שתף

הצהרת בריאות

כתנאי להחלת פוליסת ביטוח בריאות על מבוטח מטעמה של חברת הביטוח, דורשת החברה על מילוי הצהרת בריאות, בה נשאל המבוטח שאלות על ההיסטוריה הרפואית שלו. כדי ליהנות מכיסוי ביטוחי, על המבוטח להשיב על השאלות שבהצהרת הבריאות בכנות גמורה
18.07.2017

הצהרת בריאות היא הצהרה הניתנת ע"י המבוטח הפוטנציאלי, ויש לה השפעה מכרעת על תנאי הקבלה של המבוטח אצל חברות הביטוח השונות.

חשוב לציין, כי השאלות בהצהרת הבריאות אמורות להיות בגדר הסביר והנורמטיבי.

השאלות הנשאלות במסגרתו, אינן אמורות להביך את הנשאל יתר על המידה, ואינן צריכות להכביד עליו בכתיבת פרטים לא הכרחיים לאותו עניין.

 

כל מי שממלא הצהרת בריאות חייב להשיב על השאלות שבהצהרת הבריאות בכנות מלאה.

אי אמירת האמת או אמירתה באופן חלקי עלולים לפגוע במבוטח בעת מקרה ביטוחי עתידי.

במקרה שכזה, חברת הביטוח תטען שהמבוטח לא הצהיר על עניין כזה או אחר הקשור למקרה הביטוחי, ומשום כך היא אינה מחוייבת לשלם לו כל פיצוי שהוא בעבור המקרה.

 

לסעיף הבא: תקופת אכשרה

לתוכן עניינים: מדריך ביטוח בריאות

 

* לביטוחי בריאות, השאירו פרטים:

שדה חובה

שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader