שתף

חוק הוד``לים – כל התשובות על הועדות הלאומיות לדיור לאומי

11.08.2011
בסוף יוני האחרון הועלה להצבעה בכנסת חוק הוד"לים – וועדות לאומיות לדיור לאומי, שנועד לאפשר את בנייתן של כ – 50,000 יחידות דיור בשנה. על פי החוק, אותו יזם משרד ראש הממשלה, תוקמנה שש ועדות דיור לאומיות במחוזותיה השונים של הארץ. אלו, תאפשרנה את האצת אישורי התכניות הציבוריות עבור מגורים בלבד, על מנת לצמצם את מחסור יחידות הדיור שנוצר בארץ בעשור האחרון. מהו חוק הוודלים, מהם יתרונותיו וחסרונותיו ואילו סעיפים כולל במסגרתו? על כך, בכתבה הבאה. מהו חוק הווד"לים? על פי חוק הוודלים, תוקמנה שש ועדות מיוחדות, בעלות הסמכות המתאימה למתן אישורים מהירים עבור תכניות בנייה. תוכניות אלו, המכונות "תוכניות להאצת הבנייה" תוכלנה לעבור במסגרתם של שני מסלולים שונים. המסלול הראשון - בו תעבורנה התוכניות בעלות סיכויי גבוה שתצאנה לפועל. במסלול זה מדובר על 62,000 יחידות דיור. אל המסלול השני תגענה תכניות גדולות ומורכבות יותר, הדורשות אישורים מיוחדים. במסלול זה מדובר על 51,000 יחידות דיור. לאור מחסור עצום ביחידות דיור ומשבר נדל"ני חמור, החליט משרד ראש הממשלה על פתרון זה, המאפשר להתמודד עם ביורוקרטיה, שפעמים רבות, מקשה על תהליכי הבנייה ומעכבת אותם באופן משמעותי, וכן מתייחס להגדלת היצע הדירות מסוגים שונים, לרבות ייעוד קרקע לדיור להשכרה. מה כולל במסגרתו חוק הודלים? בבסיסו של חוק הוודלים, תוקם ועדה לדיור לאומי בכל מחוז (כלומר, סה"כ שש ועדות, בהתאם לשישה מחוזות), שתדון ותחליט על תכניות דיור לאומי במקומו של כל מוסד אחר, וזאת למעט תכניות הנדרשות באישור המועצה לתכנון ולבנייה, אישור הועדה לשמירה על הקרקע החקלאית והשטחים הפתוחים וכן אישור הועדה לשמירה על הסביבה החופית. התכניות שתוגשנה לוועדות אלו, תוגשנה על ידי משרד ממשלתי, על ידי רשות מקרקעי ישראל, על ידי וועדות מקומיות לתכנון ובנייה, על ידי הרשויות המקומיות וכן על ידי הוועדות המחוזיות לתכנון ובנייה. חוק תכניות הדיור הלאומיות מתייחס לתכניות שיחולו על קרקעות שלפחות שמונים אחוזים משטחן נמצאות בבעלות המדינה. בנוסף, מציין החוק על הקמה של לפחות 200 יחידות דיור, במסגרתן של כל אחת מהן. עוד מתייחס החוק גם לייעודה של קרקע עבור תכניות לדיור לאומי לצורך השכרה, ובמסגרת זו, מאפשר גם החוק לקבוע כי בניין או חלקיו ייעודו להשכרה. מי הם חברי ועדות הווד"לים? כאמור, מדובר בשש ועדות, היושבות בכל אחד ממחוזותיה של המדינה, הכוללות, כל אחת מהן, בין תשעה לעשרה חברים, שבחירתם תעשה לאחר בחינתם על ידי היועץ המשפטי לוועדה. הרכב ועדות הדיור הלאומי יכלול את יושב ראש הוועדה שיהיה עובד משרד הפנים או יושב ראש הוועדה המחוזית. לצידו, יישבו מתכנן המחוז, נציג שר הבינוי והשיכון, נציג שר להגנת הסביבה, נציג שר התחבורה והבטיחות בדרכים, נציג השר לתשתיות הלאומיות, נציג הרשות המקומית בה חלה התכנית האמורה, נציג גופים ציבוריים סביבתיים, נציג ארגונים מקצועיים הקשורים לתחום הבנייה והתכנון וכן נציג נוסף שימונה בהתאם להחלטתו של ראש הממשלה. כיצד תבחנה התכניות במסגרת וועדות אלו? משהגיעו תכניות הדיור הלאומי לשולחן הוועדות, על מנת לבחון את מידת התאמתן למסלול "התכניות להאצת הבנייה", הן תיבדקנה במשך כ – 14 ימים על ידי מתכנן המחוז, שבשטחו הן מיודעות להיבנות. במשך 21 ימים תיבדקנה תוכניות אלו על ידי יועצים מקצועיים, שיכינו חוות דעת או תסקירים. ליועצים ולבוחנים 45 ימים לסיכום הדיונים השונים באשר לתכניות, ולאחר פרסום הפקדת התכניות, תחל תקופה של 60 יום, המאפשרת הגשת התנגדויות. לאחר שמיעת ההתנגדויות, תחליט הוועדה תוך 21 יום האם התכנית האמורה תצטרף למסלול או תדחה. טוב או רע...? יתרונות : התכניות צפויה להגדיל את היצע הדירות בארץ באופן משמעותי ובזמן קצר יחסית. בדומה לחוק הולל"ים בתקופתו של אריק שרון שהביא לגידול ניכר בהיקף הבנייה בשנות ה- 90 ועקב כך להורדת מחירי הדירות חסרונות : מתנגדי החוק טוענים כי חוק הוודאלים, במתכונתו הנוכחית, איננו מתייחס לקדם דיור בר השגה ואיננו מסייע לאוכלוסיות המעמד הבינוני – נמוך, לסטודנטים, לצעירים ועוד. במקום זאת, יסייע החוק לבניית דירות יוקרה נוספות, ואף עלול להביא בעקבותיו ניגודי עניינים וכן מינויים פוליטיים. מתנגדי התכנית טוענים כי החוק מהווה פתח לניגודי עניינים, לאור הסתמכות בלעדית על יועצים מקצועיים וכן סכנת מינויים פוליטיים. בנוסף, נטען, כי מדובר בתכניות מיותרות, שכן קיימות למעלה מ – 160 אלף יחידות דיור מאושרות בכל רחבי הארץ, אולם אלו אינן ניתנות לבנייה לאור הליכים ביורוקרטים מסובכים.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש