שתף

מדריך לדו``ח השנתי של קופות הגמל וקרנות השתלמות

22.07.2007
ע``פ סקר שבחן את מודעות הציבור למידע בסיסי הקשור לקופות גמל שלהם נמצא כי רובם אינם יודעים מה גובה החיסכון שלהם, מה שיעור התשואה שהקופה שלהם עשתה, ושבאפשרותם לעבור בין הקופות בכל עת. לאחרונה קיבלתם דו``ח שנתי מקופת הגמל שלכם בו תוכלו ללמוד על פרטים אלו. על רגל אחת אפשר לומר כי לכם כעמיתים חשובה השורה התחתונה, הווי אומר מה התשואה נטו שקיבלתם על החיסכון שלכם. הדו``ח השנתי מפרט כיצד הגעתם לאותה תשואה נטו. כך למשל תוכלו לבדוק האם ההפקדות מחושבות מהשכר ברוטו שסיכמתם עם המעסיק שלכם, האם גובה ההפרשות שלכם מקסימלי והאם יש מקום להפחית את דמי הניהול הנגבים מכם. בחלק הראשון של הדו``ח מופיעים פרטים הנוגעים למצב חשבונכם האישי בקופה ובחלק השני פרטים כלליים על הקופה. חלק א` – מצב חשבון אישי בקופה: • פרטים אישיים כגון שם הקופה, מועד תחילת הותק - חשוב לעדכן את הקופה בנוגע לשינוי בפרטים האישיים כדי שלהימנע ממצבים כמו אי קבלת דואר וכדומה. כמו כן, רצוי לבדוק שטופס המוטבים שבידי הקופה מעודכן. • מועד הזכאות למשיכת כספים - במקרה של קופת גמל לתגמולים שבוצעו בה הפקדות לפני ינואר 2006 יופיעו שני מועדי זכאות למשיכת הכספים. על הפקדות שבוצעו עד ינואר 2006 מועד הזכאות למשיכה הנו תוך 15 שנים. על הפקדות שבוצעו לאחר תאריך זהה מועד המשיכה חל בגיל 60 או בנסיבות מיוחדות אחרות כמו מחלה או נכות. • פירוט הפקדות בקופה בטבלה בה מצוינים השכר ברוטו ממנה מחושבות ההפרשות ופירוט ההפרשות - במקרה של שכירים תהיה הפרדה של פירוט ההפרשות לפי הפרשות מעביד והפרשות העובד. גובה ההפרשה המקסימלי לקרן השתלמות הנו 7% לעצמאים ולשכירים 7.5% ע``ח המעביד ו- 2.5% ע``ח העובד. • ריכוז תנועות ויתרות בחשבון המאפשר לכם לראות את ההפקדות והמשיכות במידה ובוצעו, בתוספת הרווחים או בניכוי ההפסדים של הקופה, ובניכוי של דמי הניהול שנגבו מכם. במידה והחיסכון שלכם כולל מרכיב ביטוחי תופיע בסעיף זה פרמיית הביטוח ששילמתם במהלך השנה. • שיעור התשואה האישי נטו שקיבלתם על ההפקדות שלכם, כלומר שיעור התשואה על הרווחים בניכוי דמי ניהול. • ריכוז דמי ניהול – סעיף זה מפרט את גובה דמי הניהול בשקלים ואת שיעור דמי הניהול. דמי הניהול גבוהים יותר ככל שמרכיב המניות בקופה עולה ובכל מקרה לא יעלה על 2% (שכן זו המגבלה הקבועה בחוק). במידה וצברתם סכום ניכר בקופה יש מקום לנהל משא ומתן על גובה דמי הניהול הנגבים מכם. • פירוט צבירת הסכומים לפני ואחרי הרפורמה. על הסכומים השונים חלים כללי מיסוי ו`תקרת הפקדה` שונים (כפי שמצוין בהערות לדו``ח). חלק ב` – פרטים כלליים על קופת הגמל: • תשואה נומינלית ברוטו ונטו (לפני ואחרי דמי ניהול) שעשתה הקופה בסך הכל. לכם חשובה השורה התחתונה הווי אומר הנטו. • התשואה הממוצעת ברוטו ב- 4 שנים האחרונות מאפשרת מדידת ביצועים על פני זמן ארוך יותר או במילים אחרות את יציבות ביצועי הקופה. • התפלגות נכסי הקופה לפי קבוצות נכסים בעלי רמות סיכון שונות: מזומנים, אג``ח ממשלתיות, אג``ח קונצרניות ומניות. התמהיל הנ``ל קובע את רמת הסיכון של הקופה, כך למשל ככל שיש שיעור גבוה יותר של נכסים המושקעים במניות בסיכון גבוה יותר. כדי להשלים את התמונה כדאי לבדוק מהם מדדי הסיכון מדדי ביצועים ומדדי נזילות של הקופה שלכם. מדדים אלו אינם מופיעים בדו``ח אולם ניתן למצוא אותם באינטרנט. כאן מה שקובע היא ההעדפה שלכם בנוגע לסיכון בו ינוהלו כספכם. לא הבנתם את הדו``ח, נראה לכם שנפלה טעות בדו``ח, אל תתביישו להתקשר לקופת הגמל שלכם ולעשות את כל הבירורים הדרושים. דבר נוסף, שימרו את הדוח השנתי וכל מסמך אחר הנוגע לחשבונכם בקופת גמל. אתם עשויים להזדקק למסמכים אלו במועד משיכת הכספים. מועד קבלת הדו``ח הנו זמן טוב להשוואת ביצועי הקופות ובחינת המשך הישארותכם בקופה שלכם. כמובן שאם התשואה נטו גבוהה אין צורך לשקול מעבר לקופה אחרת, אולם במידה וביצועי הקופה אינם טובים יש לבחון את ביצועי הקופה לאורך זמן ולראות האם בשנים האחרונות הקופה הניבה לכם שיעור תשואה ממוצע נטו גבוה ביחס לקופות האחרות. החוק קובע כי באפשרותכם לעבור בין הקופות בכל עת ומכל סיבה. מעוניין/ת להעביר את קופת הגמל ? לחצו כאן
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש