שתף

זעזוע בשוק המשכנתאות – בנק ישראל מגביל את רכיב הריבית המשתנה ל- 33%

28.04.2011
הוראה חדשה, המגבילה את רכיב הריבית המשתנה במשכנתא לשליש מסך היקף המשכנתא, הוכרזה היום על ידי בנק ישראל. הגבלה זו תיכנס לתוקף החל מה- 5 במאי 2011 ותחול על הלוואות חדשות אשר יינתן להם אישור עקרוני בכתב ממועד זה ואילך. המגבלה זו תכלול את כל המרכיבים הבאים : 1. יחול רק על רכיבי הריבית המשתנה ובהם, פריים, צמוד מדד וצמוד מט"ח. 2. ההנחיה מחייבת את הבנקים לשלוח מכתבים ללקוחות במסגרתו יידעו הבנקים את הלקוחות אשר כבר נטלו משכנתא אשר בהן רכיב הריבית המשתנה גבוה משליש, בהשלכות ובסכנות הטמונות בריבית משתנה על מנת לאפשר להם לבחון את הנושא ולמזער סיכון עתידי שעלול להיווצר בעקבות עליה של הריבית. במכתב אשר ישלח ללקוחות על ידי מנהלי הבנקים נכתב, "בתקופות שבהן שיעור ריבית הפריים נמוך יחסית, גם שיעור ריבית שיחול על הלוואתכם יהיה נמוך יחסית ובהתאם לכך גם ההחזר החודשי שאותו אתם משלמים. עליכם לשים לב לכך, שלאורך תקופת ההלוואה עשוי לחול שינוי ניכר בשיעור ריבית הפריים וככל שריבית זו תעלה באופן ניכר, גם התשלום החודשי שאותו אתם משלמים לבנק עלול לעלות באופן ניכר". מחירי הנדל"ן בישראל אינם מפסיקים לעלות ורק בשנה האחרונה נרשמה עליה של כ- 16%. עליות גבוהות אף יותר נרשמו במהלך שנת 2010. עליות המחירים השפיעו גם על שוק המשכנתאות שעלה והגיע להיקף של כ- 48 מיליון ₪, המהווים עליה של כ- 35% לעומת שנת 2009. במהלך שנת 2010 הוציא בנק ישראל מספר הוראות במטרה למתן את שוק המשכנתאות הגדל אך הוראות אלו לא הועילו. 1. פברואר 2010 – ייקור האשראי הבנקאי לקבוצות רכישה; 2. יולי 2010 – דרש מהבנקים לבצע הפרשה נוספת של 0.75% על משכנתאות במינוף; 3. אוקטובר 2010 – ייקור האשראי הבנקאי למשכנתאות במינוף גבוה, בריבית משתנה. בעקבות המשך מגמת העלייה החליט הבנק לנקוט בצעד זה של הגבלת רכיב הריבית המשתנה בטענה כי שוק הנדל"ן במצבו הנוכחי מעבר לכך שהוא מהווה בעיה חברתית מהווה גם סכנה ליציבות הכלכלית של מדינה ישראל. לכתבה שעסקה בנושא הרפורמות האחרונות בשוק המשכנתא – לחץ כאן. מטרתה העיקרית של הנחיה זו, לדברי הבנק, הינה הגבלת הסיכון הלוקחים על עצמם נוטלי ההלוואות בשל רכיב הריבית המשתנה (על פי נתוני בנק ישראל בחודש מרץ 86% מההלוואות שנלקחו היו בריבית משתנה), שנמצא במגמת עליה ומגדיל את הסיכון הן ללווים והן לבנקים. ההנחיה חלה כאמור על כל הלוואה חדשה הכוללת רכיב של ריבית משתנה אשר תילקח החל מה- 5 במאי 2011 ובכלל זה הלוואות זכאות המסובסדות ע"י המדינה באופן מלא או חלקי, אם כי יש לציין שהלוואות אלו ניתנות בדרך כלל בריבית קבועה. התוצאה של הנחיה זו עשויה להביא לכך שהבנקים יעלו את הריבית הקבועה על מנת לפצות על אובדן ההכנסות שינבעו מהנחיה זו. וכן עשויה להשפיע על הביקושים לדירות ולאורך זמן אמורה להביא למיתון במחירי הדיור בישראל. על מנת לדעת בכמה יעלה ההחזר החודשי בהלוואה ספציפית על הלווה לפנות לנציג הבנק ממנו נלקחה ההלוואה או להיעזר בכל מחשבון משכנתא המצויים באתרי האינטרנט של הבנקים השונים.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש