שתף

יש לכם חוב לבנק? קבלו חדשות טובות

14.06.2015

הפיקוח על הבנקים החליט להגביל את ריבית הפיגורים – ולחייב את הבנקים לעמוד בקשר ישיר עם בעלי החוב.

המפקח על הבנקים החליט לסייע ללקוחות שננקטים נגדם הליכי גבייה בהוצאה לפועל. זאת, בעקבות תלונות רבות של חייבים על האמצעים שננקטים נגדם. בהוצאה לפועל יש כיום 239 אלף תיקים לגביית חובות מ-311 אלף חייבים.

המפקח החליט כי ריבית הפיגורים לא תעלה על השיעור המרבי של ריבית הנגבית על-ידי התאגיד הבנקאי בגין חריגה ממסגרת האשראי (כיום לעתים הריביות גבוהות יותר משמעותית). כמו כן, בהסכם ההלוואה יינתן גילוי, בצורה ברורה ונגישה, אודות הנוסחה לחישוב ריבית הפיגורים בהלוואה. עוד הוחלט כי כל תאגיד בנקאי (בנק או חברת כרטיסי אשראי) יקבע מדיניות לטיפול בנושא, יעגן אותה בנהלים ויקים פונקציה ייעודית לטיפול בגביית חובות.

בנוגע לניהול הקשר מול הלקוחות – נקבע כי התאגיד יידרש לעמוד בקשר ישיר עם הלקוח ולא להסתפק בהפנייתו לעורכי הדין המטפלים בנושא. הפיקוח הודיע כי הוא מחייב כל תאגיד בנקאי לאפשר ללקוח לפנות אליו במישרין בכל עניין הקשור לחוב. כמו כן, התאגיד יתחייב ליקיים פיקוח ובקרה אפקטיביים על באי-כוחו שנתמנו לפעול לגביית החוב, באמצעות מערכת ממוחשבת.

 

מגבלות אשראי
בנושא אחר - המפקח על הבנקים בישראל החליט באחרונה להגביל את היקף הממונפות בתיק האשראי של הבנקים, ולקבוע מגבלות חמורות יותר על מתן אשראי ללווים בעלי רמות מינוף גבוהות מהמקובל בענף. ההוראה החדשה מנחה את התאגידים הבנקאיים להגדיר מהי הלוואה ממונפת, וקובעת סטנדרטים ביחס למדיניות האשראי, לדיון תקופתי בדירקטוריון, לנוהלי החיתום והערכת שווי, לדיווח ולניתוח כמותי, לסיווג הלוואות ממונפות, לניתוח אשראי, לבקרת אשראי ועוד. המפקח הטיל על הבנקים עוד מגבלות – למשל בכל הקשור להשתתפות בעסקת סינדיקציה, הן כמארגן והן כנותן אשראי, בדרישה כי יצמצמו את הסיכונים הנובעים מעסקאות אלו. הוראה נוספת קובעת להעביר בכל רבעון דיווח מפורט על ביצוע ארגון מחדש של חובות בעייתיים, כדי לעקוב אחר היקף הסדרי החוב.

 

למידע נוסף בנושא : העברת חשבון בנק | הלוואות לכל מטרה

שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש