שתף

חסכון פנסיוני – באיזה אפיק חסכון לבחור?

23.03.2009

השינויים הרגולטורים והשפעתם על שוק הפנסיה
תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) – התשס"ח הביא עימו מהפיכה אל שוק הפנסיה בישראל. הוא כולל שורה של תיקוני חקיקה, המתייחסים להפקדות החדשות אל קופות גמל החל מ-1 בינואר 2008. אחד משהשינויים המשמעותיים ביותר הוא אפשרות של ניוד חיסכון פנסיוני, שהביאה להרחבת אפשרויות הבחירה של הצרכן כחלק משכלול השוק הפנסיוני. הניוד מגביר את התחרות בין היצרנים של כל המוצרים הפנסיונים: קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים. כל הגופים היצרנים בתחום אפיקי ההשקעה הפנסיונים צריכים לנהל עבור לקוחותיהם מערך שירות מקצועי, שיעמוד בכל עת למבחנו של הצרכן. אחת מהסיבות העיקריות למעבר בין אפיקי חסכון פנסיוני, עשויה להיות אי שביעות רצון מאופן ניהול הכספים או מהשירות שנותן היצרן, אך כיום ראוי גם לבחון את שאלת התאמת סוג חסכון פנסיוני לצרכיו או העדפותיו של הלקוח. תוכנית פנסיה היא תוכנית לפרק זמן ארוך, ולכן לא מן הנמנע כי צרכיו והשקפותיו של המבוטח ישתנו על פני ציר הזמן. תקנות הניוד מספקות רגולציה המאפשרת דינאמיות זו.

קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוח מנהלים – שמישהו יעשה סדר....
מהפכת ניוד חסכון פנסיוני היא אמנם יתרון לחוסכים, ואולם לפני שתתחילו לנייד חיסכון פנסיוני בין המוצרים השונים, רצוי לבחון את כל הפרמטרים ואף להתייעץ עם מומחה, כדי לוודא שהכיסוי הביטוחי שלכם לא נפגע, ושאינכם מוותרים על מוצר עם הטבות חשובות. קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים - אלו הגורמים העיקריים של שוק הפנסיה הפרטי או העצמאי. כדי להבין את ההבדלים בין חסכון פנסיוני אחד למשנהו יש להבין ראשית שלושה מושגי יסוד: חסכון לקצבה, חסכון הוני, כיסוי ביטוחי.

חסכון לקצבה -
הוא סוג חסכון פנסיוני, שבו החוסך יקבל הכנסה חודשית מרגע הפרישה עד יומו האחרון, וכן קצבת שארים לבן/בת הזוג והילדים עד גיל 21. חסכון לקצבה הוא חסכון פנסיוני פשוט, וברור שבו הפורש יודע שלא חשוב עד מתי יחיה - מובטחת לו הכנסה חודשית בהיקף קבוע. קרן פנסיה היא סוג של חסכון לקצבה.

חסכון הוני -
הוא סוג חסכון פנסיוני, שבו החוסך מקבל בהגיעו לגיל פרישה, את הכספים שהשקיע והרווחים עליהם כסכום חד פעמי גדול. סכום זה אמור לקיים אותו מיום הפרישה עד יומו האחרון. חסכון פנסיוני זה מעביר את האחריות לגמלאי לנצל ולהשקיע את הסכום, בצורה כזו שההשקעה תניב רווחים שיקיימו אותו למשך כל חייו. קופת גמל היא סוג של חסכון הוני.

כיסוי ביטוחי - הוא סוג חסכון פנסיוני, שבו העובד מבטח את עצמו מפני מצב של אובדן ההכנסה שלו או מפני אובדן כושר עבודה (מפאת מחלה, תאונה) או מוות (עבור בן/בת הזוג והילדים). הכיסוי של אובדן כושר עבודה הוא גמלה חודשית עד גיל הפרישה (עד 75% מההכנסה המבוטחת), ואילו כיסוי למקרה מוות הוא או סכום חד פעמי או קצבה חודשית לבן/בת הזוג לכל החיים ולילדים עד גיל 21. התקשרות עם חברת ביטוח יכולה להיות חסכון הוני או חסכון לקצבה.

לאור האמור, ניתן להבין כי עובד החוסך חסכון פנסיוני הוני בלבד- אם יתמזל לו שלא קרה לא שום דבר עד לפרישתו - יכול לצפות למצוא בחשבון יותר כסף מאשר חוסך חסכון פנסיוני של קצבה (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים). כך, גם אם לצד חיסכון הוני, יוציא ביטוח חיים וכושר עבודה (ריסק בלבד) זה עשוי להשתלם לו.

מה כדאי – חסכון פנסיוני של הון או קצבה? בבואנו להחליט איזה חסכון פנסיוני עדיף, חשוב שנבדוק את ההתאמה שלו לאותו חוסך בלבד. ובכל זאת, ננסה כעת לעמוד על כדאיות חסכון פנסיוני של הון לעומת חסכון פנסיוני של קצבה.

חסכון פנסיוני של קצבה כדאי במצב בו הכנסות החוסך מעבודה תפסק בגיל פרישה, או שסך הכנסותיו ממקורות אחרים לא יספיקו לפרנסת משפחתו. חסכון פנסיוני של הון כדאי במצב בו יוכל החוסך להמשיך לעבוד כשכיר או בעסק שלו גם לאחר גיל הפרישה, או שיהיו ברשותו הכנסות ממקור אחר בעת פרישתו, אשר מספיקות לפרנסת משפחתו. בכל מקרה, למי שמעוניין, ניתן לשלב בין המסלולים: חסכון בקרן פנסיה ובקופת גמל, או בשני המסלולים בביטוח מנהלים. כמו כן, ניתן להַוון חלק מהקצבה למקרים שנדרש סכום חד פעמי גבוה בעת הפרישה.

חסכון פנסיוני של קצבה - קרן פנסיה או ביטוח מנהלים?
מי שכבר החליט כי חסכון פנסיוני של קצבה עדיף ומתאים לו, צריך לבחור כיום בין שני סוגי מוצרים - קרנות פנסיה חדשות או ביטוח מנהלים. שני סוגי חסכון פנסיוני מסוג זה דומים וכוללים לצד החיסכון גם מרכיבים של ביטוח חיים ושל ביטוח אובדן כושר עבודה. גם קרן פנסיה וגם ביטוח מנהלים מחשבים הקצבה לפי לוחות תוחלת חיים, והם מבוססים על איזון אקטוארי. שתי התכניות מסוג תשואה, כלומר משקיעות את כספי החיסכון ומחלקות רווחים לחוסך. השוני בין קרנות פנסיה חדשות לבין ביטוח מנהלים מתבטא במספר נושאים:

1. שילוב בין מסלול קצבה והון – לא כל קרן פנסיה משלבת בין המסלולים, ואילו כל ביטוח מנהלים מאפשר. רק חלק מקרנות הפנסיה כיום מנהלות גם קופות גמל. משמעות השילוב היא בניצול הטבות מס שניתנות לחסכון משולב ובתחלופה מהירה ביניהם.
2. מקדמי תוחלת חיים – באפיק קרן פנסיה מקדם תוחלת החיים לחישוב הקצבה יקבע בעתיד עם תחילת תשלום הקצבה, ואילו בביטוח מנהלים הוא נקבע מראש עם עריכת הפוליסה. כלומר, מדובר במקדם נמוך יותר אך ודאי באפיק חסכון פנסיוני מסוג ביטוח מנהלים.
3. מחירים - קרנות פנסיה וחברות הביטוח נבדלות זו מזו בגובה דמי הניהול, בהיקף הכיסוי הביטוחי, במדיניות קנסות על מעבר מוקדם לקרן או ביטוח אחר ועוד. יש לבדוק היטב את העלויות הללו בטרם החלטה סופית על אפיק חסכון פנסיוני.

חסכון פנסיוני של הון - ביטוח מנהלים או קופת גמל?
מי שכבר החליט כי חסכון פנסיוני הוני עדיף ומתאים לו, צריך לבחור כיום בין שני סוגי מוצרים – קופת גמל או ביטוח מנהלים. בעבר הייתה קופת גמל מיועדת לחסכון בלבד, ואילו בטוח מנהלים היה מיועד לשילוב של חסכון וביטוח. כיום ניתן לרכוש ביטוח במסגרת קופות גמל, וניתן לרכוש ביטוח מנהלים עם מרכיב חסכון בלבד. השוני מתבטא באפשרות לשלב מסלול קצבה בביטוח מנהלים ובמחירים. חסכון פנסיוני הוני נוסח קופת גמל אומר שכל שקל שאתה חוסך הוא שלך (למעט עמלות), אבל אם חלילה קורה לך אסון המונע ממך להמשיך להשתכר (אובדן כושר עבודה או מוות) -אתה או משפחתך עלולים לעמוד בפני שוקת שבורה. לפיכך, חסכון אך ורק על ידי קופת גמל הוא בחזקת הימור. לעומת זאת, חסכון פנסיוני דרך חברות ביטוח (ביטוחי מנהלים) הוא מצב בו חלק מההשקעה היא בחזקת פרמיה, שנשארת בכל מקרה בידי חברת הביטוח.

פנסיה - אז במה כדאי לבחור?
האם עדיף חסכון פנסיוני לקצבה או חסכון פנסיוני הוני? זה תלוי בפרמטרים אישיים של החוסך: בהשקפה שלו, באיזה גיל הוא מתחיל לחסוך, ובאיזה מידה ביכולתו לסמוך על עצמו, שיוכל לנהל את משאביו הכספיים לעת זקנה. זה גם תלוי במצבו המשפחתי וילדים התלויים בהכנסתו, וגם באיזה מידה הוא יכול לסמוך על בני משפחתו שינהלו את המשאבים היטב לאחר מותו. חסכון פנסיוני הוא העתיד הכלכלי של החוסך, ולכן ראוי להתייחס בכובד ראש להחלטה באיזה אפיק של חסכון פנסיוני לבחור. חשוב לערוך השוואות בין המוצרים השונים, לקבל הצעות בכתב, ולקרוא את התקנון והפוליסה לפני ההחלטה. כמו כן יש לבצע השוואת מחירים (עמלות ניהול מהגבייה ומהמצטבר), ולהתייחס למדיניות ואיכות השקעות (הרכב נכסים ותשואות). כמובן שמי שחש שאינו שולט בתקנות ובתכנים של אפיקי החיסכון הפנסיוני, רצוי שיפנה וישכור שירותיו של יועץ פנסיוני אובייקטיבי ובלתי תלוי, שיוכל להתאים לו את התוכנית המתאימה ביותר . על פי החוק החדש, יועץ פנסיוני נדרש להתאים את הייעוץ, שהוא נותן לחוסך על פי צרכיו והעדפותיו, מתוך כלל המוצרים והגופים הקיימים בשוק. עליו להתעדכן במצבו האישי של החוסך, בשכרו ובמצב בריאותו ולתחזק את התוכניות של הלקוח על פני כל תקופת הזמן שעליה יוסכם בין החוסך ליועץ.

שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש