שתף

כסף מזומן ופנסיה - השינויים הצפויים בשנת 2019 שישפיעו על הכיס שלנו

בשנת 2019 (תשע"ט) צפויים מספר שינויים פיננסים שישפיעו בעיקר אך לא רק על היכולת להחזר הלוואות, ההתנהלות מול הבנקים, ריביות הבנקים וקרנות הפנסיה והפיצויים. שינויים אלו משפיעים על ההתנהלות הכספית שלנו, תוצאותיה ישפיעו על הכיס של על אחד ואחד מאיתנו.

10.09.2018

 

פורטל הפיננסים בנקרייט ריכז עבורכם את מרבית השינויים הצפויים.

מאגר נתוני אשראי על הציבור:

אחד השיוניים המרכזיים, הינו מאגר נתוני האשראי שאמור להתחיל לפעול בתחילת שנת 2019.

 

מאגר נתוני אשראי, אושר בכנסת במהלך חודש מרץ 2018 ומטרתו להפוך את שוק האשראי לשוק פתוח שיאפשר תחרות ובעקובתיה הוזלת ריביות ללווים ולהקטין את הפניה של לווים לשוק האפור.

 

אז מה זה באמת מאגר נתוני האשראי? חוק נתוני האשראי שעבר בכנסת ירכז את כלל הנתונים הפיננסים של הציבור.

 

החוק יגדיר את מאגר המידע המרכז את הנתונים הנדרשים כדי לקבוע דירוג אשראי בהתאם ללקוח.

 

כיום, הבנקים הגדולים הם אלו המחזיקים את מרבית המידע על מצב הפיננסי של הלקוחות. מידע זה כולל את יכולת החזר הלוואות ורמת הסיכון של הלקוחות.

 

כיום העובדה שאין מאגר שכזה מקשה על לווים לקבל אשראי בתנאים מתאימים, לקוחות הבאים לקבל הלוואות מגופים פיננסים חוץ בנקאיים, כגון חברות כרטיסי אשראי יקבלו במרבית המקרים ריביות גבוהות שיגלמו בתוכן את מרכיב "הסיכון"


דבר זה מקנה לבנקים יתרון תחרותי משמעותי ומעכב את התחרות בשוק האשראי הקמעונאי.לקוח המעוניין לקבל הלוואה חוץ בנקאית, למשל מחברת כרטיסי האשראי, ישלם לעיתים ריבית גבוהה יותר עבור "תוספת סיכון", מכיוון שלחברת האשראי אין נתונים מלאים אודות הלקוח והיכולת שלו להחזר ההלוואה.אי היכולת של גופים פיננסים לבחון את רמת הסיכון של הלקוחות גורם ללקוח לשלם עבור הבדיקה הנוספת וע"י כך משקי בית רבים ועסקים קטנים משלמים יותר.

 


הקמת מאגר נתוני אשראי והגברת השיתוף עם גופים פיננסים אמורה לקדם את התחרות בשוק האשראי ועל ידי כך לשפר את התנאים למבקשי האשראי.

 

לצד הפעילות החיובית, יש לקוחות שיפגעו מהמהלך. לקוחות שהמידע שיתקבל בגינם יהיה שלילי ברובו יהיו בסיכון גבוהה יותר ולכן גם הריביות שיקבלו יהיו גבוהות בהתאם ואף יהיו מסורבים לקבלת אשראי.


חוק אשראי הוגן:

 

חוק אשראי הוגן, הינו חוק ישן שהחל עוד בשנת 1993 ועבר במהלך השנים שינויים ותהאמות.

 

בשנת 2017 נכנס לתוקף חוק המסדיר את ההלוואות החוץ בנקאיות (חוק אשראי הוגן) מטרת החוק, הינה קביעת התנאים והריביות המקסימליות להלוואות.

 

משמעות הריבית המקסימלית בהלוואה, הינה שהגוף נותן ההלוואה יהיה נתון לריבית מקסימלית ולא יוכל לגבות ריבית מעבר.


החל מחודש נובמבר 2018 חוק ריבית מקסימום יחול על כלל ההלוואות הניתנות על ידי הבנקים וחברות כרטיסי האשראי, בניגוד למצב הנוכחי בו ההגבלה חלה רק על הגופים המוסדיים וגם היא אינה נאכפת כלל.

 

החוק מתייחס גם לנושא ריבית הפיגורים. לווים שלא עומדים בהחזרים החודשיים נאלצים לשלם ריבית פיגורים שערורייתית.

המצב החדש יגדיר גם במקרה זה ריבית מקסימום שניתן לגבות מלקוח, ריבית בנק ישראל + 18%. זה המקסימום האפשרי.


החוק מגדיר מעטפת הגנה ללווים וקובע שהגופים המלווים חייבים להגביר את הגילוי הנאות ללקוח, כך שהלווה יידע טוב יותר לאיזה סוג של התחייבות הוא נכנס כשהוא לוקח הלוואה.

 

הדו"ח שיסייע בהוזלת ביטוחי הרכב:

 

אחד המשימות המעיקות בבקשה לביטוח רכב הינו, המצאת אישור "היעדר תביעות" אותו מבקשות כל חברות הביטוח.

דו"ח היעדר תביעות, מסייע לחברות הביטוח לנהל את הסיכונים מול במבוטח ואישור היעדר תביעות יסייע ללקוח להוזיל את הפרמיה.

 

בתחילת שנת 2019 (חודש מרץ) יתאפשר להפיק ולשלוח דו"ח היעדר תביעות מאתר  "הר הביטוח"  לכל מי שיבקש בלי לרדוף אחרי חברות הביטוח בהן היה מבוטח.

 

הר הביטוח הינו ממשק אינטרנטי שהושק על ידי רשות שוק ההון והביטוח ומסייע לצפות בכלל הביטוחים שלנו ולהבין עבור אלו ביטוחים אנחנו משלמים ואילו כיסויים ביטוחיים יש לנו וכל זאת ללא תשלום.

 

הגבלת השימוש במזומנים:

 

בינואר 2019 אמור להתחיל החוק להגבלה השימוש בכסף מזומן. חוק זה קובע  כי ישנה הגבלה על תשלום במזומן בעסקאות.


מקור הצעת החוק הוא במסקנות ועדת לוקר לצמצום השימוש במזומן ומלחמה בהון השחור.

 

החוק קובע כי ההגבלה תהיה לעסקאות שהסכום הכולל שלהן יהיה מעל 11 אלף שקלים ויכלול גם את התשלום עבור שכר עבודה. בעסקאות אלו הסכום שניתן יהיה לשלם במזומן יהיה 10% מסך העסקה ולא יעלה על 11 אלף שקל.ישנם מקרים בהם התשלום עבור העסקה יהיה עבור מישהו שאינו מוגדר כעוסק (משמע אדם פרטי) ובמקרה זה הסכום יוגבל עד ל- 50 אלף שקל. מקרה זה הינו אופייני למכירת רכבים בין אנשים פרטיים

 

פנסיה, קופות גמל ופצויים:

 

פנסיה לעצאיים - במהלך שנת 2017 החלו שינויים המחייבים כל עצמאי להפקיד לחיסכון פנסיוני, חיסכון זה הוא עד גובה השכר הממוצע במשק, בחלוקה הבאה: 4.45% בגין מחצית השכר הממוצע + 12.55% בגין החלק מעל מחצית השכר הממוצע ועד לגובה השכר הממוצע.


השינוי המהותי שיחל בשנת 2019, הינה אכיפת וענישת אותם עצמאיים שלא יפקידו לחיסכון פנסיוני כבר בסוף שנת המס 2018.


האכיפה תתבצע יל ידי רשות האכיפה והגבייה שתקבל אחת לשנה מרשות המיסים,רשימות של עצמאיים שלא הפקידו לחיסכון פנסיוני.


עצמאי שלא יפקיד החל משנת המס 2018 , יקנס ב- 500 שקלים.

 

פיצויים

בחודש יוני 2018 אישרה הכנסת בהצבעה שניה ושלישית תיקון חקיקה למצב בו קיימים מאות אלפי חשבונות בקופות גמל שבהם כספים המיועדים לפיצויים והזכאות שלהן אינה ידועה.

 

התיקון לחקיקה מאפשרת לעובדים למשוך את כספי הפיצויים מהרגע בו סיימו את עבודתם ועד ארבעה חודשים ממועד זה. התיקון קובע כי עובד יוכל למשוך כספים אלו כל עוד המעסיק האחרון לא הוכיח כי זכאותו היא לכפים אלו.בתחילת שנת2019, עובדים יוכלו למשוך את כספי הפיצויים שהיו כלואים במשך שנים בקופות הגמל.

 

דמי ניהול מוזלים - פנסיה

עובדים רבים במשק משקיעים מזמנם על מנת למצוא את קרן הפנסיה המתאימה להם ומתמקחים על גובה דמי הניהול, כמוהם גם גופים או חברות בעלות כוח הדואגות להשגת דמי ניהול נמוכים עבור העובדים.

 

אך מה קורה עם אותם עובדים שלא בחרו בקרן פנסיה ספציפית?

 

במקרה זה, המעסיק בוחר עבור העובד את קרן הפנסיה וברוב המקרים בלי לבדוק את התנאים, התוצאה חלק מקרנות הפנסיה גובות דמי ניהול גבוהים מהעובד.

 

כדי למנוע מצב זה ולאפשר גם לעובדים שלא בחרו את קרן הפנסיה ולא עובדים במקומות עבודה גדולים ליהנות מתנאים טובים ודמי ניהול זולים, הוחלט להקים קרנות ברירת מחדל שיציעו דמי ניהול זולים.

 

המעסיקים יחוייבו לנתב ברירת מחדל את אותם כספים לקרנות פנסיה אלו במידה והעובד לא בחר אחרת. גם עובדים שבחרו בעבר קרנות אחרות יוכלו לבקש ולהצטרף לקרנות אלו ובאותם תנאים.

 

לפני כשנתיים וחצי התקיים מכרז לבחירת קרנות הפנסיה המוזלות הללו, בה זכו בתי ההשקעות הלמן אלדובי ומיטב דש

לקראת סוף שנת 2018  אמור להתקיים מכרז נוסף בו יבחרו 4 קרנות שיציעו דמי ניהול נמוכים, על פי הקריטריונים של המכרז החדש צפוי כי דמי הניהול עלולים לזנק ביחס חמה שמציעות קרנות הברירת מחדל היום.

שכיר \ עצמאי:*

שדה חובה

שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש