לעמוד בהחזרים.

 

יש ברשותי משכנתא, ואני צפוי להמשיך ולשלם אותה עוד מספר שנים. האם אני יכול להוזיל את עלויות המשכנתא?

בהחלט!

אנו ממליצים לבדוק מדי שנה את הנושאים הבאים:

א. עלויות ביטוח הדירה וביטוח החיים.

מומלץ לקבל הצעות חדשות מחברות וסוכני ביטוח. היה והמחירים כיום זולים יותר מאלה שאתם משלמים מומלץ להחליף את הביטוחים ולבטל את הביטוחים הישנים והיקרים.

ב. לבדוק את גובה הריבית במשכנתא ולהשוותה לריבית השוק כפי שמתקבל מצפייה בטבלת "כמה קיבלתי" שבאתר.

היה והריבית במשכנתא גבוהה משמעותית יש לבחון אפשרות למחזור המשכנתא בריבית עכשווית ונמוכה יותר.

להוזלה משמעותית של ריבית המשכנתא, לחצו כאן.

 

מהו החזר המשכנתא החודשי הסביר כאחוז מהשכר נטו?

בדרך כלל מקובל כי החזר המשכנתא החודשי יהווה כ- 20 עד 30 אחוזים משכר הנטו של לוקחי המשכנתא.

בבחירת האחוז המדוייק יש לקחת בחשבון גידול עתידי צפוי בהכנסות בשל קידום מקצועי, גידול עתידי בהוצאות בשל גידול במשפחה וכדומה.

חשוב מאוד! היו שמרנים בתחזיותיכם כי בדרך כלל ההוצאות גדלות באופן מהיר יותר מההכנסות.

שימו לב כי החזר משכנתא ה"גדול" על מידותיכם עלול לגזור עליכם חיי חסכנות, לפגוע באיכות חייכם, ואף להוביל אתכם, לעתים, לחוסר יכולת לעמוד בהחזרי המשכנתא.

 

אני תושב חוץ, האם אני יכול לקבל משכנתא לרכישת דירה בארץ?

כן, אך במגבלות.

ראשית, הבנקים צפויים לדרוש שיעור הון עצמי גבוהה יחסית של כ- 60%.

כמו כן, חיוני שלתושב החוץ יהיה קרוב משפחה בארץ אשר יירשם כלווה נוסף.

אומנם, לא תיבחן יכולת ההחזר שלו והוא לא יהיה ערב עפ"י חוק הערבות, אך בעת בעיה יפנו אליו.

 

האם יש הבדלים ניכרים בריביות בין הבנקים השונים או שכולם מציעים פחות או יותר אותה ריבית?

על פי סקר שנערך על-ידי בנק ישראל ברבעון הראשון של שנת 2004, לדוגמא, קיים פער של כ- 0.7% בין הבנק הזול ביותר לבין הבנק היקר ביותר לגבי הריבית על משכנתאות צמודות מדד, ולגבי משכנתאות בריבית משתנה הפער עולה לכדי כ- 1%.

להזכירכם פער של 1% בריבית, לגבי הלוואה של 400,000 שקל לתקופה של 25 שנה משמעותו תשולם עודף של כ- 70,000 שקל לאורך כל חיי המשכנתא!

על כן, אל תתעצלו, לכו בידקו, והתמקחו על ריבית המשכנתא שמציעים לכם!

 

מהי גרירת משכנתא? האם הבנק יכול לסרב לביצועה?

גרירת משכנתא נוצרת כאשר מי שלקח משכנתא לרכישת דירה ראשונה ושיעבד עבורה את הדירה מעוניין לעבור לדירה חדשה וטרם פרע את כל ההלוואה.

במקרה זה יש להעביר את השיעבוד מהדירה הראשונה לדירה החדשה, כך שהבנק ימשיך לשעבד את הדירה החדשה במקום את הדירה הישנה. 

במקרה זה על הבנק לבדוק שוב את שוויה של הדירה הנרכשת, ולאשר מחדש את המשכנתא.

הבנק צריך לאשר את ההלוואה מחדש, והוא יכול לסרב לביצוע העברת השיעבוד. לא אחת הוא יעשה זאת ללקוחות, שהתקשו בעבר לשלם את החזרי ההלוואה.

 

מהו מיחזור משכנתא?

מיחזור משכנתא הוא הליך בו מחליפים משכנתא קיימת יקרה במשכנתא חדשה זולה, לצורך הקטנת התשלומים החודשיים או קיצור תקופת המשכנתא.

ישנם מקרים בהם המיחזור נועד להעניק פריסת תשלומים נוחה יותר, אולם בסופו של דבר משלמים פחות.

להצעות אטרקטיביות למיחזור משכנתא, לחצו כאן.

 

למי מיועד הליך מיחזור המשכנתא?

מיחזור המשכנתא מיועד לכל מי שלקח משכנתא בשנים האחרונות, ואשר מעוניין לצמצם את התשלומים, לקצר את תקופת המשכנתא או לבצע פריסה שונה של התשלומים החודשיים.

באתר "בנקרייט" הייעוץ והבדיקה לשם מיחזור משכנתא ניתנים חינם. לפרטים לחצו כאן

 

האם מומלץ לבדוק את המשכנתא מדי פעם?

בהחלט! בשל שינויי הריביות בשוק, מבצעים ומוצרים חדשים שמציעים הבנקים למשכנתאות, מומלץ לבחון את המשכנתא מידי שנתיים, ולראות האם ניתן להחליפה במשכנתא זולה או מתאימה יותר לצרכינו.

באתר "בנקרייט, הייעוץ והבדיקה ניתנים חינם! לפרטים לחצו כאן.

 

פיגרנו בתשלום אחד בהחזר המשכנתא, האם הבנק יפנה אותנו מהדירה?

לא. הבנק לא יפנה אתכם מהדירה באופן מיידי.

מומלץ לפנות לבנק ולהסדיר את תשלום הפיגור. היה וימשיכו הפיגורים, אזי לאחר 3 חודשי פיגור יפנה הבנק לבית המשפט לפתיחת תיק בהוצאה לפועל.

משלב זה ואילך יישאו הלווים גם בהוצאות העורך דין שמינה הבנק. לאחר 6 חודשי פיגורים יבקש הבנק מבית המשפט לממש את המשכנתא.

הבנק ימנה כונס נכסים למכירת הדירה ולהוצאת צו פינוי של הדיירים.

 

מה ההבדל בין משכנתא להלוואה רגילה?

משכנתא היא הלואה רגילה, פרט לעובדה שהיא מיועדת עבור נכס ספציפי שלרוב הוא נכס מגורים בעל חשיבות עליונה ללווה.

סיבות אלו גורמות לתנאי ההלואה להיות עדיפים על התנאים של הלואה רגילה.

 

* לפגישה חינם עם יועץ משכנתאות, אנא השאירו פרטים:

שדה חובה

שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש