שתף

כדאי לרכוש דירות להשכרה – על פטור ממס והטבות שונות

הידעתם? בעל דירה להשכרה יכול לבחור לשלם מס על פי אחת משלושת החלופות. תשובות לשאלה זוולשאלות קשורות נוספות, בכתבה שלפניכם

26.06.2008

האלטרנטיבה של רכישת דירות להשקעה הופכת יותר ויותר אטרקטיבית לאור שינויים בכללי המיסוי בתחום.

תשלום חד-שנתי של מס בשיעור של 10% בלבד על הכנסה מדמי שכירות

בעל דירה להשכרה יכול לבחור לשלם מס על פי אחת משלושת החלופות:

1. פטור על הכנסה עד תקרה של 50,400 ₪ לשנת 2007 לפי סעיף 2(א) לחוק מס הכנסה.

2. לשלם מס מלא על ההכנסות מההשכרה, לאחר הפחתת כל ההוצאות והפחת על הדירה.

3. לשלם מס בשיעור 10% בתוך 30 יום מתום שנת המס, לפי סעיף 122 לפקודה. בעבר, מי שבחר בחלופה השלישית, היה מחויב לשלם את המס על דמי השכירות תוך 30 יום מקבלת דמי השכירות, כלומר, עבור רוב השוכרים, מימוש חלופה זולה זו הצריך תשלום מס מדי חודש בחודשו. אולם, עם העברת התיקון לפיו תשלום המס יבוצע אחת לשנה ובתוך 30 יום מתום שנת המס הפכה חלופה זו לנוחה יותר.

על מנת לממש את החלופה השלישית נדרשים 3 תנאים נוספים:

1. השכרת הדירות צריכה להתבצע על ידי יחיד או חברה משפחתית.

2. הדירות צריכות לשמש להשכרה למגורים בלבד.

3. ההכנסה מדמי השכירות חייבת להיות הכנסה פסיבית (בשונה מהכנסה עסקית המתקבלת למשל במקרים של השכרת חדר בבית מלון, השכרת צימרים או חניון).

משכיר הבוחר בחלופה השלישית פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי, מס בריאות ומס ערך מוסף בגין הכנסה זו.

יש לציין כי המשכיר אינו רשאי לנכות פחת על הדירה, משמע, המס בשיעור 10% חל על דמי דמי השכירות עצמם. אולם, בעת מכירת הדירה ינוכו הוצאות הפחת מהסכום עליו מחושב מס המכירה ולכן רווח המשכיר יהיה גבוה יותר. פטור ממס מכירה של שתי דירות למגורים לצורך רכישת דירה שלישית - סעיף 49/ה' לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי ניתן למכור שתי דירות מגורים לשם מימון רכישת דירה שלישית, ולקבל פטור ממס בגין שתי המכירות, זאת אף על פי שלא חלפו ארבע שנים בין שתי המכירות.

התנאים לקבלת הפטור הם:

1. שווי שתי הדירות לא יהיה יותר מ- 1,718,000 ש"ח (תקרת הפטור תקפה עד ה- 31/12/08). במידה ושווי שתי הדירות עולה על 1,718,000 ש"ח יינתן פטור מלא ממס במכירת הדירה הראשונה ופטור חלקי על מכירת הדירה השניה בגין ההפרש שבין מחיר הדירה הראשונה ועד לסכום מקסימלי של 2,860,000 ש"ח.

2. הפטור ממס יינתן במידה והמוכר מכר ב- 12 חודשים שקדמו למכירת הדירה השניה דירת מגורים אחרת (דירה ראשונה) בפטור ממס מכירה לפי עילת פטור אחרת. כמו כן, ניתן לרכוש את הדירה השלישית בתוך 12 חודשים ממכירת הדירה השניה.

3. החוק קובע תנאי לפיו הסכום המזערי לרכישת הדירה השלישית לא יפחת מ-75% משווי שתי הדירות שנמכרו.

שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש