שתף

לאומי: אין הצדקה להתניית מתן רישיון ליורק באי מינויים של גבי רביד ודני זילביגר למנהלים בחברה הרוכשת

26.06.2006
הבנק, החברות הבנות הרלבנטיות ועובדיהן, משוכנעים כי לא הפרו בשום צורה את הוראות החוק וכי יצליחו לשכנע את הפרקליטות בצדקתם ביום 23.6.06 חתמו בנק לאומי, פסגות ויורק על הסכם מפורט לפיו תרכוש יורק את נכסי קבוצת פסגות תמורת סך של כ- 1.35 מיליארד שקלים חדשים. הסכם זה נחתם בעקבות מסמך עקרונות מחייב שנחתם בין הצדדים בחודש דצמבר 2005. כידוע, מנהלת הרשות לניירות ערך, מאז שנת 2003, חקירה בנוגע לחשד למתן הטבות בקשר עם מכירת קרנות נאמנות בקבוצת בנק לאומי, בגין התקופה שקדמה לרפורמת בכר. בחודש מאי 2006 הודיעה פרקליטות תל-אביב (מיסוי וכלכלה), לגורמים שונים ובהם לגב` גבריאלה רביד, מנכ``ל פסגות-אופק בית השקעות בע``מ ולמר דני זילביגר, המשנה למנכ``ל, כי ניתנת להם זכות לשימוע. השימוע נקבע לאמצע חודש יולי 2006 ובמסגרתו ייטען כי אין כל יסוד להגשת כתבי אישום בעניין. הבנק, החברות הבנות הרלבנטיות ועובדיהן משוכנעים, כי לא הפרו בשום צורה את הוראות החוק וכי יצליחו לשכנע את הפרקליטות בצדקתם. ביום 16 ו 18 ליוני 2006 הודיעה הרשות ליורק כי היא שוקלת להתנות את מתן הרישיון הנדרש לצורך העסקה, בכך ששני הבכירים הנ``ל לא יתמנו כמנהלים בחברות הרוכשות. הרשות הזמינה את יורק לטעון טענותיה בעניין בטרם תגבש את עמדתה הסופית. עמדת הבנק בהקשר זה הינה, כי אין מקום ואין הצדקה לדרישת הרשות. יורק והבנק בטוחים, כי יצליחו לשכנע את הרשות כי הדרישה הנשקלת על ידה כתנאי למתן הרשיון מהווה פגיעה חמורה בחופש העיסוק של גב` רביד ומר זילביגר, פוגעת בחזקת החפות העומדת לזכותם, וזאת גם לאור העובדה כי הדרישה הינה בבחינת חריצת דין מוקדמת בטרם משפט, עוד לפני שהתקיים שימוע והפרקליטות עוד טרם הגיעה למסקנות סופיות בנושא. עמדת הבנק הינה כי ביצוע העסקה עם יורק והשלמתה לא יכולה ולא צריכה להביא לשינוי בתפקידם של גב` רביד ומר זילביגר. זאת משום שהמנהלים היו ממשיכים בתפקידם בקבוצת פסגות אילולא היתה נמכרת, כך הם זכאים להמשיך בתפקידם גם לאחר המכירה. בכל מקרה, אין במתן הרישיון המבוקש כדי לפגוע בסמכויותיה של הרשות לפעול על פי חוק, אם וכאשר יגיע השלב המתאים, אם בכלל. עוד יצוין כי יורק הודיעה לבנק כי לדעתה העמדה ששוקלת הרשות אינה סבירה, וכי אם תיוותר בעינה לא תראה את עצמה מחויבת בהשלמת העסקה. אף כי עמדת הבנק בהקשר לעמדת הרשות הינה כמפורט לעיל, אין הוא סבור שקיימת ליורק זכות שלא להשלים את העסקה, ו/או לבטלה, ומכל מקום הוא פועל להשלמת העסקה בשיתוף פעולה עם יורק בהקדם האפשרי.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש