שתף

לראשונה בישראל, ``שחקים`` של לאומי - קופת גמל עם יתרומות מובנים

19.12.2004
לאומי יצא היום עם קופת גמל חדשנית לעצמאיים עם מדיניות השקעה ייחודית, שאושרה ע``י משרד האוצר. הקופה מאפשרת לעמית לשמור על הקרן ולקבל תחזית לתשואה שיקבל אם יישאר במסלול לאורך כל תקופת ההשקעה (כ- 6 שנים), החל מ- 9.2.05. קופת גמל ``שחקים`` מציעה 2 מסלולים עם תחזית תשואה: מסלול ``שחקים שקלי`` שומרים על הקרן ונהנים מתשואה חזויה של כ-5.7% לשנה, (ממוצע אריתמטי, ובמצטבר כ- 36%). לפחות 95% מנכסי המסלול מושקעים באג``ח שקליים בדרוג AA ומעלה שאינם צמודים למדד כלשהו. בכפוף לעמידת המנפיקים בהתחייבויותיהם, צפוי עמית, שיישאר במסלול לאורך כל תקופת ההשקעה, לקבל בסופה את קרן ההשקעה, בתוספת סך ההכנסות שנתקבלו מתשלומי הריבית של הנכסים (התשואה החזויה). מסלול ``שחקים שקלי מעו``ף`` שומרים על הקרן ונהנים מהשתתפות של כ- 40% מעליית מדד המעו``ף לתקופת ההשתתפות הראשונה. שיעור ההשתתפות בעליית המדד יפורסם לקראת תחילת כל תקופת השתתפות. לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו באג``ח שקליים בדרוג AA ומעלה. יתרת נכסי המסלול תושקע בנגזרים ונכסים הצמודים למדד המעו``ף. בכפוף לעמידת המנפיקים בהתחייבויותיהם, צפוי עמית, שיישאר במסלול לאורך כל תקופת ההשקעה, לקבל בסופה את קרן ההשקעה, בתוספת סך הסכומים שנתקבלו מהשקעה במדד המעו``ף. ``תקופת ההשקעה`` - 6 שנים ושלושה חודשים, החל מיום 9.2.2005 ועד ליום 1.5.2011. תחזית התשואה הינה נומינלית ``נטו``, לאחר ניכוי דמי הניהול. ב``שחקים`` קיים גם מסלול כללי רגיל ``שחקים כללי`` נכסי המסלול יושקעו במגוון אפיקי השקעה, כפי שיוחלט על ידי מנהל הקופה ועל פי שיקול דעתו, בכפוף להסדר התחוקתי. הצטרפות למסלול – כמו בכל מסלול רגיל בקופ"ג לעצמאיים. יתרונות ללקוחות  לראשונה, אפשרות הצטרפות לקופה שנותנת תחזית תשואה: במסלול השקלי - שמירה על הקרן וקבלת תחזית לתשואה בתום תקופת ההשקעה במסלול המעו``ף – שמירה על הקרן תוך השתתפות בשיעור מעליית מדד המעו``ף. היתרון מושג ע``י השקעת מרבית הקרן בנכסים סולידיים וסיכון הריבית עליהם בלבד.  ניתן להעביר או למשוך כספים מהמסלולים בכל עת ע``פ התקנות, מה שמאפשר לממש רווחים מעבר לתחזית, במידה ויהיו.  הטבות מס בהפקדה ופטור ממס על רווחי הון שאינן קיימות באפיקים אחרים. מסלולים ``שקלי`` ו``שקלי מעו``ף``:  ההצטרפות למסלולים אלו אפשרית עד המועדים הבאים: o העברות מקופות מחוץ ללאומי עד 13.01.2005. o העברות מקופות גמל של לאומי עד 26.01.2005. o הפקדות רגילות עד ליום 30.1.05 (הפקדות סוף שנה עד 31.12.04).  עד תחילת תקופת ההשקעה יושקעו נכסי המסלול בנכסים, לפי שיקול דעתו של מנהל הקופה.  אחרי התאריך האחרון להצטרפות תתאפשר הצטרפות לקוחות רק למסלולים חדשים, לכשיפתחו.  ניתן לצאת מהמסלול גם במהלך תקופת ההשקעה, ע``י העברת החשבון לקופה אחרת, העברה למסלול הכללי ב``שחקים`` או משיכת הכספים, לפי כללי ההעברה והמשיכה בתקנות. במקרה זה שווי החשבון יהיה כפי שערוך אחרון (שווי הוגן).  בתום תקופת ההשקעה ניתן יהיה להשאיר את הכספים במסלול לתקופת השקעה נוספת, אם תוצע, להעביר את החשבון למסלול הכללי של הקופה, להעבירו לקופת גמל לעצמאיים אחרת או למסלולים מובנים חדשים שייפתחו בעתיד. צדדים ייחודיים של הקופה  יציבות הגוף מנפיק הנכסים ( סיכון אשראי נמוך, שכן הקופה תשקיע רק באג``ח ממשלתיות או באג``ח בדרוג AA ומעלה).  צבירת רווחי הון מעבר לתחזית התשואה ייזקפו לחשבון העמית.  התחזית לתשואה הינה לתום התקופה - במהלך התקופה השווי ההוגן של ההשקעה תנודתי ותלוי בתנאי השוק. על ``שחקים`` חל ההסדר התחוקתי, כפי קופת גמל לעצמאיים רגילה (כולל כללי משיכה והעברה, הטבות מס בהפקדה והפטור ממס על רווחי הון) גילוי נאות חשוב להדגיש כי הקופה אינה מבטיחת תשואה. התשואה החזויה מבוססת על ההכנסות הנובעות מהנכסים בהם משקיעה הקופה. לאומי ו/או לאומי גמל יכולים להחליט על אי פתיחת אחד מהמסלולים, הגבלת סכום הגיוס במסלולים השונים והכל לפי שיקולה הבלעדי. לקוחות המעוניינים להצטרף או לקבל פרטים מלאים יוכלו לפנות ליועצי ההשקעות בכל סניפי לאומי.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש