שתף

מדריך לרכישת ביטוח אובדן כושר עבודה

19.12.2010
מטרתו של ביטוח אובדן כושר עבודה היא להגן על מבוטח בעת פגיעה בו עקב תאונה או מחלה, בעקבותיהן אינו יכול לעסוק בתחום העיסוק שלו או בכל עיסוק אחר. בפוליסה זו הגדרות רבות ותנאים שונים, וחשוב להכירם בטרם תרכשו את הביטוח. חשוב מכך – יש להכיר את הסעיפים בהם תוכלו להתאים את הביטוח לצרכיכם. כל המעוניין לבטח עצמו כנגד אובדן כושר עבודה יכול לעשות זאת כמרכיב בתוך ביטוח החיים, ביטוח תאונות אישיות, או לרכוש את הביטוח באופן עצמאי. ביטוח אובדן כושר עבודה חשוב במיוחד למי שמתפרנס מעבודה, ולא למי שמתפרנס מקיצבה או מהכנסות אחרות שאינן תלויות במשלח ידו. בדרך כלל מתייחס הביטוח לאובדן כושר עבודה בהיקף 75% ומעלה, הנחשב לאובדן כושר עבודה מלא. עם זאת, ניתן לרכוש כיסוי ביטוחי שיופעל בעבור אחוזי אובדן נמוכים יותר, דוגמת 50%. בנוסף, מרבית הביטוחים מתייחסים לאובדן כושר עבודה עקב תאונה, אולם ניתן לרכוש כיסוי גם לאובדן כושר עבודה עקב מחלה. הגדרת ביטוח אובדן כושר עבודה לסוגיו השונים 1. אובדן כושר עבודה, בעקבותיו הנפגע אינו יכול לעסוק עוד בכל עבודה שהיא. זהו הכיסוי הביטוחי הבסיסי ביותר. 2. אובדן כושר עבודה, בעקבותיו הנפגע אינו יכול לעסוק בכל עיסוק סביר התואם את השכלתו, הכשרתו וניסיונו. 3. אובדן כושר עבודה למקצועות ספציפיים, בהם הנפגע עסק במשך 5 השנים שקדמו לאירוע ואינו יכול לעסוק בהם עוד. זהו הכיסוי הביטוחי הרחב והיקר ביותר, המחייב בפוליסה את ההגדרה המדויקת לעיסוקו של המבוטח. לפי תנאי, מבוטחי פוליסת אובדן כושר עבודה נדרשים להודיע בכתב לחברת הביטוח בכל מקרה של שינוי מקצוע או עיסוק. תקופת המתנה והפעלת ביטוח אובדן כושר עבודה לכל ביטוח אובדן כושר עבודה יש תקופת המתנה, שהיא התקופה הראשונה שלאחר האירוע שהביא לאובדן היכולת לעבוד. תקופה זו אינה מבוטחת בפוליסה ומשתנה בהתאם למה שהוגדר בה (8-14 יום, עד שלושה חודשים). תקופה זו היא למעשה התקופה בה המעסיק נדרש לשלם את שכרו של העובד בתוקף חוק ימי מחלה, כך שלכאורה – עדיין אין צורך להפעיל בתקופה זו את הביטוח. חשוב לדעת, כי ניתן להקטין את תקופת ההמתנה בפוליסה באמצעות תשלום נוסף, ואם יש צורך – לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה מקוצר לתקופת ההמתנה בלבד. אפשרות אחרת היא להגדיר מנגנון פיצוי הקרוי פנצ`יסה, לפיו נקבע מנגנון השתתפות עצמית בפוליסה המוגדר לתקופה מסוימת. אם משך אובדן כושר העבודה הוא קטן יותר, הרי שאין צורך להפעיל את הביטוח, אולם אם משך אי היכולת של המבוטח לעבוד ארוך יותר, הרי שניתן להפעיל את הביטוח ללא כל השתתפות עצמית. הגבלות משך וגובה התשלומים במסגרת ביטוח אובדן כושר עבודה הגבלות החלות על הפוליסה תלויות באופן הרכישה שלה – האם רכש אותה המבוטח באופן עצמאי, כחלק מביטוח חיים או כחלק מביטוח תאונות אישיות, כמפורט להלן: 1. בעבור פוליסת אובדן כושר עבודה שהיא חלק מביטוח תאונות אישיות. אלה מגבילות בדרך כלל את משך התשלומים למבוטח לתקופה של שנתיים (התקופה המקובלת) או שנה אחת, אם גילו של המבוטח גבוה מהגיל שהוגדר בפוליסה לנושא זה, או במידה ורכש כיסוי לשנה אחת בלבד. בביטוחים אלה אין הגבלה על גובה התשלומים החודשיים המשולמים למבוטח. 2. בעבור פוליסת אובדן כושר עבודה, שהיא חלק מביטוח חיים, ימשכו התשלומים למבוטח עד הגיעו לגיל 65 ואף יותר מכך, על פי ההגדרה בפוליסה. בביטוח זה קיימת הגבלה על גובה התשלומים למבוטח לכדי 75% מהכנסתו החודשית הממוצעת ב-12 החודשים הקודמים להפעלת הביטוח. הסיבה להגבלה זו היא, שלא ליצור מוטיבציה לעובד להרחיב ללא צורך את תקופת אי העבודה שלו, לנוכח הסכומים הביטוחיים הגבוהים שהוא מקבל. חריגים בפוליסת אובדן כושר עבודה חשוב לדעת, כי לא כל התאונות מכוסות במסגרת פוליסת אובדן כושר עבודה, וכי יש מקרים בהם עלול המבוטח להיפגע, אולם לא יוכר כנפגע במסגרת הביטוח. רשימת החריגים אינה זהה לכל הפוליסות, אולם מומלץ לבדוק את הנושא בטרם חתימה על פוליסת ביטוח זו. חריגים לדוגמא – אובדן כושר עבודה בשל מצב רפואי קיים שהיה טרם החלת הפוליסה, בשל פגיעה בנשק לא קונבנציונאלי, בשל תחביבי אקסטרים מסוכנים (צניחה, דאייה, צלילה – לכל אלה נדרש להוסיף כיסוי ביטוחי נפרד), אובדן כושר עבודה בשל מחלת האיידס, בשל פעולות טרור או איבה, בשל פגיעה עצמית או השתתפות בפשע אלים ומקרים רבים נוספים. בנוסף, יש לבדוק את החלת הפוליסה על תאונות שקרו בחו"ל, ועל מצבי אובדן כושר עבודה בשל הריון וסיבוכים במהלכו. ומתי מסתיימים תשלומים בגין ביטוח אובדן כושר עבודה? 1. המבוטח מבריא וחוזר להיות כשיר לעבודה. 2. למבוטח נקבעים אחוזי נכות לצמיתות. 3. כעבור שנה או שנתיים – כתלות בגילו של המבוטח וכתלות בהגדרת הפוליסה. 4. המבוטח הלך לעולמו.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader