שתף

לוח סילוקין משכנתא – על הקשר בין ריבית המשכנתא לגובה התשלום החודשי

12.07.2011
בבואנו לקבל משכנתא מהבנק, ברור לנו כי קיים קשר הדוק בין גובה הריבית על המשכנתא לבין גובה ההחזר החודשי, אותו אנו נדרשים לשלם לבנק. בעת בחירת מסלול משכנתא מתאים, אנו נחשפים למסלולים השונים, אותם מציע הבנק ומחליטים על טיבו של המסלול על פי קריטריונים שונים, כמו גובה ההחזר החודשי, משך ההלוואה וכן גובה הריבית, במסגרתה. בעזרת מחשבוני משכנתא שונים אנו משנים נתונים, מוסיפים, מחסירים וזאת על מנת למצוא את המסלול הטוב ביותר עבורנו. כל זאת קורה, כשמדובר בריבית קבועה. אולם, מה קורה כשאנו בוחרים במסלול משכנתא הכולל ריבית שאיננה קבועה? עד כמה ריבית זו תשפיע על התשלום החודשי שלנו, במסגרת ההלוואה? המצבים בהם לוח סילוקין משכנתא מסוג שפיצר איננו מתאים לוח סילוקין משכנתא מסוג שפיצר מתייחס למשכנתא, בה מדובר בתשלומים חודשיים קבועים, הן של הקרן והן של הריבית. לוח סילוקין משכנתא זה, לוח סילוקין הנכון גם להלוואות מסוגים אחרים, יוצר קשר הדוק בין גובה הריבית לגובה התשלום החודשי הקבוע שלנו במסגרת המשכנתא, ובכך מאפשר את התאמתה בהתאם ליכולתנו הכלכלית. לוח סילוקין משכנתא מסוג שפיצר נחשב נפוץ יותר ומועדף יותר, שכן מציג משכנתא, המתאימה לרבים. ובכל זאת, ישנם מצבים בהם לוח סילוקין מסוג זה איננו מתאים. בתקופות בהן מחירי הדירות עולים, בהשוואה לשכר, עולים גם ההחזרים החודשיים, במסגרתה של המשכנתא, כפי שמציג לוח סילוקין משכנתא זה. בפועל, ניתן לראות זאת במיוחד בארה"ב, בה רבים בוחרים לעבוד מול לוח סילוקין משכנתא אחר ולא מסוג שפיצר, שכן אינם יכולים לעמוד בגובה ההחזרים החודשיים. מצבים נוספים שאינם מתאימים לשימוש בסוג לוח סילוקין משכנתא זה הינם במקרים של אינפלציה. מצבים אלה הביאו לפתרון חדש, לוח סילוקין משכנתא אחר, המציע הלוואה צמודה למדד (שפיצר צמוד). מצב נוסף בו לוח סילוקין משכנתא מסוג שפיצר איננו מתאים הינו במקרים של הלוואה בריבית משתנה, בתקופה בה חלים שינויים בגובה הריבית. שינויים אלה משפיעים באופן ישיר על התשלום החודשי הקבוע, ובמידה ונמשכים לאורך תקופה ארוכה, הרי שיכולים להביא לכדי קשיים כלכליים. ההתמודדות מול לוח סילוקין שפיצר בישראל מכיוון שגובה האינפלציה בישראל הגיע לרמתו המקובלת, הוחלט להשיב את שוק המשכנתאות למטבע הלאומי. אולם, מכיוון שמדובר במצב חדש יחסית, נלקחו הלוואות רבות במסגרתה של ריבית משתנה. ולצד כל זה, החל משבר כלכלי גדול בעולם שהביא לירידה משמעותית בגובה הריבית, כפי שלא הייתה מעולם. הפחתה בגובה הריבית, הובילה לווים רבים לבחור במשכנתאות שקליות בריבית משתנה. ומכיוון שמשכנתאות רבות מבוססות על לוח סילוקין משכנתא מסוג שפיצר ומכיוון שהריבית הנמוכה צפויה להשתנות, הרי שעליית הריבית תביא בעקבותיה לקושי כלכלי, מצד אלה שבחרו לוח סילוקין משכנתא מסוג שפיצר. מצב זה הביא את בנק ישראל להתריע בפני נטילת משכנתאות בריבית משתנה, במסגרתו של לוח סילוקין משכנתא מסוג שפיצר, שכן רבים מהלווים אינם מתייחסים כלל לעלייה בריבית, אינם מתכננים את צעדיהם הפיננסיים העתידיים, ולכן עלולים להיתקל במשברים כלכליים. אי עמידתם של לווים אלה, שלא התייחסו לשינוייה של הריבית, בתשלומיהם, ישפיע, בסופו של דבר, על המערכת הפיננסית כולה. ולכן, החל בנק ישראל להתריע בפני הלווים, באמצעות פרסומים שונים, על הסיכון, אותו הם לוקחים, בשעה שבוחרים במשכנתא מסוג זה, במסגרתו של לוח הסילוקין מסוג שפיצר. הפתרונות השונים להתמודד עם בעיה זו לוח סילוקין משכנתא מסוג שפיצר, יוצר, כאמור קשר ותלות בין שיעור הריבית לבין גובה התשלום החודשי, במסגרתה של המשכנתא הנבחרת. אולם, על מנת להימנע מסיכונים, ניתן להציע מוצרים פיננסיים אחרים, שאינם נקבעים על ידי שיעור הריבית, אלא, למשל, על ידי הצמדתו של התשלום החודשי למדד השכר הממוצע במשק. הצמדה זו, במקומו של לוח סילוקין משכנתא מסוג שפיצר, יכולה להקטין את הנזק הצפוי להתרחש במידה ותעלה הריבית. ובכל זאת, לא ניתן עדיין לראות התנהלות מצידו של הבנק לכיוון פתרון אלטרנטיבי זה. הסיבה המרכזית לכך, כפי שטוענים מומחים בתחום, הינה התחרות בין הבנקים השונים, שלשמה מוכנים להפחית בריבית, לסכן את האשראי ועוד. לעומת זאת, שוק המשכנתאות האמריקאי איננו כולל יותר לוח סילוקין משכנתא מסוג שפיצר, היוצר את התלות בין גובה הריבית לתשלום החודשי. הסיבה לכך, ששוק זה הבין את הסכנה הצפויה בעת עלייתה של הריבית, כפי שצפוי שיקרה, ובקשיים כלכליים, הנלווים לעלייה זו. ולכן, הוחלט על נקיטתו של צעד חדש, כפיתרון מתאים יותר, והוא קביעתה של תקרה לגובה התשלום החודשי , כך שבמידה והריבית עולה, התשלום החודשי יעלה עד תקרה זו (ומשך חיי ההלוואה יעלה בהתאם), כפי שנקבע בעת החתימה על המשכנתא, ולא מעבר לכך. מצב זה ימנע את הקושי הכלכלי, הצפוי להתקיים במידה ותרחיש זה אכן יתקיים.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש