שתף

מקרים שאינם בכיסוי במסגרת ביטוחי הבריאות

כלל חשוב בפרט, בביטוחי בריאות לסוגיהן, ובביטוחים, ככלל, הוא לבדוק היטב את המקרים במסגרתן, שאינם מצויים במסגרת הכיסוי הביטוחי. יש להשוות בין פוליסות של חברות שונות, לקרוא היטב את הפירוט ותנאי מקרים אלו בכל פוליסה ופוליסה, ולהעדיף לבסוף פוליסות בהן יש פחות סייגים
18.07.2017

פוליסות ביטוחי בריאות, אינן מקנות בד"כ כיסוי ביטוחי למקרים מיוחדים אשר מפורטים בפוליסה.

יש להשוות בין המקרים המפורטים, ולבדוק באלו פוליסות מוזכרים מצבים של אי כיסויים, לעומת פוליסות בהן יש פחות סייגים.

 

בין המקרים הבולטים שצפויים להופיע במסגרת פוליסות ביטוחי הבריאות השונות כמקרים שאינם בכיסוי, מצויים:

  1. מקרה ביטוחי שקרה בתקופות שלפני תחילת הביטוח, בתקופת האכשרה או בתקופה שלאחר סיום הביטוח.
  2. מקרים בהם המבוטח קיבל גמלת סיעוד או סיוע בשל מצב סיעודי מטעם המוסד לביטוח לאומי בתקופה שקדמה לתחילת הביטוח. לעומת זאת, אם המבוטח הצהיר על עובדה זו לפני תחילת הביטוח, וחברת הביטוח קיבלה זאת והסכימה לבטחו, לא מדובר במקרה שאינו בכיסוי.
  3. ככלל, אין כיסוי ביטוחי במצבים של מקרה ביטוחי, שהוא תוצאה ישירה או עקיפה של מחלת האיידס, מחלות או מצבים שהם מוטציות או וריאציות למחלה זו, או כל מחלה או תסמונת דומה לזו.
  4. מקרה ביטוח אשר נגרם בשל השתתפות פעילה של המבוטח בפעולה מלחמתית, צבאית, משטרתית, מעשה חבלה, שביתה וכדומה.
  5. מקרה ביטוחי, שנגרם כתוצאה משרות במסגרת שירות צבאי חובה, שירות מילואים או שירות בצבא קבע.
  6. מקרה ביטוחי, שהוא תוצאה של מחלה או נסיבות רפואיות, שהיו ידועות למבוטח לפני מועד תחילת הביטוח או במהלך זמן תקופת האכשרה.
  7. אין כיסוי ברוב פוליסות הבריאות למקרים של אי שפיות, הפרעות נפשיות, מחלות נפש, התאבדות או ניסיון להתאבדות, בעיות אלכוהוליזם, שימוש אסור בסמים, וכן מקרה ביטוחי, שנגרם בעקבות פעילות ספורט מסוכנת.
  8. אי כיסוי ביטוחי במקרה של סיבוכי הריון, לידה, פריון, עקרות, מום או מחלה מולדים או מחלות תורשתיות.

 

לסעיף הבא: הצהרת בריאות

לתוכן עניינים: מדריך ביטוח בריאות

 

* לביטוחי בריאות, השאירו פרטים:

שדה חובה


שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader