שתף

הנחיות בנק ישראל החדשות בתחום המשכנתא והשפעתן עליכם

06.11.2010
בעוד שבשאר העולם ממשיכים להתמודד עם התפוצצות בועת הנדל"ן, בישראל מחירי הנדל"ן עולים בקצב מהיר, ואף הגיעו לעליה של מעל ל- 20% בשנה האחרונה. שוק הנדל"ן היווה מקור למשברים כלכליים בעולם ובבנק ישראל חוששים שהמשך עליית המחירים תביא בסופו של דבר למשבר כלכלי גם בישראל. במאמץ נוסף להילחם במחירי הנדל"ן המאמירים והתרחבות האשראי לדיור, פרסם לאחרונה בנק ישראל הנחיות חדשות לבנקים למשכנתאות המקשיחים את התנאים ללקיחת משכנתא. וזאת בנוסף להנחיות קודמות שניתנו בהקשר לקבוצות רכישה והגדלת שיעורי הנזילות. הקשחת התנאים הקיימים נועדה לצמצם את היקף נטילת המשכנתאות ולהפחית את הסיכון הקיים בנטילת משכנתאות בריבית משתנה. היקף נטילת משכנתא בריבית משתנה עומדת במגמת עליה ובשנת 2010 עמדה על 85%, בבנק ישראל חוששים כי במקרה של עליית הריבית יתקשו לקוחות רבים לעמוד בהחזרים ובכך יפגעו ביציבות הבנקים. עיקרי ההנחיות הורו לבנקים להקצות הון של 100% במקום שיעור של 35% הקיים היום ל- 1. הלוואות הגבוהות מ- 800 אלף ₪ 2. שיעור המימון שלהם עולה על 60%. 3. לפחות 25% מהמשכנתא הינה בריבית משתנה 4. הנחיות אלו לא יחולו על משכנתאות הניתנים לזכאי משרד השיכון. 5. הנחיות אלו לא יחולו באופן רטרואקטיבי ויופעלו רק על לוקחי משכנתא חדשה המשמעות של הגדלת הקצאת ההון היא שהבנקים ייאלצו להעלות את גובה הריבית למשכנתאות העומדות בהנחיות לעיל. עם זאת, הצפי הוא שמרבית הבנקים בשל התחרות יחליטו לספוג חלק מהתוספת ולא לגלגלה על הלקוח. ההערכות מדברות על התייקרות המשכנתא בשיעור של כ- 0.5% לשנה בממוצע. אם זאת, חלקם של הבנקים יוכלו להעלות את הריבית בשיעור גבוה אף יותר. למרות זאת, אומר רוני חזקיהו המפקח על הבנקים, שוק הנדל"ן הינו שוק תחרותי בו יש ללקוח אפשרות להתמקח על המחיר במטרה להפחיתו. עוד הוא אומר כי אין לדעת באיזה שיעור יחליטו הבנקים לספוג את העלייה. למרות נקיטת צעדים אלו עדיין חושש המפקח על הבנקים מהמשך מגמת עליית המחירים והמעבר לריביות משתנות. הצעדים שהופעלו הינם צעדים קלים ליישום ואף ניתנים לעקיפה. לא הופעלו צעדים קשים יותר כיוון שהשוק אינו נמצא במשבר והנחיות אלו נועדו בעיקרן לטפל בנושא של הביקוש הגובר לנדל"ן, אם זאת, במידה ותמשך מגמת העלייה יש לצפות צעדים נוספים ודרסטיים יותר. הדעה הרווחת היא כי לא תהיה השפעה ממשית להפעלת הוראות חדשות אלו בנושא המשכנתאות. הסיבה נעוצה בכך שהכוונה של המפקח על הבנקים היא לטפל נקודתית במקטע מסוים של משקיעים שנוטלים משכנתאות במימון גבוה על מנת לנצל את הפערים הגדולים בין הריבית הנמוכה במשק ושיעור עליית המחיר בשנתיים האחרונות. החשש של בנק ישראל הוא שלווים אלו לא יוכלו לעמוד בהחזרי המשכנתא עקב עליית הריבית (צפי לעלייה של מעל ל- 1% בשנה הקרובה) מחד וחשש מבועת נדל"ן מאידך שתביא את אותם משקיעים להיות במצב בו שווי הנכס יורד (אפילו ריאלית) ובכך להביא אותם לקריסה כפי שקרה בארה"ב כיום המשכנתא הממוצעת במשק עומדת על סך של 500,000-600,000 ₪. ההחזר החודשי של משכנתא בגובה של 800,000 עומד על קרוב ל- 4000 ₪ בחודש (משק בית עם הכנסה נטו של 12,000 ₪ יכול לעמוד בהחזר כזה). כך שלרוב, זוגות צעירים נוטלים משכנתאות נמוכות מ- 800,000 ₪ (התואמות את כושר ההחזר שלהם שהוא נמוך בתחילת הדרך). משפרי דיור לרוב יבואו עם הון עצמי גבוה יחסית עקב הרווח שהיה להם ממכירת הנכס הקודם וקיטון ביתרת המשכנתא. עקב כך גובה המשכנתא שלהם גדל אולם לא באופן ניכר מהממוצע במשק. לבסוף, מי שמעוניין לרכוש נכס למגורים במימון גבוה ובהיקף גבוה הנו לרוב מישהו בעל אמצעים שיכול להעמיד את ההון העצמי הנדרש או לחילופין יכול לעבור למסלולים לא משתנים. בראייה לטווח ארוך מסלולים אלו יחסית אטרקטיבים לאור הריבית הנמוכה על מסלולים צמודי מדד בריבית קבועה.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש