שתף

הלוואות מקופת גמל - חשבתם לקחת הלוואה מקופת הגמל שלכם?

09.08.2009
זה שהרפורמה במס הפכה את קופות הגמל וקרנות ההשתלמות לאטרקטיביות ללקוחות, משום שחל עליהן פחות מס מאפיקים אחרים – כולנו יודעים כבר מזמן. אבל לא בטוח שכולם יודעים, כי קופות גמל או קרנות השתלמות רשאיות לתת הלוואות לעמיתיהן. מסתבר שזוהי אפשרות מאד יעילה לקבל הלוואות בתנאים נוחים מאד. לקחת הלוואה ולהישאר בחיים... כיום, כמות ההצעות לקבלת הלוואות במימון בנקאי או הלוואות חוץ בנקאיות היא גדולה מאד. בכל כלי תקשורת תשמעו פרסומות על אפשרות לקבל הלוואה כזו או אחרת בתנאים והיקפים משתנים. במיתון הכבד שאנו חווים, לרבים מאיתנו יש צורך בהלוואות למטרות שונות. רגע לפני שאנו קופצים לקחת הלוואה בתנאים כאלה ואחרים, כדאי מאד לבדוק את אפיק ההלוואות דרך קופות גמל או קרנות השתלמות. מנהל קופות רשאי להעמיד הלוואות לעמיתי הקופה. נטילת הלוואה מקופת גמל או קרן השתלמות אינה פוגעת כלל בהמשך הפקדת הכספים בהן וקבלת ההטבות המס השונות. במקרים רבים אנשים בוחרים למשוך כספים מקרנות ההשתלמות וקופות הגמל כדי לממן צרכים כלכליים שלהם, כשבעצם הם יכולים היו פשוט לקחת הלוואה נוחה ולהישאר בחיים... סכום ההלוואה שניתן לקבל הוא אחוז מסוים של הצבירה בקופה או בקרן. האחוז המדויק עבור הלוואות עמיתים מופיע בתקנון אותה קופת גמל ספציפית. הסכום הצבור הוא הוא הבטוחה עבור ההלוואה, ולכן הלוואה דרך קופת גמל או קרן השתלמות היא כמעט ללא סיכון עבור המלווה, ולפיכך היא זולה יותר - בריבית נמוכה יותר. הלוואה מקופת גמל – מותר ואסור קיימות מספר תקנות על פי חוק לגבי נטילת הלוואות דרך קופות גמל, ואלו הן: 1. הלוואה דרך קופת גמל לא תינתן לעמית שהוא מעביד. 2. סך סכום ההלוואות, שיינתנו דרך הקופה לכל העמיתים גם יחד, לא יעלה על 10% מנכסיה המשוערכים של אותה קופה. 3. סכום ההלוואה שיינתן לעמית, לא יעלה על מחצית הסכום הצבור לזכותו בקופת הגמל במועד מתן ההלוואה. בקופת גמל לקצבה – סכום ההלוואה לא יעלה על 90% מהסכום, שהיה עומד לזכות העמית, במידה והיה עוזב את הקופה במועד מתן ההלוואה. 4. עמית יוכל לקבל הלוואה רק אלא לאחר שחלפו 3 שנים לפחות מיום שהפך לעמית בקופה. 5. ההלוואה ניתנת לתקופה שלא תעלה על 5 שנים, והיא נושאת ריבית או הפרשי הצמדה וריבית בשיעורים, שלא יפחתו משיעור הריבית או הפרשי ההצמדה והריבית, שהקופה מקבלת, או יכולה לקבל, על פיקדונות בתנאים זהים או דומים בתקופות מקבילות. 6. על הלווה להתחייב בכתב כלפי הקופה, כי יסלק את ההלוואה שיקבל. לא למהר למשוך גם כשהקופות נזילות מי שזקוק לסכום כסף למימון כלשהו, שלא שימהר למשוך את הכסף מהקופה גם אם היא נזילה. כדאי לשקול נטילת הלוואה, ולהרוויח הטבות במיסוי ואפשרות לשיפור בתשואות. בתקופת ההלוואה ניתן להמשיך להפקיד כספים בקופה וליהנות מהטבות אלו. הלוואה מקופת גמל או קרן השתלמות עדיפה כמעט תמיד על פני הלוואה בנקאית או אוברדרפט, ואטרקטיבית יותר לעמית שנזקק לאשראי בנקאי. כדאי, אם כך, לבדוק אצל מנהלי הקופות מהם התנאים להלוואה, ולהשוות אותם לתנאים שאפשר לקבל בהלוואות ממקורות אחרים (בנקים, חברות אשראי וכד`).
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש