שתף

הוראת שעה בעולם קופות הגמל והפנסיה המאפשרת משיכת כספי קופת הגמל כסכום חד פעמי

12.04.2011
בשנת 2008 העבירה הכנסת את תיקון 3 לחוק קופות הגמל, לפיו האפשרות היחידה למשיכת כספי הפנסיה בגיל הפרישה היא כתוכנית קיצבתית. מי שרצו למשוך את כספי קופות הגמל שלהם בגיל הפרישה כסכום חד פעמי, נאלצו לשלם קנס בגובה 35%, זאת מתוך הרצון של האוצר "לחנך" את האזרחים לפעול בחוכמה עם כספי הפנסיה שלהם, ולא להיסחף אחר הוצאות גבוהות חד פעמיות (לדוגמא, רכישת דירה לאחד הילדים או מסע מסביב לעולם...), ללא הותרת כספים לחסכון לשנים שנותרו. הוראת השעה שהועברה מתקנת את הביקורת שהוטחה כלפי תיקון מספר 3 למרות המוטיבציה הנכונה שעמדה לנגד עיניהם של אנשי האוצר שהעבירו את תיקון מספר 3 שלעיל, הרי שהתוכנית זכתה לביקורת רבה מצד אוכלוסיית החוסכים, שלא תמיד הבינו את משמעות התיקון ולא נערכו נכונה לשינוי אפיק החיסכון המדובר. זאת ועוד – ביקורת נוספת כלפי התוכנית נגעה בכך, שהתיקון הועבר במהירות ולא הותיר זמן ביניים, מה שהשאיר חוסכים רבים ללא אפשרות לקבל את הכספים שחיכו להם זמן רב כל כך, אלא בתוכנית קיצבתית (או בתשלום קנס גבוה, כפי שצוין לעיל). התוצאה ? חוסכים אלה חוו מצוקה כלכלית אמיתית ומציאות אחרת מזו שנערכו לה במשך שנים רבות. הוראת השעה שאושרה לאחרונה מתייחסת לשלוש קבוצות מרכזיות של חוסכים, הנדרשים למשוך את הכספים שהם זכאים להם : 1. מי שהמשיכו להפריש כספים לקופות גמל באופן עצמאי גם אחרי ינואר 2008, מתוך הנחה שיוכלו למשוך את הכסף כסכום חד פעמי. בקבוצה זו נכללים כל מי שבתאריך 31 בדצמבר 2007 היו בני 60 לפחות, היו בעלי קופת גמל עצמאית והמשיכו להפקיד אליה. 2. מי שפוטרו אחרי ינואר 2008 אולם לא משכו את הכספים המגיעים להם. 3. מי שירשו את כספי הפרישה של קרוביהם שנפטרו לאחר ינואר 2008, אולם לא משכו כספים אלה. חוסכים אלה יכולים לפנות אל הבנקים עד לסוף השנה הנוכחית (ה-31 בדצמבר 2011), ולבקש לקבל את הסכום באופן חד פעמי, ולא בצורת קצבה כפי שקובע תיקון מספר 3. התנאי לכך הוא כאמור, השתייכות לאחת הקבוצות שהוגדרו לעיל, וכן אישור כי המבוטח לא משך עדיין את הכספים שהצטברו בקופתו. דוגמאות למי שנכללים בהוראת השעה המאפשרת קבלת פיצויים באופן חד פעמי 1. מפוטר בן 40 שפוטר לאחר ה-1 בינואר 2008, והשאיר את כל כספי קופות הגמל בקופתו, מבלי שמשך אותם. אדם זה יוכל לפנות אל הבנק עד לסוף שנת 2011 על מנת לשנות את מעמדם של כספים אלה ככספי קצבה ולדרוש את קבלתם במזומן, כולל הרווחים, בניכוי מס על רווחים אלה בלבד, כפי שמגדירה פקודת מס הכנסה (ללא תשלום 35% קנס כמובן). 2. פנסיונר בן 70 שהמשיך להפקיד כספים אל קופת הגמל שלו מבלי שמשך ממנה כספים מיום שפרש (לאחר 1 בינואר 2008). אדם זה יכול לפנות אל הבנק עד לסוף שנת 2011 , ולבקש לקבל רטרואקטיבית את הכספים שהפקיד מאז 2008, בתוספת הרווחים ובניכוי מס עבורם בלבד. 3. אדם בן 35 שירש את כספי הפרישה של אביו שנפטר, מבלי שמשך כספים אלה והעביר אותם אל קופת גמל חדשה לאחר 1 בינואר 2008. על מי לא חלה הוראת השעה ? חשוב לדעת, כי הוראת השעה המדוברת אינה חלה על מי שלא הפקיד כספים בקופת גמל משלמת לקצבה בשלוש השנים האחרונות, כמו גם מי שקיבל כספים מקופה זו. בנוסף, הוראת השעה אינה חלה על עמיתים שבקופת הגמל המשלמת לקצבה שברשותם, לא צבורים כספים . חשוב לדעת, כי כספים שיוותרו בקופת הגמל לאחר 31 בדצמבר 2011 יחזרו לסטטוס קצבתי בלבד ויוכלו להימשך רק בדרך זו, למעט תקנות הקיימות בחוק (סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים או בדרך של משיכה שלא כדין לפי סעיף 87 לפקודת מס הכנסה).
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש