שתף

הטבות המס בקופות הגמל – מה בין זיכוי לבין ניכוי ?

12.06.2011
מחפשים אפיק השקעות משתלם המוכר למס והכולל זיכויים רבים ? זה הזמן להכיר את קופות הגמל הזוכות להטבות מס משמעותיות, ומהוות בכך את אחד מאפיקי ההשקעה הזוכים לעידוד הרב ביותר מצד ממשלת ישראל. שני מושגים שחשוב להכיר – ניכוי וזיכוי מדינת ישראל מעוניינת לעודד את אזרחיה לחסכון לטווח ארוך, לפיכך מעניקה הטבות מס משמעותיות על הפקדות לקופות הגמל, ואלה מעוגנות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה התשכ"ד, 1964. על מנת להכיר את הטבות המס ועל מנת להבינן, נדרש להבין את שתי הדרכים בהן ניתן לקבל הטבות אלה: 1. ניכוי - שמשמעותו הקטנת הסכום החייב במס. במילים אחרות – באמצעות ניכוי, יורד הסכום הנדרש לתשלום המס ובהתאמה – גם המס הנגזר מסכום זה. רמת הניכוי ושווי ההטבה תלויים בשכר של העובד ובמדרגת המס בה הוא מצוי. סעיף הניכוי מוגדר בסעיף 47 לפקודת מס ההכנסה. 2. זיכוי - שמשמעותו הקטנה של סכום המס אותו הוא משלם מבלי להתחשב בהכנסותיו. לפיכך, רמת הזיכוי אינה תלויה בסכום השכר אותו מרוויח המשקיע, ואינה קשורה למדרגת המס בה הוא מצוי. הזיכוי מוגדר בסעיף 45/א` לפקודת מס ההכנסה, על פיו מוחזרים לחוסך 25% מסכום ההפקדה בקופות הגמל. שכיר או עצמאי ? הטבות המס על השקעות בקופות גמל מגיעות לכם בכל מקרה חשוב לדעת, כי הטבות המס מגיעות הן לשכירים והן לעצמאים המפרישים לקופות גמל. בעוד עצמאים מקבלים את ההטבות בעת הגשת הדוח השנתי למס הכנסה, הרי ששכירים מקבלים את ההטבות דרך תלוש המשכורת שלהם, באמצעות התרת ניכוי או זיכוי (לפי סעיפים 45/א` ו-47 לפקודת מס הכנסה), בהתקיים התנאים הבאים : 1. ההפרשה לקופות הגמל מבוצעת על ידי השכיר כ"עמית שכיר" באמצעות ניכוי הסכום בתלוש המשכורת. 2. ההפרשה לקופות הגמל מבוצעת על ידי השכיר כ"עמית עצמאי" לקופות גמל על שמו, על שם בת זוגו או על שם ילדיו, כשהניכוי מבוצע דרך תלוש המשכורת. 3. ההפרשה לקופות הגמל מבוצעת על ידי השכיר כ"עמית עצמאי" שלא דרך תלוש המשכורת. על מנת שניתן יהיה לנכות את ההפרשה למס דרך תלוש המשכורת, הרי שמעביד חייב לנהל את ספרי החשבונות שלו כדין ולרשום את סכום ההשקעות השנתי בתלוש 106 של העובד. על העובד להמציא את כל אישורי ההפקדה וכן ינחה את המעביד אודות הקופה אליה הוא מפריש את ההשקעה, מספר החשבון ופרטיו. מטרת אפשרות זו היא להקל על עובדים שכירים שאינם יודעים כיצד להגיש את הדוח השנתי בעצמם או אינם מעוניינים לעשות כן. עם זאת, עובד שכיר שאינו מפריש לקופות הגמל דרך המשכורת נדרש להגיש דוח שנתי על מנת לקבל את הטבות המס המוקנות לו כחוק. נקודות שחשוב לשים לב אליהן בנושא הטבות המס בקופות הגמל 1. חשוב לדעת, כי הטבות המס אינן נצברות ואינן ניתנות להעברה משנה לשנה, כך שחשוב לנצל את כל הטבות המס בשנה הנוכחית. 2. בטרם תבצעו את ההפרשות לקופות הגמל, חשוב לבדוק את תקרת ההכנסה המזכה לשכירים ולעצמאיים בשנת המס הנוכחית. ככל שתפקידו את סכומי המקסימום, הרי שתזכו בהטבת מס מקסימאלית. 3. בני 50 ומעלה זכאים להטבות מס מוגדלות (עד 2.5% לשכירים ועד 3.5% לעצמאים). 4. חשוב לדעת, כי את הבקשות להחזרי מס ניתן להגיש באופן עצמאי למס הכנסה או דרך רואה חשבון וחברות לייעוץ מס (בתנאי שלא הוגשו בקשות אלה דרך המעביד), זאת עד לתקופה של 6 שנים אחורה.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש