שתף

הגנה מפני סיכוני החיים וסיכוני השוק השכיחים

21.10.2007
מאת שמעון מלכא החיים, רווים בסיכונים רבים. הסיכונים יכולים להיות הן מסיכויי חיים, דוגמת מקרה פטירת הורה/הורים, מקרה היקלעות למצב נכות עקב מחלה/תאונה ואי יכולת להמשיך לעבוד (במשרה מלאה/חלקית). הסיכונים יכולים להיות גם סיכוני שוק ההון העולמי המשפיעים באופן מיידי גם על שוק ההון הישראלי-שינוי בשער המט``ח העשוי לגרור להתפרצות אינפלציונית ולעליית שערי הריבית, וההפך מכך. להלן דרכים להגן על תיק הנכסים שלנו מפני הסיכונים העיקריים: א. סיכונים מפני פטירה נוכל להתגונן באמצעות עריכת ביטוח חיים (ריסק) למקרה מוות. כאן יש להקפיד ולוודא כי עלות הביטוח הנרכש הינן בתעריף המוזל המוצע על ידי חברות הביטוח ולא בתעריף היקר. יש לציין כי קרן פנסיה מקיפה מעניקה פנסיית שארים לבת הזוג ולילדים וזאת כחלק בלתי נפרד מהכיסויים הגלומים בה. חשוב להדגיש כי בחברות הביטוח ניתן לרכוש גם ביטוח למקרה מוות המעניק, בעת קרות פטירת המבוטח, קצבה חודשית קבועה למוטבים שנקבעו מראש בפוליסה ולמשך זמן נקוב אשר נקבע מראש בעת עריכת הביטוח. במקרה האמור לעיל, יש להעמיד את סכום הביטוח למקרה מוות כסכום אשר ישקף נאותה את רצון המשפחה להמשיך ולחסוך, מבלי להפגע כלכלית עקב ארוע הפטירה של אחד/שני בני הזוג. יש לציין כי ארוע של מקרה מוות לאחד מבני הזוג עשוי לגרור את בן הזוג שנותר בחיים להפסיק ולעבוד עקב סיבות אישיות, כך שסכום הביטוח למקרה מוות שיירכש צריך לגלם גם אופציה שכזו. ב. סיכונים מפני אי כושר עבודה מפאת מחלה או תאונה נוכל להתגונן באמצעות עריכת תוכנית ``ביטוח אובדן כושר עבודה``. כאן יש להקפיד כי הכיסוי הביטוחי יהיה רחב ככל הניתן ויכלול גם כיסוי עקב פעולות טרור ועוד. יש לציין כי קרן פנסיה מקיפה מעניקה בין היתר כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה כחלק בלתי נפרד מהכיסויים הגלומים בה. ג. סיכונים עקב תאונות ו/או מחלות קשות בדר``כ התרחשות של אחד מסיכונים אלה מצריך סכום חד פעמי משמעותי ורב לטובת שיפור ו/או הקטנת הנזק שהתרחש. לדוגמא, ידוע כי אדם אשר ארעה לו תאונה קשה בד``כ זקוק לעריכת שיפוצים בדירתו ואף לעיתים למעבר דירה אשר תאפשר לו להתאים את חייו למצבו הטראגי אליו הוא נקלע. סיכונים אלה ניתן להתגונן באמצעות רכישת פוליסת ``נכות מתאונה`` ופוליסה מסוג ``ביטוח מחלות קשות``, כמו גם פוליסת ביטוח בריאות מקיפה. ד. סיכונים עקב הקלעות למצב סיעודי עלות אשפוז במוסד סיעודי ראוי עומד על לפחות 10,000 ₪ נטו לחודש. רבים המוסדות הגובים 30%-80% מעבר לסכום זה. המוסד לביטוח לאומי לא מעניק כל קצבת סיעוד כלשהיא לאדם הנקלע למצב סיעודי טרם הגיעו לגיל 65. גם אדם אשר הגיע לגיל 65 ואירע לו מקרה ביטוח סיעודי, יקבל ביטוח חלקי בלבד של כ- 10 שעות טיפול שבועיות בביתו (שהן כ- שעתיים ליום). סיכון זה ניתן להקטין באמצעות עריכת ביטוח סיעודי בחברת ביטוח . יש לשים לב היטב לתקופת הפיצוי בפוליסה (האם מוגבלת בזמן? האם לכל החיים?) כמו כן להרחבת הגדרת מקרה ``סיעודי`` בפוליסה ככל הניתן. ה. סיכונים עקב תמורות בשוק ההון בישראל ובעולם ראינו כי התשואה על ההון שעלינו להשיג, ראוי כי תהיה הגבוהה ביותר, עבור אותה רמת סיכון מבוקשת. לשם כך עלינו להתאים את תמהיל ההשקעה הפנימי כל העת, בהתאם לתמורות החלות בשוק ההון. לדוגמא: בעת הגדלה מתמדת של הריבית במשק, ראוי להקטין את החשיפה לניירות ערך אשר נרכשו בעבר בתיק, כמו גם לבחון הגדלת החשיפה למניות/מט``ח/אג``ח השונים. בניגוד לבעבר, מרבית קופות הגמל והביטוח מאפשרות היום לשנות את תמהיל ההשקעה הפנימי על ידי הלקוח, ולהתאימו כל העת לתמורות בשוק ההון בישראל ובעולם. הכותב הינו מרצה לביטוח פנסיוני וחבר סגל אקדמי במכללה האקדמית נתניה. בעל תואר שני במימון (M.B.A). מנהל תחום הפיננסים בקבוצת מנורה מבטחים. להשוואת ביטוחים בנושאים שונים קופת גמל להעברת קרן השתלמות לייעוץ פנסיוני
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader