שתף

כיצד לקבל החזרים בגין הפנסיה שלכם?

21.09.2009
לפני מספר חודשים פרסם המפקח על שוק ההון הוראה, המחייבת החל מ ה-1 באוקטובר 2009 את הגופים הפנסיונים להחזיר מדי חודש דמי ניהול, שנגבו בעודף מלקוחותיהם. במקרים כאלה ללקוחות מגיע החזר, וכדאי לכל החוסכים לדעת מי זכאי להחזרים על דמי ניהול, ואיך לחשבם ולחסוך הרבה כסף שמצטבר במהלך שנות החיסכון הפנסיוני. מהי כוונת ההוראה של המפקח? לפי הוראת המפקח על שוק ההון, גוף פנסיוני שגבה מעמית שלו דמי ניהול מקסימאליים, ולא לפי תעריף ספציפי של אותו עמית , שעשוי להיות נמוך יותר – מחויב להחזיר לעמית את ההפרש. גובה דמי הניהול של כל עמית נקבע על פי סוג אותו חיסכון פנסיוני ועל פי סוג החוזה שנחתם עם הקופה. על כן, עמיתים רבים זכאים להחזרים במידה ונגבו מהם עמלות מקסימום ללא כל הצדקה. מתי מקבלים בחזרה את הכסף? החזרי עודפי דמי הניהול מתבצעים ע"י קופות הפנסיה בהחזר המועבר בסוף השנה. מדובר בבעיה, כיוון שהלקוח הופך לכבול לאותה קופת פנסיה , ונאלץ להמתין לסוף השנה כדי לקבל את ההחזרים המגיעים לו. מי שעוזב באמצע השנה מפסיד את ההחזרים הללו. כמו כן, החזרים שמתבצעים בסוף השנה קשים יותר לחישוב, וללקוח קשה יותר לעקוב ולבדוק האם לא נפלה טעות לרעתו בחישוב ההחזרים. בכל מקרה, מומלץ שלא לוותר, לשבת ולבדוק היטב את הדוח השנתי המפרט את ההחזרים איך מבררים זכאות להנחה בדמי ניהול? כדי לברר האם אתם זכאים להנחה בדמי ניהול הפנסיה שלכם קיימות מספר דרכים: 1. בדיקת הפוליסה – בכל פוליסת פנסיה אמור להיות סעיף, הכולל את גובה דמי הניהול וההנחות שניתנות (אם ניתנות). 2. בדיקה מול המעסיק – יש לבדוק האם יש הסכם עם הגוף הפנסיוני. הסכם כזה יכלול גם כן את מרכיבי גובה דמי הניהול וההנחות, במידה וניתנו. 3. בירור בהסתדרות – במידה ומדובר במפעל גדול, הקשור להסתדרות, ניתן לברר זכאות להנחה באמצעות הסכמים מפעליים. 4. הטבה לבן הזוג – במקרים מסוימים מגיעה גם הטבה לבן הזוג, ולכן יש לבדוק גם את הסוגיה הזו בעת בדיקת ההסכם. איך לוודא שקיבלתם מה שמגיע לכם? 1. בדיקת הדו"ח השנתי – הדוח השנתי מפרט את גובה דמי הניהול שנגבו. בדו"ח זה אמורים להיות גם תנאי ההנחה וההתניות השונות לגביה. 2. השוואת דמי הניהול המקסימאליים לדמי הניהול שהעמית אמור לשלם – דמי הניהול המקסימאליים באפיקי הפנסיה השונים הם אלו: קרן פנסיה – 6% מדמי הגמולים ו – 0.5% מהצבירה השנתית. קופות גמל – 2% מהצבירה. ביטוח מנהלים – 5% מהפרמיה ו-1.25% מהצבירה. 3. חישוב גביית דמי הניהול – הקושי הגדול הוא חישוב דמי הניהול, המתייחסים לחלק הצבירה של החיסכון. הנוסחה לחישוב היא: אחוז דמי הניהול החודשיים אחרי הנחה (מהצבירה) --------------------------------------------- X יתרת הכספים בסוף החודש 12 4. חישוב דמי ניהול באופן יחסי לתקופה – במידה ולעמית יש כספים נזילים בקופה, והוא ביצע הפקדות וגם משיכות, חשוב לוודא שדמי הניהול שיקללו את כל הפעולות שבוצעו בחשבון, לפי התקופה בה בוצעו הפעולות. לדוגמה, עמית שיש לו בקופה 200 אלף ₪, ובחודש מסוים הוא משך 50 אלף ₪ - יש לוודא שדמי הניהול שנגבו, שיקללו את יציאת הכספים מהחשבון, ולא נגבו על כל הסכום של 200 אלף ₪.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש