שתף

מחפשים ביטוח סיעודי: קבלו הצעות ששווה להכיר

מחפשים ביטוח סיעודי: קבלו הצעות ששווה להכיר

04.02.2015

החלטתם לרכוש ביטוח סיעודי?

 

בואו להכיר כמה הצעות שמשווקות בימים אלה על ידי חברות הביטוח.

 

אחת הבעיות הקשות ביותר שניצבות כיום בפני מערכת הבריאות היא התמודדות עם האוכלוסייה הקשישה, שהולכת וגדלה.

מערכת הבריאות המודרנית מאפשרת לנו לחיות יותר שנים, אבל הדבר דורש משאבים רבים, שאינם תמיד בנמצא. מגמה זו צפויה רק להחריף בשנים הקרובות. המצוקה באה לידי ביטוי מובהק בקשיים במימון קשישים הנזקקים לטיפול סיעודי, שעלותו גבוהה מאוד.

משפחות רבות שנאלצות לטפל בקשיש סיעודי נקלעות למשבר פיננסי, כשהן מגלות את העלות הכרוכה בכך, ואת הכיסוי החלקי מאוד שניתן מהמדינה.

 

כדי להיערך מראש למצב שכזה, ניתן לרכוש ביטוח סיעודי פרטי, שיאפשר לצמצמם את הנזקים העתידיים. כדרכם של ביטוחים, ככל שמקדימים לרכוש אותו, כך העלות השוטפת קלה יותר לספיגה. מאחר שמדובר בהוצאה לא קטנה, מומלץ להשקיע בבחירה זמן ומחשבה ולהשוות כמובן בין ההצעות השונות. העלות משתנה בהתאם לפרמטרים רבים כגון גיל המבוטח, היקף הכיסוי, ההשתתפות העצמית ועוד.

 

כדי שיהיה לכם כיוון, הנה כמה הצעות לדוגמה של חברות הביטוח השונות למבוטח מתחת לגיל 40, שמעוניין לרכוש ביטוח סיעודי מקסימלי שמאפשר קבלת כיסוי חודשי גבוה.

 

- חברת כלל -

 

הגדרת זכאות לביטוח

 

המבוטח הפך נזקק לסיוע בביצוע 3 או יותר מן הפעולות: קימה ושכיבה, רחצה, התלבשות והתפשטות, אכילה ושתיה, שליטה על הסוגרים והליכה וכל עוד המבוטח בעל צורך סיעודי.אי יכולת לבצע 2 מן הפעולות המוזכרות לעיל, כאשר אחת מהן היא אי שליטה על הסוגרים וכל עוד המבוטח בעל צורך סיעודי.

פגיעה ביכולת הקוגניטיבית וירידה ביכולת האינטלקטואלית (כגון: מחלת האלצהיימר, סניליות) או כאשר קיים צורך בהשגחה מתמדת למניעת היזק עצמי או פגיעה באחרים, וכל עוד המבוטח בעל צורך סיעודי. פיצוי חודשי מלא למבוטח שהפך לבעל צורך סיעודי עקב תאונת דרכים או תאונת עבודה.

 

תקופת תשלום הפיצוי : 5 שנים

 

תקופת המתנה : 60 יום פיצוי

 

- חודשי מלא של גמלת הסיעוד לפי גובה הגמלה שבחר המבוטח.

 

- פיצוי חודשי מלא למבוטח שהפך לבעל צורך סיעודי, בין אם המבוטח שוהה בביתו או במוסד סיעודי.

 

- אין קיזוז תגמולים מביטוחים אחרים.

 

פיצוי מקסימאלי: ₪ 20,000.00

 

גיל כניסה מקסימאלי : 85

 

סוג פרמיה : פרמיה קבועה

 

פיצוי במקרה מוות : פיצוי למקרה של מוות במהלך הניתוח: במקרה של פטירה בתוך שנה ממועד היות המבוטח נזקק סיעודי (כפוף למס` תנאים: מבוטח 3 שנים לפחות, שולמו דמי הביטוח, חלפה תק` המתנה והתקבל תשלום גמלה טרם פטירת המבוטח), פיצוי למוטבים בגובה ההשלמה לגמלת הסיעוד עבור 12 חודשים.

 

פיצוי לשיקום : אינו כולל פיצוי לשיקום

 

השתתפות עצמית : אינו כולל השתתפות עצמית

 

כיסויים ושירותים נוספים:

 

- פיצוי חודשי מלא למבוטח אשר הפך לבעל צורך סיעודי הנגרם כתוצאה מתאונת דרכים או תאונת עבודה.

 

- זכאות לצבירת ערכי סילוק בעת שהפוליסה משולמת.

 

אם גובה גמלת הסיעוד המסולקת יהיה נמוך מ-600 ₪, ישולם ערך פדיון הפוליסה על פי טבלת ערכי הפדיון המצורפת לפוליסה.

 

- שחרור מתשלום פרמיות כל עוד המבוטח בעל צורך סיעודי. פרמיה חודשית לכל 1000 ₪ סכום ביטוח : 22.74 ש"ח.

 

- חברת הפניקס -

 

הגדרת זכאות לביטוח

 

מבוטח אשר מוגדר כתשוש נפש (כהגדרתו בפוליסה) או כחולה אלצהיימר (כהגדרתו בפוליסה) או שאינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה) מהפעולות היומיומיות הבאות: 3 מתוך 6 הפעולות לעיל, יהיה זכאי ל - 100% מהתגמול הסיעודי..

 

תקופת תשלום הפיצוי: 5 שנים

 

תקופת המתנה : 60 יום

 

פיצוי

 

- פיצוי חודשי לפי גובה הפיצוי שנבחר.

 

- תגמולי הביטוח עבור טיפול בבית וטיפול במוסד סיעודי זהים.

 

- אין התקזזות במקרה של כיסוי חופף מחברות ביטוח אחרות.

 

פיצוי מקסימאלי: ₪ 20,000.00

 

גיל כניסה מקסימאלי: 70

 

סוג פרמיה: פרמיה קבועה

 

פיצוי במקרה מוות :

 

מוטבים של מבוטח שנפטר והתמלאו התנאים (המבוטח היה מטופל סיעודי,חלפה תקופת ההמתנה, שולמו פרמיות עבור שנת ביטוח אחת לפחות, שולמו למבוטח תגמולי ביטוח בסך מינימלי של חודש סיעודי אחד אך פחות מ - 12 חודשי תשלום סיעודי), יקבלו מהחברה השלמה של התגמול הסיעודי ל - 12 חודשי תגמול סיעודי.

 

פיצוי לשיקום : מבוטח ששילם פרמיות לפחות 24 חודשים והפך למטופל סיעודי (כמוגדר בהגדרת הזכאות לעיל) זכאי לשיפוי בגין שיקום לאחר השתתפות עצמית של 20% ועד גובה סכום הפיצוי החודשי או עד 5,000 ₪, הנמוך מביניהם, למשך תקופה של עד 6 חודשים לכיסוי הוצאות מיוחדות כמו ריפוי בעיסוק, פיזיוטרפיה, טיפול נפשי ועוד.

 

השתתפות עצמית שיפוי בגין שיקום לאחר השתתפות עצמית של 20%.

 

כיסויים ושירותים נוספים:

 

- כיסוי למטופל סיעודי כתוצאה מאירוע טרור

 

- המבוטח יהיה זכאי לקבל פיצוי סיעודי מהפוליסה והיה ונפגע בפעולת טרור, גם אם נמצא זכאי לפיצוי ו/או טיפול מגורם ממשלתי, עד לתקרה של 10,279 ₪ (לפי מדד בסיס אפריל 2006).

 

- במשך התקופה שבה ישולמו על ידי המבטח תגמולי סיעוד חודשיים, ישוחרר המבוטח הנמצא במצב סיעודי מתשלום הפרמיה, לביטוח זה בלבד.

 

- רכישת הזכות להגדיל את סכום הביטוח בגיל 65 ב- 100% בעבור פרמיה נוספת.

 

ניתן לרכוש פיצוי שלא יעלה על ₪5,000 לפוליסה וסך של ₪20,000 למבוטח (בכל פוליסות הסיעוד שלו). סכום הביטוח הנוסף יירכש לפי התעריף שיהיה נהוג באותה עת וללא צורך במעבר חיתום רפואי, בתנאי שהמבוטח אינו מוגדר "מטופל סיעודי".

 

גיל כניסה מרבי - 60.

 

- ערך מסולק - במקרה הפסקת תשלום הפרמיה על ידי המבוטח אם התקבל המבוטח לביטוח כשהוא מעל גיל 40 ולאחר ששולמו הפרמיות במלואן במשך שנת ביטוח אחת שלמה לפחות, או אם המבוטח התקבל לביטוח כשהוא מתחת לגיל 40 ולאחר ששולמו הפרמיות במלואן במשך 2 שנות ביטוח שלמות לפחות.

 

לפוליסה זו אין ערך פידיון.

 

פרמיה חודשית לכל 1000 ₪ סכום ביטוח: 27.39 ש"ח.

 

- חברת מגדל -

 

הגדרת זכאות לביטוח:

 

מבוטח נזקק לעזרתו של אדם אחר בביצוע 3 מתוך 6 הפעולות היומיומיות הבאות או 2 מתוך 6 אם אחת מהן הינה אי שליטה על הסוגרים.

 

הפעולות הן: לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים, ללכת.

 

תשישות נפש תחשב גם היא למצב סיעודי.

 

תקופת תשלום הפיצוי: 5 שנים

 

תקופת המתנה : 60 יום

 

פיצוי תשלומים שיתקבלו מגורמים אחרים (כגון ביטוח לאומי) לא יקוזזו מסכום הפיצוי החודשי. שחרור מתשלום דמי פרמיה בתום תקופת ההמתנה כל עוד נמצא המבוטח במצב סיעודי

 

פיצוי מקסימאלי: ₪ 20,000.00

 

גיל כניסה מקסימאלי : 85

 

סוג פרמיה: פרמיה קבועה

 

פיצוי במקרה מוות: למבוטח שנפטר לאחר שארע מקרה הביטוח ובטרם מלאו לו 65 שנים, ולאחר שאושרה התביעה אך טרם שולמו לו 12 תשלומי פיצוי חודשי, תשלם החברה למוטב פיצוי חד פעמי השווה ל- 12 תשלומי גמלת סיעוד בניכוי סך כל גמלאות הסיעוד ששולמו למבוטח טרם פטירתו בתוספת הצמדה למדד ממועד תשלומם למבוטח.

 

פיצוי לשיקום :

 

הוצאות שיפוי לשיקום

 

- עד 5,000 ₪ בחודש לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים טיפולי שיקום.

 

ולאחר ששולמו פרמיות עבור 12 חודשי ביטוח לפחות בהשתתפות עצמית של 20%

 

- 20% להוצאות שיפוי לשיקום

 

- 15% למנוי למשדר קרדיולוגי כיסויים ושירותים נוספים:

 

- כיסוי לילדים מגיל 3.

 

- הביטוח מכסה גם מצב סיעודי שנגרם עקב תאונת דרכים, תאונת עבודה או פעולת טרור

 

- פיצוי חודשי לפי גובה הכיסוי שנבחר, בין אם המבוטח שוהה בבית או במוסד

 

- שיפוי למנוי למשדר קרדיולוגי

 

- לאחר אירוע לב, עד 150 ₪ בחודש לתקופה שלא תעלה על 24 חודשים ולאחר ששולמו פרמיות עבור 12 חודשי ביטוח בהשתתפות עצמית של 15%.

 

- לאחר ששולם הפיצוי החודשי במשך 24 חודשים, תשלם החברה פיצוי חד פעמי בגובה סכום הפיצוי החודשי של הפוליסה בגין 45 יום תקופת ההמתנה (גמלת הסיעוד חלקי 30 ימים כפול 45 ימים)

 

- ברות ביטוח למבוטח שהצטרף בגיל 3-55

 

- רכישת גמלת סיעוד נוספת ללא חיתום בגיל 65 כמפורט בפוליסה.

 

- ערכי סילוק

 

- זכאות לקבלת כיסוי חלקי גם במקרה של ביטול הפוליסה, בכפוף לתנאי הפוליסה. פרמיה חודשית לכל 1000 ₪ סכום ביטוח : 27.03 ש"ח.

 

 

שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader