שתף

כיצד צפויים להשפיע האירועים הדרמטיים בעולם ובישראל על תיקי ההשקעות שלכם

11.08.2011
בתקופה האחרונה אנו עדים לאירועים דרמטיים ברחבי העולם כולו, החל מהחמרה במצב המשק האמריקאי, עבור במשבר החובות באירופה ועד המחאה החברתית בישראל, המתגברת מיום ליום. המגמות השליליות של השווקים בעולם, הנובעות ממשבר החובות בגוש האירו , מכלכלת ארה"ב וכן חשיפתו של שוק ההון הישראלי לסיכונים גיאופוליטיים לצד השלכותיה של המחאה החברתית הגדולה, המתקיימת בימים אלה ממש - כל אלה עשויים להשפיע בתקופה הקרובה על ניהול תיקי השקעות. כיצד יכולים כל אלה להשפיע ומדוע זה קורה? על כך, בכתבה הבאה. המשבר בארה"ב הורדת דירוג האשראי של ארה"ב, מדירוג אשראי מושלם (AAA), הוביל לחששות שמא לא תעמוד בפני התחייבויותיה. הורדה זו, מעבר לעובדה כי ממחישה את מצבה הכלכלי של ארה"ב, יכולה גם לגרור בעקבותיה השפעות פסיכולוגיות שונות, העלולות, אף הן, להשפיע על תיקי ההשקעות ועל כלכלת העולם. העובדה, כי הורדת דירוג האשראי של ארה"ב, יכול להוביל משקיעים רבים לתמחר מחדש סיכונים נוספים, הקיימים בשווקים השונים. כלומר, אם ארה"ב איננה יכולה לעמוד בהתחייבויותיה, ייתכן כי גם כי מדינות אחרות עלולות להיתקל בקשיים נוספים. בחינה מחודשת זו של השווקים, יכולה להשפיע על תמחור של נכסים פיננסיים שונים, כמו מניות, אג"ח מדינות, אג"ח קונצרניות, נדל"ן וכדומה. אולם, לצד כל זה, יש לזכור כי חובה של ארה"ב נקוב בדולר האמריקאי, כסף אותו יכולה להדפיס ארה"ב בכל עת שתחפוץ. צעד זה יכול לשחוק את שערו של הדולר ולהוביל להתפרצות אינפלציונית, אולם, בסופו של דבר, תעמוד ארה"ב במלוא תשלומיה השונים. ולכן, למרות מצב כלכלי לא ברור, כל עוד הדולר האמריקני נחשב כמטבע הגדול ביותר בעולם, סכנת חדלון פירעונה של ארה"ב איננו קיים, למעשה. פרט נוסף, המשפיע גם הוא על ניהול תיקי השקעות, , קשור בקצב הצמיחה במשק האמריקני. על פי פרסומים אחרונים, נמצא, בהתאם לנתוני הצמיחה של ארה"ב מתחילת השנה, כי כלכלתה של ארה"ב האטה את צמיחתה ומתקשה אף לצמוח, עד לכדי סכנה לחזור למיתון. לצד כל זה, נחלש גם שוק העבודה האמריקני. למרות נתונים שפורסמו, נמצא כי שוק העבודה של ארה"ב איננו מתאושש בקצב מספק. שיעור האבטלה, העומד על כ – 9 אחוזים, איננו צפוי לרדת, וכי בפני אובמה, נשיאה של ארה"ב עומד אתגר מורכב, הנחשב אף כבלתי אפשרי כמעט, לשפר את מצבו של שוק העבודה ולהוריד את אחוזי האבטלה. המשבר בגזרת גוש האירו מלבד ארה"ב, יש להתייחס גם למדינות ה – PIGS (פורטוגל, אירלנד, יוון וספרד), שאומנם לא נשמעו לאחרונה, אולם משבר החובות שלהן חי ובועט. בנוסף קיימת הדרדרות או חשש להדרדרות בדירוג האשראי של מדינות חזקות אחרות באירופה, כמו איטליה ואף צרפת. חדלות הפירעון של יוון, פורטוגל ואירלנד, עלול להשפיע על גוש האירו, ולהביא למצב דומה במדינות נוספות. כבר היום ניתן לראות, כי קיימת עליית תשואות חדה באג"ח הממשלתיות של איטליה וספרד, עד לרמות של יותר מ – 6 אחוזים. במידה ותגענה לרמה של 7 אחוזים, ייתכן כי מדינות אלו לא תצלחנה למחזר את חובן. הסיכוי שזה יקרה, קלוש אמנם, אולם איננו בלתי אפשרי ולכן יש להתייחס אליו בכובד ראש. המחאה החברתית בישראל שוק ההון הישראלי סובל משלושה גורמים שונים, המשפיעים על שוקי המניות והאג"ח: - העלאת ריבית בנק ישראל - סביבה אינפלציונית חיובית - סיכון גיאופוליטי בשל האירועים בעולם הערבי וכן הצפי להכרזתה של מדינה פלסטינית בספטמבר. לצד כל אלה, הצטרפה ממש לאחרונה המחאה החברתית בישראל, המוסיפה אף היא למצב של אי ודאות. אירועים אלה יחדיו, לצד האירועים העולמיים השונים, כדוגמת המשבר בארה"ב וכן המשבר בגוש האירו, עשויים להשפיע באופן ניכר על שוק ההון המקומי. ראשית, הריבית בישראל תעלה, ככל הנראה, באופן איטי מהצפוי. בנוסף, לאור המחאות החברתיות, סביר כי החברות השונות וכן הממשלה לא יעלו מחירים וכן לא יביאו לשינויים הקשורים במיסוי. אלה יובילו להאטה בעליית המחירים במשק וכן לאינפלציה, העשויה להגיע לכ – 2.5% עד 3%. כמו כן, יש לקחת בחשבון, כי מחאה זו עשויה להוביל בעקבותיה להעלאת שיעור מס ההכנסה לעשירונים העליונים וכן לחקיקות נוספות, העלולות לפגוע ברווחיותן של חברות שונות. וכמובן, שוק המניות הישראלי עשוי להיות מושפע באופן ישיר משווקי העולם כולו, לצד השינויים האחרים המשפיעים עליו גם כן. כיצד לשמור על תיק ההשקעות הישראלי למרות שינויים ותהפוכות אלה? על מנת למנוע את השפעותיהם של האירועים הדרמטיים בעולם לצד האירועים בישראל לאחרונה, יש צורך בביצוע של כמה שינויים בתיק ההשקעות הישראלי. 1. ראשית, חשוב לשמור על רכיב נזילות גבוה - שמירתו של רכיב נזילות זה יפחית את הסיכונים בתיק, תאפשר להשיג תשואה ריאלית חיובית וכן תאפשר לנצל הזדמנויות שונות, הצפויות להיווצר לאור רמת התנודתיות החריגה בשווקי העולם. 2. כדאי לזכור כי קיימת עדיפות לרכיב השקלי בתיק, לעומת הצמוד, לאור תנודתיות האינפלציה ואי הוודאות. 3. לאור רמת התשואות בשוק האג"ח, ישנו פיצוי הולם יותר להשקעות באג"ח קונצרניות בדירוגים בינוניים על פני אג"ח ממשלתי. 4. פעולה נוספת, בה מומלץ לנקוט, הינה הגדלת פיזור ההשקעות השונות, בין אם מניות או אג"ח, בשווקים המפותחים. שווקי המדינות המפותחות נחשבים כאלטרנטיבה בטוחה יותר לישראל, ועל כן מומלצים להשקעה.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש