שתף

יש סיכוי לזיכוי: מה שצריך לדעת על נקודות הזיכוי במס ההכנסה

המדינה גובה מס הכנסה מכל גורם יצרני במשק. למרות, שלא ניתן להימנע לחלוטין מלשלם אותו, קיימות דרכים, חוקיות ופשוטות למדי, לצמצמו ולהקטינו, הנקראות נקודות זיכוי במס הכנסה. הרחבה עליהן, בכתבה שלפניכם

05.11.2017

איזה שכיר לא מכיר את התחושה החמצמצה שעולה, בכל פעם שהוא מקבל לידיו את תלוש המשכורת, בראותו את סעיף ניכויי החובה, הכוללים: לא רק את חיובי ביטוח הבריאות, הביטוח הלאומי, אלא כמובן שגם את חיוב מס ההכנסה.

מס ההכנסה הוא מס שגובה המדינה מכל גורם יצרני עבור הרווחים שנבעו מעבודתו ומפעולתו.

למרות, שלא ניתן להימנע לחלוטין מלשלם את המס הזה, הרי שקיימות דרכים, חוקיות ופשוטות למדי, לצמצמו ולהקטינו והן נקראות נקודות זיכוי במס הכנסה.

מהן בעצם נקודות זיכוי במס הכנסה?

לפי פקודת מס הכנסה חייב כל אדם לשלם מס הכנסה עבור רווחים שנבעו מעיסוקיו ומפעילותו הכלכלית.

אך אם הוא עומד בקריטריונים מסוימים שנקבעו על ידי המדינה ומתבססים על מאפיינים אישיים ופרטניים, כגון: השכלה, מצב משפחתי, מצב כלכלי ועוד, הרי שהוא יכול לקבל הפחתה בגובה המס בהתאם לעמידתו בקריטריונים אלו.

נכון לשנת 2017, שווי הנקודה הוא 215 ש"ח לחודש ו-2,580 ש"ח לשנה.

במהלך השנים חלה עלייה בערך נקודות הזיכוי ומשנת 2007, עת ערך נקודת זיכוי במס הכנסה עמד על 178 ש"ח לחודש בלבד, עלה הסכום בשיעור של כ-,20% והוא צפוי להמשיך ולעלות בשנים הבאות בהתאם לעלייה במדד יוקר המחיה.

 

* לקבלת הצעה להחזר מס, אנא מלאו את הסעיפים הבאים:

שדה חובה

איך מבקשים נקודות זיכוי במס הכנסה?

כל השכירים בישראל חייבים לחתום על טופס הנקרא "טופס 101" בתחילת העסקתם ובראשית כל שנה קלנדרית (1 בינואר).

בטופס הזה, מעבר לרישום הפרטים הבירוקרטים הרגילים של שם, מצב משפחתי, הצהרה על הכנסות נוספות או אחרות וכדומה, קיימות רובריקות המפרטות תנאים מסוימים וקריטריונים ספציפיים שסימונם מאפשר קבלת נקודות זיכוי במס הכנסה.

הקריטריון הראשון, וכמעט תמיד מקבלים אותו גם ללא סימונו בטופס, הוא קריטריון התושבות המעניק לאזרח מדרגה של 2.25 נקודות זיכוי רק מעצם היותו אזרח המדינה.

מדובר על הטבה של 483.75 ש"ח, המוענקת על ידי המדינה, מדי חודש.

בנוסף, קיימים קריטריונים של מצב אישי כלכלי, מצב משפחתי, הכולל: הורות יחידנית או חוסר יכולת לכלכל ילדים מתחת לגיל 18, המזכים גם הם בשווי בנקודות זיכוי. עולים חדשים זכאים לנקודות זיכוי במס הכנסה, אקדמאים בתום תקופת לימודיהם וחיילים משוחררים בשנותיהם הראשונות באזרחות - זכאים גם הם.

לכל קריטריון מעין זה, ואחרים שלא הובאו כדוגמאות, יש ערך בשווי בנקודות זיכוי.

חלק מהקריטריונים מזכים בחצאי נקודות (אישה עובדת, למשל) וחלק בשתי נקודות זיכוי ויותר (בעיקר בקריטריונים של מצב משפחתי מסובך מבחינת הכנסות או יחידנות הורית), כמפורט בטבלה המצ"ב (הלקוחה מתוך אתר רשות המיסים):

רווק 2.25 נקודות.

נשוי ללא ילדים 2.25 נקודות.

אלמן/גרוש ללא ילדים 2.25 נקודות.

רווקה 2.75 נקודות.

נשואה ללא ילדים 2.75 נקודות.

אלמנה/גרושה ללא ילדים 2.75 נקודות.

נשוי שלאשתו (יחיד מוטב) אין הכנסה ואין ילדים נער בגיל 16-18 3.75 נקודות.

אב לפעוט בשנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שלוש (למעט אב החי בנפרד וילדיו בחזקתו) 3.75 נקודות.

גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין ילד (שאיננו פעוט) שאינו בחזקתו 3.75 נקודות.

אישה נשואה ולה ילד בוגר או יילוד 3.75 נקודות.

אב לפעוט בשנה לאחר שנת לידתו ובשנה שלאחריה (למעט אב החי בנפרד וילדיו בחזקתו) 4.25 נקודות.

גבר הורה יחיד ולו ילד אחד, בגיל 6 עד 17 4.25 נקודות.

גבר החי בנפרד ולו ילד, בגיל 6 עד 17, בחזקתו 4.25 נקודות.

אישה החיה בנפרד ולה ילד בוגר בחזקתה 4.25 נקודות.

אישה נשואה ולה ילד בשנה שלאחר לידתו ועד השנה בה מלאו לו 5 4.75 נקודות.

גבר הורה יחיד ולו יילוד בחזקתו 4.75 נקודות.

אישה הורה יחיד ולה יילוד בחזקתה 5.25 נקודות.

גבר הורה יחיד ולו ילד אחד,בגיל 4 או 5,בחזקתו 5.25 נקודות.

גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין פעוט, בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה שבה מלאו לו שנתיים שאיננו בחזקתו 5.25 נקודות.

אב החי בנפרד ולו ילד אחד בגיל שנה-5 בחזקתו 5.25 נקודות.

אישה הורה יחיד עםילד אחד בגיל,4 או 5, בחזקתה 5.75 נקודות.

אישה החיה בנפרד ולה ילד אחד בגיל שנה-5 בחזקתה 5.75 נקודות.

אישה החיה בנפרד ומשלמת מזונות בגין פעוט, בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה שבה מלאו לו שנתיים, שלא בחזקתה 5.75 נקודות.

גבר הורה יחיד ולו פעוט אחד בגיל 3 בחזקתו 6.25 נקודות.

אישה הורה יחיד ולה פעוט אחד בגיל 3 בחזקתה 6.75 נקודות.

גבר הורה יחיד ולו פעוט בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שנתיים בחזקתו 7.25 נקודות.

אישה הורה יחיד ולה פעוט בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שנתיים בחזקתה 7.75 נקודות.

האם ניתן לשנות סטאטוס ונקודות זיכוי במהלך שנה?

למרות שמילוי טופס 101 מתבצע בסוף שנה אזרחית או בתחילת השנה העוקבת והוא מסמל עבור רשויות המס את המצב העדכני של הממלא, הרי שיכולים להתרחש מספר שינויים פרסונאליים, מקצועיים או אחרים במהלך אותה שנה, שעליהם יוכל העובד לבקש תוספת נקודות זיכוי במס הכנסה.

שינוי מקום העבודה מצריך מילוי טופס 101 חדש, גם אם מדובר על אמצע השנה ולא על ראשיתה.

במקרה של שינוי במצב המשפחתי, קבלת מקור הכנסה נוסף, או כל שינוי מהותי אחר בחיים יש לדווח למעסיק ולוודא כי הוא מעביר את הנתונים לרשויות המס.

זאת, ניתן לבדוק באמצעות התלוש החודשי ובסעיפי ניכויי החובה ונקודות הזיכוי.

גם אם לא הועבר מידע בזמן אמת למעסיק ו/או לרשויות מס ההכנסה, ניתן להגיש בקשה להחזרי מס עד לתקופה של שש שנים לאחור.

קבלת נקודות זיכוי במס הכנסה היא צ'ופר לא קטן עבור רבים מהמועסקים במשק הישראלי. 

למרות זאת נראה כי אין מספיק מודעות ציבורית לעניין הזה, ורבים מתעצלים לסמן את הקריטריונים המתאימים בטופס הקבלה לעבודה, ורק חותמים היכן שהם מתבקשים לעשות זאת.

על ידי בחינה מדוקדקת של התנאים לזכאות ושל הקריטריונים השונים לקבלתם ניתן לקבל החזרים כספיים משמעותיים ולצמצם במידה ניכרת את הניכויים החודשיים בשכר העבודה.

 

* לקבלת הצעה להחזר מס, לחצו כאן.

שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש