שתף

חישוב העלות בעידן של ירידה בשערי הדולר - דוגמא מספרית

27.01.2002

נכתב ב- 8.1.08 ע"י עו"ד שוסטק אודי
לכתבה המלאה
כך מגדיר את המונח מדד סעיף 88 לחוק "מדד המחירים לצרכן ..., ואולם מי שבהיותו תושב חוץ רכש נכס במטבע חוץ כדין, רשאי לבקש שיראו את שער המטבע שבו נרכש הנכס כמדד. על אף האמור, לעניין נייר ערך בידי יחיד, הנקוב במטבע חוץ או שערכו צמוד למטבע חוץ, יראו את שער המטבע כמדד".
אם כך מדד הינו כדלקמן: בידי יחיד אשר רכש את הנכס כתושב ישראל, המדד הינו מדד המחירים לצרכן, אולם, באם הנכס הינו נייר ערך, אשר נקוב במטבע חוץ או שערכו צמוד למטבע חוץ, המדד הינו שינוי שער החליפין במטבע החוץ.
נבהיר את ההבדל בין שני סוגי המדד (מדד מחירים לצרכן, לעומת שינוי שער החליפין), בדוגמא הבאה:
משה רכש מניות טבע בבורסה בניו יורק בחודש ינואר 2007 במחיר 32$ למניה ומכר אותן בינואר 2008 במחיר 48$. שער הדולר במועד הרכישה היה 4.8 ₪ לדולר, ובמועד המכירה 3.85 ₪ לדולר. חברו יוסי רכש מניות בת"א בינואר 2007 במחיר של 13,800 אגורות למניה ומכר אותן בינואר 2008 במחיר של 18,100 אגורות למניה. משה הרוויח 50% בדולרים. מאידך, העלות שלו בש"ח הינה 153.6 ₪ למניה (32*4.8) והתמורה 184.8 ₪ למניה (רווח נומינלי שקלי הינו 20% בלבד). בהתאם לפקודת מס הכנסה הוא ישלם 20% מס על הרווח הדולרי, שהם 12.31 ₪ מס למניה (3.85 * 0.2 * 16). התוצאה שבשקלים חדשים על רווח של 31.2 ₪ למניה ישולם 12.32 ₪ מס למניה – 39.5% מס. משה ישאר עם רווח נטו של 18.88 ₪ למניה שהם כ-12.3% ממחיר הקניה (השקלי). מאידך יוסי הרוויח בשקלים חדשים קצת פחות – רק 31% רווח שקלי נומינלי. המדד עלה בשנת 2007 ב-2.8%.
חישוב רווח ההון אצל יוסי הינו כדלקמן: 3913.6 = 1.028 * 13,800 – 18,100. בגין רווח הון של 3913.6 אגורות למניה המס הינו כ-783 אגורות (3913.6 * 0.2).
רווח נטו של יוסי הינו 3,131 אגורות למניה שהם 22.6% ממחיר הקניה השקלי.
התוצאה הינה שחישוב המס מעוות לחלוטין את הרווח השקלי ונטל המס על מי שרכש את נייר הערך במטבע חוץ כבד הרבה יותר!
נציין כי אילו היה משה רוכש את הנכס באמצעות חברה בבעלותו (ולא כיחיד) היה מתבצע חישוב המס כפי שבוצע עבור יוסי בדוגמא לעיל, גם אם הנכס היה נרכש במט"ח בבורסה מחוץ לישראל. זאת, מאחר שהגדרת מדד אשר קובעת מדד בהתאם לשינוי בשער החליפיןחלה אך ורק כאשר המכירה מתבצעת על ידי יחיד.
הכותב הנו עו"ד ממשרד דר` אלתר ושות` המספק ייעוץ בנושאי מיסים

שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש