שתף

זהירות מהפקדות לקופות גמל בסוף השנה

01.12.2007
נכתב ב- 5/11/2006 ע``י עו``ד ניר הורנשטיין מזה שנים שאחד המנהגים הקבועים בסוף כל שנה הוא להפקיד סכומים לקופת גמל. המפקידים, המכונים בעגה המקצועית ``עמית עצמאי``, אינם רק עצמאים במובן הרגיל של המלה. גם שכירים זכאים להפקיד בקופות ביחס לחלק מהשכר לגביו לא הפריש המעביד להטבות סוציאליות. המטרה היא כמובן להספיק וליהנות מההטבות במס הכנסה לפני תום שנת המס. עיקרן המכריע של ההפקדות בסוף השנה נעשה לקופות לתגמולים: אותן קופות גמל המאפשרות משיכה בסכום אחד - בדרך כלל לאחר 15 שנה ממועד פתיחת הקופה, ולהפקדה לקופות אלה אתייחס בהמשך. אבל לפני שרצים להפקיד גם השנה, חשוב לדעת כי לאור תיקוני חקיקה המצב השתנה ביחס לשנים הקודמות - הן בתנאי ההפקדה והן בתנאי המשיכה, ומסכת ייסורים לא פשוטה צפויה למבקשים להפקיד. ראשית, תנאי חדש ליהנות מהטבות המס בהפקדה לקופות לתגמולים הוא שיופקדו בנפרד סכומים למטרת קצבה (דהיינו לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים המבטיח קצבה חודשית), וזאת בסכום שלא יפחת מ-1,004 שקל בחודש (12,048 שקל בשנה). סכום זה הינו 85% מ-16% מהשכר הממוצע במשק לשנת 2006. המדובר בסכום גבוה של הפקדה, שעתיד אף לגדול בהדרגה עד ל-100% מ-16% מהשכר הממוצע במשק (ב-2009). סכום ההפקדה המינימלי הנדרש אינו מותנה בגובה השכר - הוא חל גם על בעלי שכר נמוך מהשכר הממוצע! זאת ועוד, גם ביחס למי ששכרו גבוה מהשכר הממוצע הרי שפעמים רבות כלל לא יגיע לסכומי הפקדה כאלה לקצבה. לשם המחשה: עצמאים המפקידים 7% משכרם למטרת קצבה (שיעור מקובל), אשר מבקשים להפקיד גם קופת גמל לתגמולים - יוכלו לעשות כן רק אם הינם ברמות שכר של יותר מ-14,342 שקל בחודש, או לחלופין - יהיה עליהם להפריש סכומים נוספים למטרת קצבה (מעבר ל-7%). גם מרבית השכירים, המבקשים להפקיד לתגמולים ייתקלו בקושי לעמוד בתנאי המינימום של ההפקדה, אלא אם כן יבצעו עצמאית (ולא דרך המעביד) הפקדה גם לקצבה. היה ולא הופקדו הסכומים המינימליים הנדרשים למטרת קצבה לא ניתן יהיה ליהנות מהטבות מס כלשהן בהפקדה לקופה לתגמולים - לא בהפקדה ולא במשיכה. מעבר לכך, גם מי שעבר את המשוכה, עשוי להיווכח פעמים רבות כי לא ייהנה מהטבות המס בהפקדה לקופה לתגמולים, לאור העובדה שהוא מגיע ממילא לתקרת ההטבות הקבועה בחוק. המדובר באיזון עדין: הפקדה נמוכה מדי לקצבה - לא תאפשר להפקיד לקופת גמל לתגמולים, ואילו הפקדה גבוהה לקצבה, תעקר את הטבות המס בהפקדה לתגמולים לחלוטין לאור התקרות הקבועות בחוק. רק מי שאכן יצליח לדייק ``על השקל`` בהפקדות לקצבה יוכל ``לזכות ולהפקיד`` לתגמולים סכום מקסימלי של עד 2,640 שקל בשנה, סכום השקול לכ-660 שקל בהטבת מס שנתית בלבד. ספק רב עד כמה הטבת מס מקסימלית בגובה כזה תצדיק את הטרחה הכרוכה בה. כדי להמתיק מעט את הגלולה נציין כי ההוראה המחייבת סכום הפקדה מינימלי לקצבה כתנאי להפקדה אינה חלה על מי שזכאי לקבל פנסיה תקציבית מהמדינה. כמו כן היא אינה חלה על עמיתים שנולדו ב-60` וקודם לכן (כלומר עמיתים בגילאי 46 ומעלה). גם מי ששרד את כל מסכת המכשולים שהוצבה בפניו עד כה, חשוב שיידע כי בניגוד לעבר, ביחס להפקדות שיבוצעו השנה ואילך, השתנו גם תנאי המשיכה של הכספים: לא ניתן עוד יהיה למשוך את הכסף לאחר 15 שנה מפתיחת הקרן, אלא רק בגיל 60 (ובלבד שעברו לפחות חמש שנים מההפקדה הראשונה). הוראה זו תחול רק על ההפקדות שהופקדו החל בראשון בינואר 2006 (לרבות הרווחים עליהן) ולא תחול על הפקדות של שנים קודמות והרווחים שנצברו עליהן (גם אם ההפקדות הופקדו לאותה קופה). אין ספק שלאור כל האמור לעיל (הנובע אגב, ממדיניות מכוונת של משרד האוצר לעודד חיסכון לקצבה ולא לתגמולים), צפויות השנה קופות הגמל להצביע על היקף הפקדות בסוף השנה הנמוך משמעותית מזה שהיה בשנים קודמות. היקף זה אף ילך ויקטן במהלך השנים הבאות. יש שיאמרו שגם כאן עשו הבנקים עסקה טובה מאוד בעיתוי מכירת קופות הגמל על ידם. הכותב הנו עו``ד ממשרד דר` אלתר ושות` המספק ייעוץ בנושאי מיסים www.altertax.co.il לקבלת הצעות מקופות הגמל המובילות לחץ כאן להעברת קרן השתלמות לחץ כאן בחן את קופת הגמל או קרן ההשתלמות שלך
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש